session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Betala tillbaka studielån utbetalda mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001

Informationen på den här sidan gäller för studielån utbetalda mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001.

Info

Har du ett lån som är utbetalt efter 30 juni 2001? Gå till sidan Betala tillbaka studielån

Har du äldre lån? Gå till sidan Lån utbetalda före 1989

Hur mycket ska jag betala?

Varje år ska du betala ett årsbelopp som är fyra procent av din sammanlagda inkomst enligt ditt senaste beslut om slutlig skatt. Detta gäller oavsett om du bor i Sverige eller utomlands.

Inkomster i Sverige får vi automatiskt från Skatteverket, men om du bor utomlands måste du själv skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt. Om du inte skickar in underlaget till oss blir ditt årsbelopp i stället fem procent av din skuld. Årsbeloppet kan dock som lägst bli 8 595 kronor under 2024.

Samordnad betalning

Du som betalar tillbaka både studielån som du fått utbetalt före 1989 och studielån som du fått utbetalt från 1 januari 1989 till 30 juni 2001 kan välja att samordna dina betalningar för lånen. Du kommer då att betala ett årsbelopp som blir högst fem procent av din sammanlagda inkomst.

Mer om samordnad betalning

Hur länge betalar jag?

Hur länge du betalar beror på din inkomst och hur stor din skuld är. Vi kan därför inte säga hur många år du ska betala.

Om du har kvar en studieskuld det år du fyller 65 år, kommer vi att skriva av ditt lån. Men om du inte har betalat till CSN enligt din betalningsplan under de sista tre åren innan du fyller 65 år, kommer vi inte att skriva av beloppen för dessa tre år.

Hur ofta betalar jag?

Det vanliga är att du betalar fyra gånger per år (februari, maj, augusti och november) men i Mina sidor kan du själv ändra till att betala varje månad.

Hur betalar jag?

Du kan välja att betala tillbaka ditt studielån med autogiro, e-faktura eller inbetalningskort. Om du bor utomlands, kan du betala på ditt lån med betalkort. Om du ska betala ett återkrav, kan du inte betala detta med autogiro.

Autogiro eller e-faktura

Du kan betala via autogiro om du har ett svenskt konto i en bank som är verksam i Sverige. Du kan även betala med e-faktura om du har konto i en svensk bank eller i en utländsk bank som kan hantera e-faktura med svensk betalningsmottagare.

Inbetalningskort och bankgironummer

Vi skickar inbetalningskort till dig om du inte valt något annat sätt att betala. Vi har olika bankgironummer beroende på vilket lån du har. Har du lån utbetalda mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001 betalar du till bankgironummer 5175-4141.

Om du betalar via din internetbank anger du det OCR-nummer som står på inbetalningskortet. Har du inte OCR-numret kan du i stället skriva ditt personnummer (ÅÅMMDDNNNN).

Betala med betalkort

Om du har ett kredit-, betal- eller kontokort som är kopplat till Visa eller Mastercard, kan du använda tjänsten Betala med kort i Mina sidor. För att tjänsten ska fungera måste du först registrera din utländska adress hos oss. Det gör du enklast i Min profil på Mina sidor.

Du kan bara betala de belopp som finns i din betalningsplan. Om du saknar en betalningsplan eller vill göra extra inbetalningar måste du först kontakta CSN.

Betala från utlandet med IBAN

När du betalar till Sverige från utlandet tar din bank ut en avgift. Hur hög avgiften är beror på vilket land du betalar ifrån. Kontakta din bank om du har frågor om avgiften.

När du betalar till Sverige från utlandet måste du skriva ett IBAN-nummer och en BIC-kod (tidigare hette detta SWIFT). IBAN-numret identifierar bankkontot och BIC identifierar banken.

De här uppgifterna gäller om du är utomlands och betalar tillbaka på ditt lån:

IBAN: SE1612000000012810111839

BIC: DABASESX

De här uppgifterna gäller om du är utomlands och betalar återkrav:

IBAN: SE6912000000012810111855

BIC: DABASESX

Vår BIC-adress är: DABASESX, Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm.

Som referens skriver du ditt personnummer, namn och adress på inbetalningen.

Betalning från utlandet med bankkonto och BIC/SWIFT

När du betalar från utlandet med bankkonto och BIC/SWIFT behöver du skriva följande:

Bankkonto: 12810111839

BIC: DABASESX

Om banken vill ha ett IBAN-nummer använder du IBAN-numret ovan.

Återkrav:

Bankkonto: 12810111855

BIC: DABASESX

Vår BIC-adress är: DABASESX, Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm

Som referens skriver du ditt personnummer, namn och adress på inbetalningen

Uppsagda lån

När du ska betala ett uppsagt lån från utlandet behöver du ange uppgifterna nedan.

Betala uppsagt lån från utlandet med IBAN

IBAN: SE4712000000012810111863

BIC: DABASESX

Vår BIC-adress är: DABASESX, Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm

Som referens skriver du ditt personnummer, namn och adress på inbetalningen.

