Högskolans basår

På högskolans basår kan du välja att ansöka om studiemedel eller studera med studiehjälpens bidrag om du är 20 år eller yngre.