Hoppa till innehåll

Belopp för merkostnads­lån till undervisnings­avgift

Om lån till undervisningsavgift

Undervisningsavgiften är en av de kostnader som du kan ha rätt att ta merkostnadslån för. Läs mer om villkoren för undervisningsavgift och om annat som du kan ta merkostnadslån för.

Har du studerat med studiemedel före den 1 juli 2018?

Reglerna för lån till undervisningsavgift har ändrats. De nya reglerna gäller för studier som påbörjas från och med den 1 juli 2018. Om du har studerat med studiemedel tidigare får du låna enligt de gamla reglerna. Det gäller oavsett när och vad du studerat.
Regler för dig som studerat med studiemedel före 1 juli 2018

Hur mycket du kan låna

Det är inte säkert att du kan få låna till hela din undervisningsavgift. CSN räknar ut hur mycket du kan låna utifrån hur många veckor din studieperiod är. Det finns ett högsta belopp för hur mycket du kan låna per vecka och ett maxbelopp för hur mycket du kan låna under din totala studietid.

Högsta belopp per vecka 2023

Beloppet per vecka är olika beroende på vilken nivå du studerar på och om du studerar på heltid eller deltid. Du kan inte låna mer än vad den faktiska undervisningsavgiften är. Om du studerar på deltid blir veckobeloppet mindre.

För heltidsstudier på

 • gymnasienivå kan du som mest låna 1 680 kronor per vecka för undervisningsavgift.
 • eftergymnasial nivå kan du som mest låna 3 360 kronor per vecka för undervisningsavgift.

Det innebär att om du studerar på eftergymnasial nivå i 20 veckor så kan du som mest låna 67 200 kronor för den perioden.

Se fler exempel för olika studieperioder

Här ser du några exempel på hur mycket du som mest kan låna för olika studietider (veckobeloppet gånger antalet veckor i perioden).

Belopp för gymnasial nivå, 2023

Antal veckor

Högsta belopp du kan låna för studieperioden, kronor

13 veckor

21 840 kr

17 veckor

28 560 kr

20 veckor

33 600 kr


Belopp för eftergymnasial nivå‌, 2023

Antal veckor

Högsta belopp du kan låna för studieperioden, kronor

13 veckor

43 680 kr

17 veckor

57 120 kr

20 veckor

67 200 kr


Belopp per vecka om du studerar på deltid

I tabellerna ser du hur mycket du kan låna per vecka för studier på heltid eller deltid uppdelat på gymnasial och eftergymnasial nivå.

Det finns dock ett maxbelopp för hur mycket du kan låna under hela studietiden. Du kan inte heller låna mer än din faktiska undervisningsavgift.

Lånebelopp per vecka i kronor, gymnasienivå, 2023

Studieomfattning

100 %

75 %

50 %

Merkostnadslån för
undervisningsavgift

1 680

1 260 kr

840 kr


Lånebelopp per vecka i kronor, eftergymnasial nivå, 2023

Studieomfattning

100 %

75 %

50 %

Merkostnadslån för
undervisningsavgift

3 360 kr

2 520 kr

1 680 kr


Maxbelopp för hela studietiden

Det finns också ett maxbelopp för hur mycket du totalt kan låna till undervisningsavgift under hela din studietid. Det är olika maxbelopp för studier på gymnasial och eftergymnasial nivå. Om du ska gå en lång utbildning på eftergymnasial nivå kan du behöva fördela dina uttag av lånet, så att det räcker till hela utbildningen.

Max­beloppet räknas fram utifrån antalet veckor som du har rätt till studiemedel och utifrån det som kallas för prisbasbelopp.

Maxbelopp för lån till undervisningsavgift i kronor‌, 2023

Eftergymnasial nivå, 240 veckor

403 200 kr

Gymnasial nivå, 80 veckor*

134 400 kr

* Om du saknar treårig gymnasieutbildning och har rätt till 120 veckor med studiemedel på gymnasial nivå är ditt maxbelopp i stället 201 600 kronor.

I Mina sidor kan du se ditt maxbelopp, hur mycket du har använt och hur mycket du har kvar.

Minskat lånebelopp i vissa situationer

I vissa situationer minskar det belopp du kan låna för undervisningsavgift. Det gäller exempelvis i de här fallen:

 • Om du har tagit lån för undervisningsavgift tidigare.
 • Om du inte tar studiemedel för alla veckor.
 • Om du är äldre än 51 år.

Om du studerat med studiemedel före 1 juli 2018

Om du studerat med studiemedel före den 1 juli 2018 får du under en period låna enligt de gamla reglerna för undervisningsavgift. Ska du studera på gymnasial nivå gäller det för studier till och med 2019. Ska du studera på eftergymnasial nivå gäller det för studier till och med 2023.

Det spelar ingen roll vad du tidigare studerat och hur länge sedan det var, men du måste ha haft studiemedel. Du kan inte låna enligt de gamla reglerna om du enbart haft studiehjälp på gymnasiet eller studiestartsstöd.

Här kan du läsa vad som gäller enligt de gamla reglerna. Hur mycket du kan låna till undervisningsavgiften beror på hur lång din utbildning är.

Utbildning kortare än 13 veckor på heltid

Om du ska läsa en utbildning som är kortare än 13 veckor på heltid kan du som mest låna 1 680 kronor per vecka till undervisningsavgift. Ska du läsa på deltid minskar beloppet du kan låna.

