Hoppa till innehåll

Under tiden du studerar med omställningsstudiestöd

Det är viktigt att du meddelar om något ändras eller om du blir sjuk. Du behöver också ha koll på vilket krav vi har på dina studieresultat för att du ska kunna få studiestöd på nytt.

Krav på studieresultat

När du studerar med studiestöd från CSN behöver du uppnå ett visst studieresultat, det vill säga klara ett visst antal poäng eller kurser, för att kunna få studiestöd nästa gång du ansöker. Vi kontrollerar dina studieresultat i samband med din ansökan. Hur många poäng eller kurser du behöver klara är olika beroende på vad du läser.

Om du inte har tillräckliga studieresultat, kan du behöva läsa in det antal poäng eller kurser du saknar, innan du kan få omställnings­studiestöd.

Studieresultat

Så prövar vi studieresultaten första gången du ansöker om omställningsstudiestöd

Om du har studerat med studiemedel eller studiestartsstöd för mindre än tio år sedan kommer vi att pröva studieresultaten från den perioden första gången du ansöker om omställnings­studiestöd. Har du inte klarat tillräckligt med poäng eller kurser från den perioden kan du behöva läsa in poäng innan du kan få omställnings­studiestöd.

Om du inte har studerat med studiemedel eller studiestarts­stöd från CSN tidigare, eller om det var längre än tio år sedan, kontrollerar vi inte några studieresultat.

Så prövar vi studieresultaten när du ansöker igen

Om du ska fortsätta att studera och ansöker om fortsatt omställnings­studiestöd, eller ansöker om studiemedel, kommer CSN att kontrollera om du har klarat tillräckligt med studieresultat under perioden som du haft omställnings­studiestöd.

Meddela om något ändras i studierna eller i ditt arbete

Om något ändras i dina studier eller i ditt arbete är det viktigt att du meddelar det till CSN direkt så att du får rätt belopp utbetalt.

Om du får för mycket utbetalt kommer du att få ett återkrav. Då måste du betala tillbaka det du fått för mycket, plus ränta på lånet (om du haft lån). Dessutom måste du betala in den skatt som CSN har betalat in till Skatteverket. Om detta innebär att du totalt betalar in för mycket i skatt kan du sedan få tillbaka den från Skatteverket i samband med deklarationen.

Så meddelar du ändringar

Meddela oss genom att fylla i blanketten Anmälan om ändringar för omställningsstudiestöd (2705M). Du kan även skicka ett underskrivet brev till oss.

Ändringar som kan påverka ditt omställnings­studiestöd

Här ser du exempel på ändringar som är viktiga att meddela CSN:

  • Du ändrar studietakt.
  • Du läser färre poäng.
  • Du avbryter studierna.
  • Du går upp i arbetstid.

Om du är utländsk medborgare kan din rätt till svenskt studiestöd påverkas även om du går ner i arbetstid eller om din anhörigas arbetstid förändras.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk och inte kan studera ska du sjukanmäla dig hos Försäkringskassan. Då kan du få behålla ditt omställnings­­studiestöd under tiden du är sjuk och CSN kan även ta hänsyn till sjukperioden när vi prövar dina studieresultat nästa gång. Gör din anmälan så snart som möjligt, helst första sjukdagen. Tänk på att veckorna som du varit sjuk och haft omställningsstudiestöd räknas som använda.

Om hur du anmäler sjukdom och fördelarna med att göra det

Sjukanmäl dig hos Försäkringskassan

Om du är hemma för vård av barn (vab)

Om du är hemma för vård av sjukt barn och därför inte kan studera ska du anmäla det till CSN. Då kan du få behålla ditt omställnings­studiestöd under tiden du vårdar barn och CSN kan även ta hänsyn till sjukperioden när vi prövar dina studieresultat nästa gång. Gör din anmälan så snart som möjligt, helst första vårddagen. Tänk på att veckorna som du vårdat barn och haft omställningsstudiestöd räknas som använda. 

Om hur du anmäler vab och fördelarna med att göra det

Uppdaterad: 2023-06-30
Hjälpte den här sidan dig?