Hoppa till innehåll

Väntar du på beslut om omställningsstudiestöd?

Många har ansökt om omställningsstudiestöd och det påverkar väntetiden på beslut. Vi arbetar intensivt för att försöka ge alla besked så snart som möjligt, men i dagsläget är det svårt att säga hur lång väntetiden blir. Här kan du läsa om väntetiderna och vad du behöver ha koll på under tiden.

Våra handläggningstider

Det är väldigt svårt att uppskatta hur lång väntetiden på beslut blir. Vissa ansökningar går fortare att utreda och andra tar längre tid, men du behöver räkna med att det tar flera månader från det att du ansöker tills du får ett besked. En del kommer hinna få sitt besked innan studiestarten, men många kommer inte att få det.

Det var många som sökte direkt när ansöknings­omgången öppnade; den 1 april kom det in 11 000 ansökningar och CSN håller fortfarande på att handlägga ansökningar från det datumet.

Vi beklagar att vi inte kan ge närmare besked om handläggnings­tiden än så. Vi förstår att det ställer till problem för dig som ska studera.

Hur många ansökningar har kommit in och hur många har fått beslut?

Så här såg det ut den 25 september 2023:

Under ansöknings­omgången som öppnade i april 2023 har det hittills kommit in ca 29 200 ansökningar från 24 800 personer. Av dem har 4 900 fått besked, varav 1 300 har fått beviljat stöd. För närvarande kommer det in ungefär 200 ansökningar per vecka.

Under ansöknings­omgången som öppnade i oktober 2022 kom det in ca 29 000 ansökningar från 23 500 personer. Av dem har 17 300 personer fått besked, varav 2 750 fått beviljat stöd.

Hur har inflödet av ansökningar sett ut sedan den 1 april 2023?

I tabellen ser du hur inflödet av ansökningar såg ut under april, först dag för dag, sedan per vecka.

Antal ansökningar under april 2023

Datum

Antal ansökningar

1 april

11 101

2 april

1 335

3 april

981

4 april

521

5 april

419

6 april

252

7 april

97

8 april

78

9 april

87

Vecka 15 (10–16 april)

1 261

Vecka 16 (17–23 april)

949

Vecka 17 (24–30 april)

772

Vad beror väntetiden på?

Den främsta anledningen är att det har kommit in väldigt många fler ansökningar än vad som var beräknat och det har skapat en lång kö. Det är många villkor som ska utredas i varje ansökan och regelverket för omställnings­studiestödet är komplext – mer komplext än för något av de andra studiestöden. Det mesta i handläggningen görs också helt manuellt, systemstödet för handläggningen är fortfarande under utveckling.

CSN behöver dessutom hämta in uppgifter från andra organisationer och myndigheter, och de i sin tur behöver tid för att utreda.

Vad gör CSN för att snabba på handläggningen?

Vi arbetar kontinuerligt med att omfördela personal internt inom CSN och har bett regeringen om pengar för att kunna anställa fler handläggare. CSN har också lämnat in förslag på regel­förenklingar till regerings­kansliet som skulle kunna göra handläggningen snabbare. Vi fortsätter också att utveckla systemstödet för handläggningen, vilket kommer att underlätta och skapa en snabbare process.

Men även om vi skulle få pengar så tar det tid att rekrytera och lära upp personal. Och skulle vi få gehör för våra förslag på regel­förenklingar, så tar det tid för riksdagen och regeringen att besluta om och genomföra ändringar i lagar och förordningar. Systemstödet till handläggarna tar också tid att utveckla, men kommer att förbättras allt eftersom.

Jag sökte den förra omgången som öppnade 1 oktober 2022. Vad händer med min ansökan?

Vi handlägger ansökningar från båda ansöknings­omgångarna parallellt.

En utmaning är att av de ansökningar som kom in då är det många som är ofullständiga så de tar lång tid att handlägga eftersom vi behöver få in mer uppgifter från den som sökt. Dessutom är det många i den här ansöknings­omgången som inte uppfyller villkoren. Det gör att vi behöver gå igenom många ansökningar för att hitta de som vi kan bevilja.

Om du har studerat utan studiestöd under våren i väntan på besked om omställningsstudiestöd, och är ganska säker på att du uppfyller villkoren för stödet, så mejla oss gärna.

För dig som ska söka omställnings­studiestöd för studier i vår

Du får räkna med att väntetiden kommer att vara minst lika lång som den är nu. Du kan alltså inte förvänta dig att få besked innan studiestarten och får vara beredd på att det kan ta många månader innan ditt beslut kommer.

Ta tillbaka din ansökan om den inte längre är aktuell

Har du ändrat dina planer och bestämt dig för att inte studera alls under perioden som du sökt omställnings­­studiestöd för? Om du inte längre vill ha omställnings­­studiestöd för den period som du sökt, så vill vi att du mejlar oss och meddelar det så att vi kan ta bort din ansökan. På så sätt kan vi korta väntetiden för de som fortfarande väntar.

Till CSN:s e-postformulär

Meddela CSN om du arbetar mer än vad du hade tänkt

Om du arbetar mer än vad du meddelat CSN så kan det påverka hur mycket omställnings­studiestöd du har rätt till. Kombinationen jobb och studier med omställnings­studiestöd får nämligen inte överstiga 100 procent. Det innebär att om du arbetar på 60 procent kan du inte få omställnings­studiestöd på mer än 40 procent. Så tänk på att meddela CSN om du arbetar mer än vad du hade planerat, så att du inte får för mycket utbetalt och får återkrav.