Betala ett uppsagt lån från utlandet med BIC/SWIFT

Bankkonto: 12810111863

BIC: DABASESX

Vår BIC-adress är: DABASESX, Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm

Som referens skriver du ditt personnummer, namn och adress på inbetalningen.

Betala mer eller hela studielånet

Du kan betala mer på ditt studielån och betala av ditt lån snabbare. Du kan även betala hela ditt lån på en gång.

Betala mer på lånet

För att betala mer på ditt studielån kan du höja beloppet och använda samma bankgironummer och OCR-nummer. Om du inte har tillgång till ditt OCR-nummer kan du använda ditt personnummer (ÅÅMMDDNNNN).

Betala hela lånet

Du kan när som helst betala hela ditt lån. Kontakta oss och meddela när du vill göra inbetalningen, så får du veta vilket belopp du ska betala.

Om du inte betalar

Om du inte betalar på lånet enligt din betalningsplan, händer följande:

 • Vi skickar en påminnelse till dig och du måste betala 450 kronor i påminnelseavgift.
 • Om du inte betalar skickar vi nästa påminnelse efter en månad. Då måste du betala ytterligare 450 kronor.
 • Om du fortfarande inte betalar, skickar vi ett kravbrev till dig.
 • Om du inte betalar kravet skickar vi ditt ärende till Kronofogden. Då kan du få en betalningsanmärkning. Bor du utomlands skickar vi ditt ärende till ett inkassoföretag.

Om påminnelseavgift

Svårt att betala på lånet

Om du har svårt att betala på ditt studielån kan du ansöka om att betala mindre under en tid. Det kallas för nedsättning. Du kan ansöka om nedsättning med hänsyn till din inkomst eller synnerliga skäl. Du som betalar på ditt studielån och på nytt börjar studera med studiestöd från CSN kan också få ditt årsbelopp nedsatt. Du kan läsa mer om vad som gäller om du vill Börja studera igen när du har lån.

Om du tillfälligt har svårt att betala ditt belopp en månad kan du själv flytta fram din betalning till nästa månad.

Nedsättning med hänsyn till inkomst

Om din inkomst har minskat kan du ansöka om att få nedsättning (betala mindre på ditt lån). Sista ansökningsdag för år 2024 är den 30 november 2024.

För att du ska kunna få nedsättning under 2024, måste din beräknade sammanlagda inkomst vara minst 15 procent lägre än den årsinkomst du hade för två år sedan. Ditt nya årsbelopp kan då bli fyra procent av din beräknade inkomst.

I din sammanlagda inkomst ska du räkna med dina skattepliktiga inkomster från inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital.

Om du tidigare ansökt om att få betala mindre under 2024 och din inkomst ändras under året, ska du göra en inkomständring på Mina sidor. Du kan ändra din inkomst flera gånger. Ditt årsbelopp kan inte bli lägre än det belopp du redan betalat in för året.

CSN kontrollerar din inkomst i efterhand, vi hämtar då uppgifter från Skatteverket. Om du är bosatt i eller har inkomster från utlandet måste du själv skicka in ett beslut om slutlig skatt från skattemyndigheten i det landet. Det gäller också om du inte haft någon inkomst alls.

Inkomster från utlandet

Om det vid vår kontroll visar sig att du har betalat för lite ska du betala resten i efterhand som ett slutligt årsbelopp. Vi lägger också på en tilläggsavgift. Du kan läsa mer om våra avgifter på Ränta och avgifter för studielån.

Nedsättning med hänsyn till synnerliga skäl

Om du har synnerliga skäl finns det en viss möjlighet att få nedsättning (betala mindre) för ett år.

Synnerliga skäl är exempelvis

 • om du är beroende av försörjningsstöd under minst tre månader i följd
 • om du får hel aktivitets- eller sjukersättning från Försäkringskassan (din totala inkomst få inte vara högre än garantinivån som för 2024 är 159 ­294 kronor)
 • om du har tillfälligt begränsad betalningsförmåga på grund av oförutsedda händelser.

Det kan även finnas andra synnerliga skäl som CSN i vissa fall kan ta hänsyn till. Kontakta oss om du har frågor om nedsättning på grund av synnerliga skäl.

Du måste styrka dina uppgifter

När du ansöker om nedsättning måste du styrka de uppgifter som du vill att vi ska ta hänsyn till med intyg.

 • Om du får försörjningsstöd kan du skicka med till exempel ett intyg från socialkontoret där det framgår under vilka månader och år du fått försörjningsstöd utbetalt.
 • Om du får aktivitets- eller sjukersättning kan du skicka med till exempel en kopia på beslutet från Försäkringskassan.
Nedsättning vid samordnad betalning

Om du har samordnad betalning, det vill säga om du samordnar dina betalningar för lån utbetalda före 1989 och lån utbetalda mellan 1989 och 30 juni 2001, gäller följande:

Om du ansöker om nedsättning gäller samma regler som för lån utbetalda mellan 1989 och 30 juni 2001, om du inte bor utanför Sverige. Det innebär att om du ansöker om nedsättning med hänsyn till din inkomst måste den sammanlagda inkomsten minska med minst 15 procent jämfört med den senaste taxeringen. Vi sätter då ned det samordnade årsbeloppet till fem procent av din beräknade sammanlagda inkomst för betalningsåret.

