session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Krav på kursregistrering – för att du ska få rätt till studiemedel för studier i Sverige

Du som studerar med studiemedel på högskola, komvux, basår, folkhögskola eller yrkeshögskola måste registrera dig på dina kurser. Annars har du inte rätt till studiemedel. Här hittar du information om vad du ska registrera och vad du ska tänka på.

Detta ska du registrera

Du måste registrera dig på de kurser som du börjar. Om du läser flera kurser under en termin ska du registrera dig på dem, allt eftersom de börjar. När terminen är slut behöver du ha registrerat dig för minst samma antal veckor och poäng som det står i ditt beslut om studiemedel.

För dig som läser på högskola eller högskolans basår innebär det att det inte räcker att du gör en program­registre­ring.

Du som är 20 år eller äldre och läser på gymnasiet kan registrera dig på hela utbildningen eller på kursen.

Före din första utbetalning på komvux

På komvux behöver du registrera dig på åtminstone de första tre veckorna för att få ut din första utbetalning. Du behöver dessutom läsa minst på halvtid (50 procent), och det gäller alla veckor som du registrerar dig för.

CSN kontrollerar registreringen

Vi jämför de registreringar vi får in från skolan med de uppgifter du har lämnat till CSN. Det gör vi för att vara säkra på att vi har betalat ut rätt belopp.

För högskolan gör vi kontrollen först efter terminens slut. För andra utbildningar gör vi kontrollerna löpande.

Registrera dig igen när du läser om kurser på högskola

Du kan få studiemedel för att läsa om en kurs på högskola som du inte klarat, men då måste du omregistrera dig på kursen. Du kan bara få studiemedel för de poäng du inte tidigare klarat av kursen.

Om du läser mindre än du tänkt

Om du läser färre poäng eller kurser än vad du planerade när du sökte studiemedel, måste du meddela oss det. Om du inte gör det, kan du behöva betala tillbaka pengar. 

Ändrat antal poäng eller kurser

Om något händer eller ändras

Publicerad: 2017-10-27
Hjälpte den här sidan dig?