Centrala studiestödsnämnden

Vill du bredda din kompetens för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden?

Om omställningsstudiestöd och kraven för att ansöka.

Har du svårt att betala på ditt lån?

Om du har svårt att betala på lånet finns det några olika saker som du kan göra.

Går du på gymnasiet och har varit frånvarande utan anledning?

Om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet kan ditt studiebidrag och andra bidrag stoppas.

Populära e-tjänster

Hjälp och kontakt

Aktuellt