Du måste även redogöra för hur du har beräknat din sammanlagda inkomst.

Om du bor inom EU/EES eller Schweiz

Om du bor inom EU/EES eller Schweiz, kan du få nedsättning med hänsyn till din inkomst. Du måste kunna styrka dina inkomstuppgifter med ett beslut om slutlig skatt eller motsvarande intyg från skattemyndigheten i det landet.

Om du bor utanför EU/EES eller Schweiz

Bor du utanför EU/EES eller Schweiz, kan du få nedsättning om du har starka personliga skäl (synnerliga skäl).

Om du börjar studera igen och redan har studielån

Om du betalar på ditt studielån från tidigare studier och vill börja studera igen finns det vissa villkor som du behöver uppfylla.

Börja studera igen när du har lån

Ändra villkoren för dina studielån

Om du har ett eller flera studielån och betalar dessa lån var för sig, kan du ansöka om att förändra lånen. Det är möjligt att lägga samman lån eller samordna betalningar, men det beror på vilket eller vilka lån du har.

Ändra villkoren för dina studielån

Avskrivning av studielån

I vissa fall skriver vi av studielån utbetalda från 1 januari 1989 till 30 juni 2001.

Ålder

CSN skriver av ditt studielån i början av det år du fyller 65 år. Om du inte har betalat administrativa avgifter och dina årsbelopp de senaste tre åren innan du fyller 65 år, kommer vi inte att skriva av beloppen för dessa tre år.

Dödsfall

Vid dödsfall skriver CSN av hela lånet och eventuella återkrav. Vi skriver av lånet när Skatteverket informerar oss om dödsfallet.

Om den avlidne var bosatt utomlands, måste de anhöriga kontakta svenska ambassaden i landet för att få ett dödsbevis i original. Se Sweden Abroad för uppgifter om ambassader.

Sjukersättning upp till garantinivån

CSN kan skriva av ditt studielån om du har hel sjukersättning och en sammanlagd inkomst som inte överstiger garantinivån för hel sjukersättning (2,78 prisbasbelopp). År 2024 är garantinivån 159 ­294 kronor. Även om du har hel sjukersättning som överstiger garantinivån kan du i vissa fall ha rätt till avskrivning. Ta kontakt med CSN om du har frågor av avskrivning vid sjukersättning.

Synnerliga skäl

CSN kan i vissa fall skriva av delar av eller hela ditt studielån med hänsyn till synnerliga skäl.

Ett exempel på synnerliga skäl kan vara om du tvingats avbryta dina studier på grund av skada eller sjukdom. För att vi ska skriva av lån måste din skada eller sjukdom

 • ha uppkommit under studietiden och vara bestående
 • innebära att du inte har användning för din utbildning
 • leda till att du måste ta nya lån för en ny utbildning.

Ett annat synnerligt skäl är om du på grund av varaktig funktionsnedsättning har fått en förlängd studietid utöver vad som får anses vara normalt för den aktuella utbildningen. Ett krav är att du har fullföljt dina studier.

Om du har frågor om avskrivning med hänsyn till synnerliga skäl kan du kontakta CSN.

Behörighetsgivande studier

Om du vid vuxen ålder (över 20 år) har fått studielån för studier på grundskole- eller gymnasienivå och därefter på eftergymnasial nivå, kan CSN skriva av en del av den skuld som gäller grundskole- eller gymnasiestudier. För att du ska kunna få avskrivning ska du ha fått studielån för minst tre eftergymnasiala terminer.

Återkrav av studielån

CSN skriver av återkrav när du fyller 65 år eller om du avlider.

Vi skriver inte av återkrav på grund av synnerliga skäl, eftersom det inte finns något lagstöd för detta.

Ansökan om avskrivning

Vi skriver oftast av ditt lån automatiskt, men du måste själv ansöka om att få ditt lån avskrivet om du:

 • har synnerliga skäl
 • är sjuk
 • har funktionsnedsättning
 • har studerat på en skola som inte lämnar uppgifter om godkända poäng till CSN
 • har studerat utomlands på gymnasie- eller grundläggande nivå.

Om du bor utomlands eller flyttar utomlands

Om du bor eller flyttar utomlands ska du fortsätta betala tillbaka enligt din betalningsplan. Glöm inte att ändra dina kontaktuppgifter i Min profil på Mina sidor. Om du ska bo utomlands i mer än ett år ska du meddela detta till Skatteverket.

Hur du betalar om du bor utomlands kan du läsa om under Hur betalar jag?

Viktigt med rätt kontaktuppgifter

Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig på Mina sidor, så vi kan nå dig via telefon eller mejl. Då kan vi kontakta dig när du behöver information från oss. Logga in på Mina sidor och kontrollera vilka kontaktuppgifter som står där.

Läs mer på sidan Flyttar eller byter adress om dina uppgifter inte stämmer.

Uppdaterad: 2024-02-06
Hjälpte den här sidan dig?