session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Med anledning av coronapandemin

Sedan den 1 januari 2020 har studerande fått behålla studiehjälp och studiemedel vid ledighet som har samband med spridningen av coronaviruset. Eftersom pandemins effekter på samhället har avtagit har regeringen beslutat om en avveckling av specialbestämmelserna i studiestödet.

Studier i Sverige

Från och med 1 april 2022 har studerande i Sverige inte längre möjlighet att behålla studiehjälp/studiemedel vid ledighet som har samband med spridning av sjukdomen covid-19.

Specialbestämmelserna fortsätter att gälla för studier som har bedrivits mellan den 1 januari 2020 och den 1 april 2022.

Utlandsstudier

Från och med 1 juli 2022 har studerande som bedriver utlandsstudier inte längre möjlighet att behålla studiehjälp/studiemedel vid ledighet som har samband med spridning av sjukdomen covid-19.

Specialbestämmelserna fortsätter att gälla för studier som har bedrivits mellan den 1 januari 2020 och den 1 juli 2022.

Fribeloppet tillbaka från 1 juli 2022

Fribeloppet inom studiemedlen var borttaget till och med den 30 juni 2022.

Från och med den 1 juli 2022 återgår det till ordinarie regler för fribeloppet. Tänk på att om du arbetar i juni och lönen betalas ut i juli, så räknas den som inkomst för andra kalenderhalvåret. Den kan därför påverka din rätt till studiemedel under hösten 2022.

Inkomst och fribelopp

Om du har frågor

Om du har frågor om specialbestämmelserna som gällde under coronapademin är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Uppdaterad: 2022-07-01
Hjälpte den här sidan dig?