Belopp per vecka för heltid och deltid

Om du ska läsa på deltid blir beloppet du kan låna för undervisningsavgift mindre. I tabellen ser du hur mycket du kan få per vecka om du studerar på heltid eller på deltid.

Lånebelopp per vecka i kronor, 2023

Studieomfattning

100 %

75 %

50 %

Merkostnadslån för
undervisningsavgift

1 680 kr

1 260 kr

840 kr


Du kan inte låna mer än vad den faktiska undervisningsavgiften är.

Så här många veckor blir det på deltid

Om vi räknar om 13 veckors heltidsstudier till deltid, så motsvarar det

 • 18 veckor om du studerar på 75 procent
 • 26 veckor om du studerar på 50 procent.

Vad du totalt kan få i undervisningsavgift under din studietid

Det finns ett maxbelopp för hur mycket du totalt kan få i undervisningsavgift under hela din studietid. Max­beloppet räknas fram utifrån antalet veckor som du har rätt till studiemedel och utifrån det som kallas för prisbasbelopp.

I tabellen kan du se vilka maxbeloppen är.

Maxbelopp för lån till undervisningsavgift i kronor, 2023

Eftergymnasial nivå, 240 veckor

403 200 kr

Gymnasial nivå, 80 veckor*

134 400 kr

* Om du saknar treårig gymnasieutbildning och har rätt till 120 veckor med studiemedel på gymnasial nivå är ditt maxbelopp i stället 201 600 kronor.

Minskat lånebelopp i vissa situationer

I vissa situationer minskar det belopp du kan låna för undervisningsavgift. Det gäller exempelvis i de här fallen:

 • Om du har tagit lån för undervisningsavgift tidigare.
 • Om du inte tar studiemedel för alla veckor.
 • Om du är äldre än 46 år.
Utbildning 13 veckor eller längre på heltid

Om du ska läsa en utbildning som är minst 13 veckor på heltid har du ett maxbelopp för lån till undervisningsavgift som gäller för hela din studietid. Det beloppet kan du delvis själv välja hur du fördelar. Det är olika maxbelopp för studier på gymnasial och eftergymnasial nivå.

Maxbeloppet för olika nivåer

Max­beloppet, det belopp du kan få totalt sett, räknas fram utifrån antalet veckor som du har rätt till studiemedel och utifrån det som kallas prisbasbelopp.

I tabellen kan du se vilka maxbeloppen är.

Maxbelopp för lån till undervisningsavgift i kronor, 2023

Eftergymnasial nivå, 240 veckor

403 200 kr

Gymnasial nivå, 80 veckor*

134 400 kr

Det går inte att låna mer än vad den faktiska undervisnings­avgiften är för varje termin.

Välj hur du ska fördela merkostnadslånet

Du kan delvis själv välja hur du använder merkostnadslånet till undervisningsavgiften under de år du studerar med studiemedel. Du har ett maxbelopp som gäller för hela din studietid, och som du kan fördela utifrån hur lång din utbildning är och hur hög din avgift är.

Det innebär att du kan ha möjlighet att låna till hela undervisningsavgiften om du ska gå en utbildning med hög undervisningsavgift under ett begränsat antal terminer. Om du ska gå en längre utbildning kan du behöva fördela dina uttag av lånet, så att det räcker för hela utbildningen.

I Mina sidor kan du se ditt maxbelopp, hur mycket du använt och hur mycket du har kvar.

Planera ditt låneuttag

När du har nått maxbeloppet kan du inte låna mer för under­visnings­­avgift. Därför är det viktigt att du planerar dina uttag av lånet, så att det räcker för alla år du tänkt studera. Det är också viktigt att tänka på att du ska betala tillbaka lånet.

Minskat lånebelopp i vissa situationer

I vissa situationer minskar det belopp du kan låna för undervisningsavgift. Det gäller exempelvis i de här fallen:

 • Om du har tagit lån för undervisningsavgift tidigare.
 • Om du inte tar studiemedel för alla veckor.
 • Om du är äldre än 46 år.

Hur lånet för undervisningsavgift betalas ut

Merkostnadslånet betalas ut månadsvis. Om din skola kräver att du betalar hela undervisningsavgiften på en gång kan du ansöka om att få hela merkostnadslånet utbetalt i förskott.

Utbetalningar

Så här räknar vi ut beloppen

Beloppen baseras på det så kallade prisbas­beloppet. Prisbas­beloppet är ett belopp som regeringen beslutar om varje år och som hänger samman med det allmänna prisläget.

Maxbeloppet för hela din studietid

På gymnasial nivå är ditt maxbelopp antingen 80 eller 120 veckor gånger 3,2 procent av prisbasbeloppet, beroende på din tidigare utbildning.

På eftergymnasial nivå är ditt maxbelopp 240 veckor gånger 3,2 procent av prisbasbeloppet.

Högsta belopp per vecka

På gymnasial nivå är högsta beloppet per vecka 3,2 procent av prisbasbeloppet vid heltidsstudier.

På eftergymnasial nivå är högsta beloppet per vecka 6,4 procent av prisbasbeloppet vid heltidsstudier.

Om du studerar på deltid räknas beloppen om utifrån det.            

Uppdaterad: 2022-11-08
Hjälpte den här sidan dig?