session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Återkrav – om du fått bidrag eller lån som du inte har rätt till

Om du har fått pengar av CSN som du inte hade rätt till, måste du betala tillbaka dem. Då får du ett återkrav. Det kan exempel­vis bero på att du har avbrutit dina studier eller haft ogiltig frånvaro. Här hittar du information om kostnader, regler och vad som händer om du inte betalar.

Betala tillbaka återkrav

Om du har fått ett beslut om återkrav och inbetalningskort ska du betala tillbaka detta på en gång. Beslutet och inbetalningskortet kan skickas vid olika tillfällen.

I vissa fall kan du få en betalningsplan och dela upp betalningen. Om du vill diskutera möjligheten till en betalningsplan vill vi att du ringer oss när du har fått ditt inbetalningskort.

Ränta och expeditionsavgift

Utöver det belopp du ska betala tillbaka måste du också betala ränta på åter­kravet. Under 2024 är räntan 3,12 procent. Du kan dra av den i deklara­tionen.

Vi tar även ut en expeditionsavgift för återkrav. Den är 100 kronor per återkrav och år, och det gäller vid återkrav av alla studiestöd utom lärlingsersättning.

Bankgironummer för att betala återkrav

Om du har omställningsstudiestöd behöver du även betala tillbaka skatt

Bidraget inom omställnings­studiestödet är skattepliktigt. Det innebär att CSN har betalat in skatt till Skatteverket på de pengar som du har fått. Om du får ett återkrav, måste du även betala tillbaka det som CSN har betalat in som skatt. Om detta innebär att du totalt betalar in för mycket i skatt kan du sedan få tillbaka den från Skatteverket i samband med deklarationen.

Undvik återkrav

Du är skyldig att lämna korrekta uppgifter till CSN. Tänk därför på att alltid meddela oss om det händer något som kan påverka din rätt till studiestöd.

Du som går på gymnasiet måste ha full närvaro. Läs mer om reglerna för ditt studiestöd för att se hur du undviker att få ett återkrav.

Regler för studiehjälp (upp till 20 år på gymnasiet)

För dig som är under 20 år och läser på gymnasiet kan de här ändringarna påverka din studiehjälp:

 • om du avbryter dina studier
 • om du har skolkat
 • om du aldrig börjat studera
 • om din familjesituation förändrats så att det påverkar rätten till extra tillägg och inackorderingstillägg.

Det är skolan som meddelar CSN om ändringarna. Om vi inte får in ändringar tillräckligt snabbt kan det hända att vi hinner betala ut pengar du inte har rätt till, och då får du ett återkrav.

Ogiltig frånvaro på gymnasiet – information om skolk

Familjesituationen förändras

Vem får återkravet?

Om du är omyndig när du får ett återkrav, skickar vi beslutet till den förälder som vi betalade ut pengarna till. Har du en annan förmyndare än din förälder, skickar vi beslut om återkrav till den förmyndaren. Det är då din förälder eller annan förmyndare som ska betala tillbaka återkravet. Från det att du är 18 år är det du själv som ska betala tillbaka återkravet. 

Regler för studiemedel (högskola, yrkeshögskola, komvux och folkhögskola samt över 20 år på gymnasiet)

Du som får studiemedel för att läsa på högskola, yrkeshögskola, komvux, folkhögskola eller gymnasiet är ansvarig för att CSN har rätt uppgifter om dig. Bland annat de här ändringarna kan påverka studiemedlen:

 • om du avbrutit dina studier
 • om du studerat i mindre omfattning än vad som står i ditt beslut om studiemedel
 • om du haft högre inkomst än vad du meddelat CSN.

Tänk på att så fort som möjligt anmäla till CSN om det händer något som kan påverka din rätt till studiemedel. På så sätt minskar du risken för återkrav. Det enklaste är att anmäla direkt i Mina sidor. Om du är osäker på om studiemedlen kan påverkas eller inte, så kontakta oss.

Regler för studiestartsstöd

Du som får studiestartsstöd för studier på komvux eller folkhögskola är ansvarig för att CSN har rätt uppgifter om dig. Bland annat de här ändringarna kan påverka studiestartsstödet:

 • om du avbrutit dina studier
 • om du studerat i mindre omfattning än vad som står i ditt beslut om studiestartsstöd
 • om du haft högre inkomst än vad du meddelat CSN.

Tänk på att så fort som möjligt anmäla till CSN om det händer något som kan påverka din rätt till studiestarts­stöd. På så sätt minskar du risken för återkrav. Det enklaste är att anmäla direkt i Mina sidor. Om du är osäker på om studiestartsstödet kan påverkas eller inte, så kontakta oss. 

Regler för omställningsstudiestöd

Du som får omställnings­studiestöd är ansvarig för att CSN har rätt uppgifter om dig. Bland annat de här ändringarna kan påverka omställnings­studiestödet:

 • om du avbrutit dina studier
 • om du studerat i mindre omfattning än vad som står i ditt beslut om omställningsstudiestöd
 • om du går upp i arbetstid samtidigt som du studerar.

Tänk på att så fort som möjligt anmäla till CSN om det händer något som kan påverka din rätt till omställnings­studiestöd. På så sätt minskar du risken för återkrav. Meddela ändringen genom att fylla i och skicka in blanketten som du fick med beslutet. Du kan också meddela oss via mejl eller ett vanligt brev där du utförligt beskriver vad som ändrats. Om du är osäker på om omställnings­studiestödet påverkas eller inte, så kontakta oss.

Har du svårt att betala?

Om du inte kan betala återkravet är det viktigt att du kontaktar oss. Ring gärna så att vi tillsammans kan prata om din ekonomiska situation. Normalt ska återkravet betalas på en gång, men i vissa fall kan du få en betalningsplan och dela upp betalningen.

Kontakta oss

Vad händer om jag inte betalar?

Om du inte betalar ditt återkrav i tid, skickar vi en påminnelse. Betalar du inte efter påminnelsen får du ett kravbrev. Om du inte betalar trots påminnelse och kravbrev, skickar CSN ditt ärende vidare till Kronofogden. Detta kallas för att CSN ansöker om betalningsföreläggande.

Om ärendet hamnar hos Kronofogden

Om Kronofogden får ditt ärende skickar de ett betalningskrav (ett betalningsföreläggande) till dig. För detta tillkommer det 680 kronor i avgift och arvode till Kronofogden.

Om du fortfarande inte betalat till CSN, fastställer Kronofogden din skuld i ett så kallat utslag. Utslaget ligger sedan till grund för att Kronofogden ska kunna driva in skulden. Det kallas utmätning. För utmätningen tillkommer det en avgift på 600 kronor.

Risk för betalningsanmärkning

Du riskerar att få en betalnings­anmärkning om ditt ärende skickas till Kronofogden. Betalnings­anmärk­ningen hanteras sedan av ett kreditupplysningsföretag, exempelvis UC och Kreditfakta. Dessa kreditupplysningsföretag utfärdar betalningsanmärkningar efter att ha hämtat uppgifter om obetalda avgifter från Kronofogden.

Bestrida skulden hos Kronofogden

Det går att bestrida ett ärende hos Krono­fogden. Om du anser att CSN:s krav är felaktigt kan du bestrida betalnings­före­läggandet. Om CSN anser att du ska betala kan vi begära att ärendet ska lämnas över till domstol.

Om Kronofogden har meddelat ett utslag kan du begära återvinning av utslaget från Krono­fogden. Det innebär att du ansöker om att det ska omprövas i domstol. Då tillkommer det kostnader för rättegång hos tingsrätten.

Uppdaterad: 2024-01-01
Hjälpte den här sidan dig?