CSN räknar på din genomsnittliga arbetstid under hela perioden du sökt omställningsstudiestöd för.

Kontakta oss gärna för mer information.

Se exempel

Exempel – Maribel får mindre omställningsstudiestöd under hela perioden

Maribel har ansökt om omställningsstudiestöd på 100 procent för vecka 3-22 (totalt 20 veckor). När studierna börjar har hon inte hunnit få sitt beslut från CSN. Hon bestämmer sig därför för att jobba på 50 procent de första 10 veckorna och sedan inte jobba alls. Hon ringer till CSN och meddelar det.

När CSN prövar Maribels ansökan räknar vi ut hur mycket hon arbetar i genomsnitt under hela perioden, vilket blir 25 procent. Maribel kan därför få omställningsstudiestöd på 75 procent under hela perioden (vecka 3-22).

Funderar du på att söka studiemedel i väntan på besked?

Om du funderar på att söka studiemedel i väntan på besked om omställnings­studiestöd är det viktigt att du kollar upp hur det kan påverka ditt omställnings­studiestöd om du sedan blir beviljad det. Klicka på länken för att läsa mer.

Viktigt att veta för dig som funderar på att söka studiemedel i väntan på besked
  • Varje gång du söker omställnings­studiestöd så prövar vi om du uppfyller villkoret att du har arbetat i minst 12 av de senaste 24 månaderna. Om du har studerat med omställnings­studiestöd kan vi hoppa över den tiden när vi prövar det villkoret, men det kan vi inte göra om du har studerat med studiemedel. Det innebär att du kan få svårare att uppfylla det arbetsvillkoret om du har studerat med studiemedel.
  • Vi kontrollerar också att du har arbetat i minst 96 månader (8 år) av de senaste 14 åren. När vi gör det kan vi inte räkna med månader då du studerat med studiemedel.
  • Du kan inte få två olika studiestöd för samma tid. Det innebär att om du har börjat få studiemedel, så kan du inte i efterhand få omställnings­­­studiestöd för samma tid som du redan fått studiemedel.
  • Om du har haft studiemedel under en längre tid, kan du inte lämna tillbaka allt och få omställnings­studiestöd istället. Du kan bara lämna tillbaka studiemedel som du fått utbetalt under de senaste 30 dagarna.
  • Du kan söka studiemedel och vänta med att ta emot utbetalningarna tills du vet om du får omställnings­studiestöd eller inte. Om du inte har fått några utbetalningar av studiemedel och din ansökan om omställnings­studiestöd blir beviljad så kan du få omställningsstudiestöd för hela perioden. Om du får avslag på din ansökan om omställnings­studiestöd kan du lämna din studieförsäkran och i efterhand få studiemedel från periodens start. Din studieförsäkran måste i så fall ha kommit in till CSN senast den sista dagen i perioden som du fått studiemedel för.
  • När vi räknar ut hur mycket omställnings­studiestöd du kan få utgår vi från Försäkringskassans beräkning av din årliga inkomst. Din årliga inkomst kan påverkas om du studerar med studiemedel och det kan medföra att du får mindre omställnings­studiestöd. Kontakta Försäkringskassan om du har frågor om din årliga inkomst och hur den påverkas av att du till exempel studerar.

Fler frågor och svar

Hur vet jag om min ansökan har kommit in till CSN?

När du har signerat och skickat in din ansökan får du den här bekräftelsen i tjänsten:

Bild med en tumme upp och texten Tack för din ansökan!

Om du fick den så kan du vara trygg med att din ansökan har kommit in till CSN. Vi skickar inte ut någon bekräftelse via mejl eller sms.

Kan jag följa min ansökan på Mina sidor?

Tyvärr kan vi inte visa några uppgifter om din ansökan i Mina sidor ännu. Men om vi behöver mer information från dig för att kunna ta beslut om din ansökan så kontaktar vi dig.

Kan jag göra något själv för att korta väntetiden?

Om du vet med dig att det saknas uppgifter i din ansökan, till exempel vilken omställnings­organisation du tillhör, så kan du ändra din ansökan så att den blir komplett. Då går det snabbare att handlägga den. Använd blanketten Anmälan om ändringar för omställnings­studiestöd (2705M). Det finns ännu inte någon tjänst för att ändra ansökan i Mina sidor.

Vi beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till oss i respektive ansökansomgång. Om vi behöver mer information från dig, så kommer vi att kontakta dig.

Om du inte kommer att påbörja din studier och vill ta tillbaka din ansökan är det viktigt att du meddelar det till oss. På så sätt kortar du väntetiden för de andra som väntar. Du kan meddela oss via mejl.

Kontakta oss

Vad beror det på att så många får avslag?

Den främsta anledningen är att de som sökt inte uppfyller alla villkor för att få stödet. Det är många villkor som behöver uppfyllas och regelverket är komplext.

Normalt handlägger vi ansökningarna i turordning utifrån det datum som ansökan kom in till CSN. Sedan kan själva handläggnings­tiden vara olika lång för olika ärenden. Den påverkas av dina individuella omständigheter och hur länge vi behöver vänta på svar från andra myndigheter som vi begär in uppgifter ifrån.

Det finns en begränsad pott med pengar för omställnings­studiestödet. Vi säkerställer att pengarna går till de personer som har sökt först, ifall pengarna inte räcker till alla.

Vad händer om jag inte hinner få beslut om min ansökan under det här året. Finns det pengar kvar?

Om du blir beviljad omställnings­studiestöd efter årsskiftet så tas pengarna från nästa års budget.

Uppdaterad: 2023-09-25
Hjälpte den här sidan dig?