Hoppa till innehåll

Högre bidrag – för vissa studier med studiemedel

I vissa situationer kan du få en högre bidragsdel och en lägre lånedel inom studiemedlen. Det gäller till exempel om du ska läsa på grundskole- eller gymnasienivå på komvux eller folkhögskola, eller om du ska läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Hur mycket kan jag få?

I tabellen ser du hur mycket du kan få i bidrag och hur mycket du kan låna om du studerar på heltid. Som du ser så är totalbeloppet för vad du kan få per vecka samma som för de vanliga studiemedlen, men bidragsdelen är större och lånedelen mindre.

Belopp med det högre bidraget, för heltidsstudier 2023


1 vecka, kr

4 veckor, kr

Högre bidrag

2 021

8 084

Lån

992

3 968

Totalt

3 013

12 052

Hur ansöker jag om det högre bidraget?

Du ansöker om studiemedel precis som vanligt. Vi kontrollerar alltid om den som söker har rätt till det högre bidraget, så du behöver inte skriva något om det i din ansökan.

Vem kan få det högre bidraget?

Du kan ha rätt till det högre bidraget om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå på komvux eller folkhögskola eller om du läser på ett introduktionsprogram på gymnasiet. Du måste uppfylla vissa villkor och de ser olika ut beroende på hur gammal du är.

Om du studerar på en motsvarande utbildning inom EU/EES och Schweiz kan du också ha rätt till det högre bidraget.

Du kan även ha rätt till det högre bidraget om du studerar på en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till en ämneslärarexamen.

Villkor för dig som studerar på grundskole- eller gymnasienivå

För att ha rätt till det högre bidraget på grundskole- eller gymnasienivå, så måste du läsa på någon av de här utbildningarna:

  • Komvux – grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning
  • Folkhögskola – utbildning på grundskolenivå eller utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning på komvux
  • Introduktionsprogrammet på gymnasieskolan.

Klicka på den rubrik som stämmer in på dig för att läsa mer om villkoren:

Du är 20-24 år och arbetslös

Du kan ha rätt till det högre bidraget om du är inskriven hos arbetsförmedlingen och saknar slutbetyg från grundskolan eller gymnasieskolan.

Du måste vara inskriven i något av de här programmen i anslutning till att du börjar studera:

  • Jobbgarantin för ungdomar
  • Jobb- och utvecklingsgarantin

Om du ska studera på grundskolenivå är villkoret för att få det högre bidraget att du saknar slutbetyg från en svensk grundskola eller en motsvarande svensk eller utländsk utbildning.

Om du ska studera på gymnasienivå är villkoret för att få det högre bidraget att du saknar slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan, eller en motsvarande svensk eller utländsk utbildning.

I de här fallen kan du inte få det högre bidraget

Om du har haft studiehjälp för gymnasiestudier eller studiemedel med det ordinarie bidraget under de senaste sex månaderna, har du inte rätt till det högre bidraget.

Om du har läst på högskolenivå och klarat minst 120 högskolepoäng kan du inte få det högre bidraget. Samma sak gäller om du har läst motsvarande utbildning i utlandet.

Hur länge kan jag få det högre bidraget?

Du kan få det högre bidraget från och med andra halvåret det år du fyller 20 till och med året du fyller 24, men som längst tills du är klar med din gymnasieutbildning. Med klar menas att du har fått ett slutbetyg eller en gymnasieexamen från komvux eller ett studieomdöme från en folkhögskola. Om du inte hinner bli klar med utbildningen, kan du fortsätta få det högre bidraget.

Du är 20-24 år och läser eller har läst ett introduktionsprogram

Du kan ha rätt till det högre bidraget om du utan avbrott har läst ett introduktionsprogram till och med vårterminen det år du fyllde 20 år och sedan fortsätter att studera på introduktionsprogrammet eller på grundskole- eller gymnasienivå på komvux eller folkhögskola. Du får inte ha ett uppehåll på mer än fyra månader mellan studierna.

