Hoppa till innehåll

Väntar du på beslut om omställningsstudiestöd?

Många har ansökt om omställningsstudiestöd och det påverkar väntetiden på beslut. Vi arbetar intensivt för att försöka ge alla besked så snart som möjligt, men i dagsläget är det svårt att säga hur lång väntetiden blir. Här kan du läsa om väntetiderna och vad du behöver ha koll på under tiden.

Väntetid för dig som ansökt före den 1 april 2023

För närvarande handlägger vi ansökningar som kom in i oktober, vilket var den månad då flest ansökningar kom in. Vi skickar löpande ut beslut, men det kan dröja ytterligare några månader innan alla som sökte under hösten har fått sitt beslut.

Väntetid för dig som ansökt från och med 1 april 2023

I nuläget har vi svårt att uppskatta hur lång väntetiden på beslut blir. Att utreda om någon har rätt till stödet kan ta tid – vissa ansökningar går fortare och andra tar längre tid. Vi hanterar ansökningarna i den ordning de kom in till CSN i respektive ansökningsomgång.

Du kan som tidigast få beslut om att du får omställnings­studiestöd tre månader innan studiestarten. Det beror på att vi behöver ha dina aktuella inkomstuppgifter för att räkna ut hur mycket du kan få i bidrag och eventuellt lån. De uppgifterna kan vi som tidigast hämta från Försäkringskassan tre månader innan studiestarten.

Ta tillbaka din ansökan om den inte längre är aktuell

Har du ändrat dina planer och bestämt dig för att inte studera alls under perioden som du sökt omställnings­studiestöd för? Om du inte längre vill ha omställnings­studiestöd för den period som du sökt, så vill vi att du mejlar oss och meddelar det så att vi kan ta bort din ansökan. På så sätt kan vi korta väntetiden för de som fortfarande väntar.

Till CSN:s e-postformulär

Om du arbetar mer än vad du hade tänkt

Om du arbetar mer än vad du skrev i din ansökan, så måste du meddela det till CSN. Det kan nämligen påverka hur mycket omställnings­studiestöd du kan få.

Läs mer i frågan om arbete under rubriken Frågor och svar.

Vad beror väntetiden på?

Den främsta anledningen är att det har kommit in väldigt många fler ansökningar än vad som var beräknat och det har skapat en lång kö. Vi utreder ansökningarna i den ordning de kom in till oss i respektive ansökansomgång, vissa ansökningar går fortare att utreda och andra tar längre tid. Omställningsstudiestödet är också helt nytt och har ett komplext regelverk.

Frågor och svar

Jag vill ta tillbaka min ansökan. Hur gör jag då?

Du kan mejla oss och meddela att du vill ta tillbaka din ansökan.

Kontakta oss

Jag arbetar samtidigt som jag studerar i väntan på mitt beslut. Påverkar det mitt omställningsstudiestöd?

Ja, det kan det göra eftersom summan av arbete och omställningsstudiestöd aldrig får bli mer än 100 procent. Har du sökt omställningsstudiestöd på 50 procent kan du alltså arbeta högst 50 procent. Om du kommer att arbeta mer än vad du skrev i din ansökan är det viktigt att du meddelar det till CSN, så att du inte får för mycket utbetalt.

CSN räknar på din genomsnittliga arbetstid under hela perioden du sökt omställningsstudiestöd för.

Kontakta oss gärna för mer information.

Exempel – Maribel får mindre omställningsstudiestöd under hela perioden

Maribel har ansökt om omställningsstudiestöd på 100 procent för vecka 3-22 (totalt 20 veckor). När studierna börjar har hon inte hunnit få sitt beslut från CSN. Hon bestämmer sig därför för att jobba på 50 procent de första 10 veckorna och sedan inte jobba alls. Hon ringer till CSN och meddelar det.

När CSN prövar Maribels ansökan räknar vi ut hur mycket hon arbetar i genomsnitt under hela perioden, vilket blir 25 procent. Maribel kan därför få omställningsstudiestöd på 75 procent under hela perioden (vecka 3-22).

