session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Guide för blankett 1707, Planering av färdväg – fylla i bilagan när du ansöker om Rg-bidrag för RH

Kort om blankett 1707

Bifoga alltid blanketten ”Planering av färdväg” (1707) med din ansökan om Rg-bidrag för RH (blankett 1702). Den är ett underlag till resebyrån när de ska boka dina hemresor.

  • Blanketten kommer automatiskt i posten om du är antagen till RH.
  • Ska du gå en utbildning för döva eller hörselskadade vid gymnasieskolorna i Örebro (RGD/RGH)? Då ska du ha fått blankett 1706.

Personuppgifter

Fyll i alla uppgifter om dig som person: namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter.

Om du bor växelvis hos dina föräldrar ska du lämna kontaktuppgifter till båda föräldrarna.

Adress på studieorten

Fyll i adressen till elevboendet som du kommer att ha på studieorten.

Färdsätt och medfört hjälpmedel

Fyll i om du reser med ledsagare, rullstol eller om du har en orsak till att du inte vill att resan ska samordnas. Du får Rg-bidrag för det eller de färdsätt som är billigast med hänsyn till din funktionsnedsättning och övriga omständigheter. Det kan därför hända att vi samordnar dina hemresor med andra som reser.

Färdsätt

Fyll i vilket färdsätt du kan åka med. Om du ibland kan åka taxi och ibland specialfordon beroende på exempelvis vilken rullstol du tar med dig, fyller du i specialfordon som färdsätt. Du kan alltid byta till ett billigare färdsätt när du bokar din resa.

Rullstol

Om du reser med rullstol anger du rullstolens typ, mått och vikt samt om den är hopfällbar.

Samtycke

CSN beställer biljetter och resehandlingar från resebyrån elektroniskt. Fyll i att du godkänner det, alltså lämnar ditt samtycke.

Underskrift

Blanketten måste ha en underskrift för att den ska vara giltig.

Om du är under 18 år är det dina vårdnadshavare eller förmyndare som ska skriva under ansökan. Om du har särskilt förordnad vårdnadshavare eller god man, ska den personen skriva under.

Har du fyllt 18 år är du myndig, och då ska du alltid skriva under din ansökan själv.

Skicka tillsammans med ansökan

Skicka blanketten tillsammans med ansökan om Rg-bidrag till CSN Eskilstuna, Box 488, 631 06 Eskilstuna.

Frågor och svar

Hur hanterar resebyrån mina uppgifter?

Resebyrån kommer bara att använda uppgifterna på blanketten för att boka biljetter. Uppgifterna lagras hos resebyrån och lämnas inte ut till någon annan. När avtalet mellan CSN och resebyrån upphör att gälla, raderar resebyrån alla uppgifter.

Var finns blanketten?

Blanketten kommer automatiskt i posten till de som är antagna till en gymnasieutbildning som ger rätt till Rg-bidrag. Kontakta oss om något är oklart.

Uppdaterad: 2019-06-17
Hjälpte den här sidan dig?