Om du ska studera på grundskolenivå kan du inte få det högre bidraget om du har slutbetyg från Komvux på grundskolenivå. Men du kan få bidraget om du har slutbetyg från en svensk grundskola eller en motsvarande utländsk utbildning.

Om du ska studera på gymnasienivå kan du inte få det högre bidraget om du har en gymnasieexamen från Komvux, eller ett intyg om grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola från en folkhögskola.

Om du har läst på högskolenivå och klarat minst 120 högskolepoäng kan du inte få det högre bidraget. Samma sak gäller om du har läst motsvarande utbildning i utlandet.

Hur länge kan jag få det högre bidraget?

Du kan ha rätt till det högre bidraget från och med andra halvåret det år du fyller 20 till och med året du fyller 24, men som längst tills du är klar med din gymnasieutbildning. Med klar menas att du har fått ett slutbetyg eller en gymnasieexamen från komvux eller ett studieomdöme från en folkhögskola. Om du inte hinner bli klar med utbildningen, kan du fortsätta få det högre bidraget.

Du fyller 25 i år eller är äldre

Från och med det år du fyller 25 år kan du ha rätt till det högre bidraget för studier på grundskolenivå.

Om du saknar en tre­årig gymnasie­utbildning eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning sedan tidigare, kan du även ha rätt till det högre bidraget för studier på gymnasienivå.

Om du har läst på högskolenivå och klarat minst 120 högskolepoäng kan du inte få det högre bidraget. Samma sak gäller om du har läst motsvarande utbildning i utlandet.

Du studerar utomlands

Det är bara inom EU/EES och i Schweiz som du kan få det högre bidraget.

För att ha rätt till det högre bidraget måste du uppfylla de här villkoren:

  • Du ska studera på en utbildning som motsvarar en svensk utbildning på gymnasienivå på komvux eller folkhögskola. Det får inte vara en påbyggnadsutbildning.
  • Du ska sakna en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning från Sverige eller utlandet.
  • Om du har läst på högskolenivå får du inte ha klarat mer än 120 högskolepoäng eller motsvarande vid utländsk skola.
  • Du fyller 25 år det här året, eller är äldre.

Om du studerar i Storbritannien kan du ha rätt till det högre bidraget om du påbörjade dina studier innan 2021.

Läs mer om studier i Storbritannien

Villkor för dig som studerar på KPU

Läser du på en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till en grundlärar- eller ämneslärarexamen? Då har du rätt till det högre bidraget från och med det år du fyller 25.

När du ansöker om studiemedel kontrollerar CSN om du har rätt till det högre bidraget, så du behöver inte ansöka särskilt om det. Om CSN inte har uppgift om att du är antagen till en KPU måste du skicka in ditt antagningsbesked från din skola som visar det.

Har du inte fått ett antagningsbesked som visar att du läser på en KPU? Då ska du istället använda CSN:s blankett ”Intyg om antagning till kompletterande pedagogiskt utbildning – KPU”.

Vänta inte för länge med att ansöka om studiemedel

CSN får varje år en summa pengar som ska användas för det högre bidraget. Det är riksdagen som bestämmer hur mycket pengar CSN får. Vi fattar beslut om ansökningarna i den ordning de kommer in till oss. Om du ansöker sent på året så kan det hända att de pengar som CSN har fått för det högre bidraget är slut. Då kan du ansöka om det igen nästa år.

Om du redan går en utbildning och har det högre bidraget, har du förtur till det högre bidraget. Det är för att du ska kunna slutföra din utbildning.

Om du har fått beslut om att du får det högre bidraget under året, så påverkas inte det av om pengarna skulle ta slut. Det gäller bara nya ansökningar. Du kommer att få det högre bidraget så som det står i beslutet från CSN.

Uppdaterad: 2023-08-31
Hjälpte den här sidan dig?