Kan jag följa min ansökan på Mina sidor?

Tyvärr kan vi inte visa några uppgifter om din ansökan i Mina sidor ännu. Men om vi behöver mer information från dig för att kunna ta beslut om din ansökan så kontaktar vi dig.

Kan jag göra något själv för att korta väntetiden?

Om du vet med dig att det saknas uppgifter i din ansökan, till exempel vilken omställnings­organisation du tillhör, så kan du ändra din ansökan så att den blir komplett. Då går det snabbare att handlägga den. Använd blanketten Anmälan om ändringar för omställnings­studiestöd (2705M). Det finns ännu inte någon tjänst för att ändra ansökan i Mina sidor.

Vi beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till oss i respektive ansökansomgång. Du kan inte påskynda handläggningen av din ansökan genom att kontakta oss. Om vi behöver mer information från dig, så kommer vi att kontakta dig.

Om du inte kommer att påbörja din studier och vill ta tillbaka din ansökan är det viktigt att du meddelar det till oss. På så sätt kortar du väntetiden för de andra som väntar. Du kan meddela oss via mejl.

Kontakta oss

Om du inte hinner få något beslut innan studierna börjar, så behöver du bestämma dig för om du vill börja studera trots att du inte vet om du kommer att få omställnings­­­studiestöd.

Börjar du studera och sedan får ett beslut om att du får omställnings­­­studiestöd, kommer du att få de utbetalningar som du missat i efterhand.

Funderar du på att söka studiemedel i väntan på ditt beslut om omställningsstudiestöd?

Då är det några saker som du behöver ha koll på, till exempel det här:

  • Varje gång du söker omställnings­studiestöd så prövar vi om du uppfyller villkoret att du har arbetat i minst 12 av de senaste 24 månaderna. Om du har studerat med omställnings­studiestöd kan vi hoppa över den tiden när vi prövar det villkoret, men det kan vi inte göra om du har studerat med studiemedel. Det innebär att du kan få svårare att uppfylla det arbetsvillkoret om du har studerat med studiemedel.
  • Vi kontrollerar också att du har arbetat i minst 96 månader (8 år) av de senaste 14 åren. När vi gör det kan vi inte räkna med månader då du studerat med studiemedel.
  • Du kan inte få två olika studiestöd för samma tid. Det innebär att om du har börjat få studiemedel, så kan du inte i efterhand få omställnings­­­studiestöd för samma tid som du redan fått studiemedel.
  • Om du har haft studiemedel under en längre tid, kan du inte lämna tillbaka allt och få omställnings­studiestöd istället. Du kan bara lämna tillbaka studiemedel som du fått utbetalt under de senaste 30 dagarna.
  • Du kan söka studiemedel och vänta med att ta emot utbetalningarna tills du vet om du får omställnings­studiestöd eller inte. Om du inte har fått några utbetalningar av studiemedel och din ansökan om omställnings­studiestöd blir beviljad så kan du få omställningsstudiestöd för hela perioden. Om du får avslag på din ansökan om omställnings­studiestöd kan du lämna din studieförsäkran och i efterhand få studiemedel från periodens start. Din studieförsäkran måste i så fall ha kommit in till CSN senast den sista dagen i perioden som du fått studiemedel för.
  • När vi räknar ut hur mycket omställnings­studiestöd du kan få utgår vi från Försäkringskassans beräkning av din årliga inkomst. Din årliga inkomst kan påverkas om du studerar med studiemedel och det kan medföra att du får mindre omställnings­studiestöd. Kontakta Försäkringskassan om du har frågor om din årliga inkomst och hur den påverkas av att du till exempel studerar.
Hur vet jag om min ansökan har kommit in till CSN?

När du har signerat och skickat in din ansökan får du den här bekräftelsen i tjänsten:

Bild med en tumme upp och texten Tack för din ansökan!

Om du fick den så kan du vara trygg med att din ansökan har kommit in till CSN. Vi skickar inte ut någon bekräftelse via mejl eller sms.

Normalt handlägger vi ansökningarna i turordning utifrån det datum som ansökan kom in till CSN. Sedan kan själva handläggnings­tiden vara olika lång för olika ärenden. Den påverkas av dina individuella omständigheter och hur länge vi behöver vänta på svar från andra myndigheter som vi begär in uppgifter ifrån.

Det finns en begränsad pott med pengar för omställnings­studiestödet. Vi säkerställer att pengarna går till de personer som har sökt först, ifall pengarna inte räcker till alla.

Den främsta anledningen är att det har kommit in väldigt många fler ansökningar än vad som var beräknat och det har skapat en lång kö. Vi utreder ansökningarna i den ordning de kom in till oss, vissa ansökningar går fortare att utreda och andra tar längre tid. Omställningsstudiestödet är också helt nytt och har ett komplext regelverk.

Om du inte hinner få något beslut innan studierna börjar, så behöver du bestämma dig för om du vill börja studera trots att du inte vet om du kommer att få omställnings­­studiestöd.

Du kommer att få utbetalningarna i efterhand

Om du börjar studera och sedan får ett beslut om att du får omställnings­­studiestöd, kommer du att få de utbetalningar som du missat i efterhand.

Kommer du att arbeta i väntan på ditt beslut? Tänk då på att om du arbetar mer än vad du skrivit i din ansökan, så kan det påverka hur mycket omställningsstudiestöd du kan få. Den totala summan av arbete och omställningsstudiestöd får inte vara mer än 100 procent. Läs mer i frågan här nedanför.

Du kan ansöka om studiemedel medan du väntar på svar

Om du har kvar veckor med vanligt studiemedel, så kan du ansöka om det medan du väntar på ditt beslut om omställnings­­studiestöd. Om det sedan visar sig att du kan få omställnings­­studiestöd, kommer du att få välja om du vill fortsätta med studiemedel eller ta omställnings­studiestöd istället.

Det är viktigt att tänka på att du inte kan få två olika studiestöd för samma tid. Om du har börjat få studiemedel, så kommer du alltså inte att kunna få omställnings­­studiestöd i efterhand för samma tid som du redan fått studiemedel. Om du vill kunna ”byta” från studiemedel till omställnings­studiestöd finns det två olika alternativ:

1. Lämna tillbaka studiemedlen för att få omställnings­­studiestöd

Det går att lämna tillbaka den senaste utbetalningen av studiemedel, men det måste göras inom 30 dagar från utbetalningsdatumet. Om du lämnar tillbaka studiemedel kan du få omställningsstudiestöd för samma period i efterhand.

2. Vänta med utbetalningarna av studiemedel tills du fått svar

Om du inte behöver pengarna direkt, så kan du välja att vänta med att ta emot utbetalningarna av studiemedel tills du har fått beslut om omställnings­studiestöd. Det gör du genom att vänta med att lämna din studieförsäkran. Det är nämligen först när du lämnar din studieförsäkran som utbetalningarna kommer igång. Din studieförsäkran måste ha kommit in till CSN senast den sista dagen i perioden som du fått studiemedel för.

Om du får avslag på din ansökan om omställnings­­studiestöd kan du lämna din studieförsäkran och få utbetalt studiemedel från periodens start i efterhand.

Viktigt att veta om du ansöker om studiemedel:

  • Var ute i god tid! Om du ansöker senare än 4 veckor in på studieperioden kommer du inte att kunna få studiemedel från studiestarten.
  • Om du har studerat tidigare kan du bara få studiemedel om du inte redan använt upp alla veckor med studiemedel.
  • Studiemedel betalas ut i förskott och omställnings­studiestödet i efterskott. Därför kan det bli ett glapp mellan utbetalningarna.
Uppdaterad: 2023-05-22
Hjälpte den här sidan dig?