session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Australien – förutsättningar för studier med studiemedel

Du kan ansöka om studiemedel för att läsa en eftergymnasial utbildning i Australien. Du kan även ansöka om studiemedel för vissa gymnasiala utbildningar. Förutom bidrag och lån, kan du ansöka om lån för andra utgifter som exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

Du kan få studiemedel för eftergymnasiala utbildningar och språkkurser i engelska i Australien. Utbildningen måste normalt vara på campus och inte online/distans. Ska du läsa en gymnasial utbildning kan du bara få studiemedel för den om du inte kan gå motsvarande utbildning i Sverige.

För att du ska kunna få studiemedel måste utbildningen du ska gå vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN.

Krav på utbildningen

Kontakta CSN om du är osäker på om utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Hur ansöker du till en skola i Australien?

Australien har ingen central antagning för utländska studenter. Du måste vända dig till skolan du vill studera på för information om hur antagningen går till. Du kan läsa mer om hur du ansöker till skolor i Australien på webbplatsen Study In Australia.

Du kan även få mer information på Universitets- och högskolerådets webbplats, Studera.nu

Hur mycket får du när du studerar i Australien?

Du kan få studiemedel när du studerar på heltid i Australien.

Så mycket får du när du studerar i Australien år 2024

Typ av stöd

1 vecka

4 veckor

19 veckor

Bidrag, kr

997

3 988

18 943

Lån, kr

2 292

9 168

43 548

Merkostnadslån för utlandsstudier, kr

716

2 864

13 604

Totalt, kr*

4 005

16 020

76 095

*Utöver dessa belopp kan du även låna för exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Beloppen utgår från de vanligaste studietiderna i Australien. Läs mer under studietider nedan.

Undervisningsavgifter

De flesta skolor i Australien har en hög avgift. Om du tänker ta lån från CSN till avgiften bör du planera så att pengarna räcker till hela din utbildning. Läs mer under undervisningsavgift.

Tänk på att du måste skicka in intyg som styrker din kostnad för undervisningsavgiften. På de flesta skolor går det att dela upp avgiften i flera inbetalningar till skolan. Kontakta skolan för att undersöka vilka möjligheter du har att dela upp din undervisningsavgift på flera inbetalningar. Om det inte går att dela upp avgiften måste du skicka in intyg som styrker att du måste betala hela avgiften vid ett tillfälle.

Andra merkostnader

Du har även möjlighet att få merkostnadslån för exempelvis försäkring och resor.

Läs mer om villkoren för merkostnadslån.

Resebelopp i Australien

Du kan låna 17 190 kronor per kalenderhalvår för resor i samband med dina utlandsstudier.

Läs mer om belopp för resor.

Stipendier eller annat studiestöd

Om du studerar utomlands kan du under vissa förutsättningar få studiestöd eller stipendium från det land du studerar i. Men du kan inte samtidigt få studiemedel från CSN. Du måste meddela CSN om du får studiestöd eller stipendium från ett annat land.

Det finns också många stipendier från privata aktörer att söka för studier utomlands. Fråga skolan du ska studera vid om de har stipendier för utländska studerande. Om du får ett stipendium kan det påverka din rätt till studiemedel.

Läs mer om stipendier på UHR:s webbplats Studera.nu

Studietider

I Australien studerar du oftast i två terminer under ett läsår. Terminerna är det omvända jämfört med Sverige och första terminen börjar vanligtvis i februari och sträcker sig till slutet av juni. Den andra terminen börjar oftast i mitten av juli och pågår till slutet av november. Du kan söka studiemedel antingen för skolans faktiska studietider eller för det antal veckor som CSN har fastställt. Den tid som CSN har fastställt är något längre än den faktiska studietiden.

Här kan du se de fastställda veckorna:

 • tvåterminssystem 19 + 19 veckor

Du kan bara få studiemedel enligt de fastställda veckorna om du ska läsa på universitet, högskola eller en eftergymnasial utbildning som följer universitetens studietider.

Om du läser på gymnasienivå eller en språkkurs kan du inte få studiemedel enligt de fastställda veckorna. Då får du bara studiemedel för den faktiska studietiden.

Läs mer om studietider på sidan Krav på studietakt och studietid.

Sommarkurser

Vid de flesta universitet i Australien kan du även läsa på sommaren (december–januari). Om du söker studiemedel ska du skicka in ett intyg eller antagningsbevis tillsammans med din ansökan. På intyget ska det framgå hur många credits du ska läsa samt studietiderna.

Bilagor till ansökan om studiemedel

Du måste skicka med bilagor när du ansöker om studiemedel i Australien.

Läs mer om viktiga bilagor för utlandsstudier

Bilagor som du oftast måste skicka med

 • Antagningsbevis eller CoE (Confirmation of Enrollment), om du ansöker första gången
 • Intyg om språkkurs, 5509W, om du ska läsa en språkkurs
 • Personligt kvitto, intyg eller annan handling som styrker din kostnad för undervisningsavgiften
 • Intyg på boendekostnader om du har höga inledande kostnader för hyra
 • Studieresultat, om du har studerat med studiemedel tidigare

Studietakt och krav på studieresultat

När du studerar i Australien måste du normalt studera på heltid för att få studiemedel. Det finns inget enhetligt poängsystem som gäller för alla skolor i Australien.

De första 40 veckorna du studerar med studiemedel utomlands är resultatkravet vanligtvis lägre.

Efter de första 40 veckorna med studiemedel på heltid ökar kravet på studieresultat. Du måste då klara minst det antal poäng som krävs för att du ska ha rätt till heltidsstudiemedel under perioden.

Normal tid för att bli klar med en Bachelor på tre år kan exempelvis vara 40 credits per termin. Minimikravet för att räknas som heltidsstuderande och ha rätt till heltidsstudiemedel är då 30 credits per termin. Resultatkravet efter de första 40 veckorna blir därför 30 credits per termin för en sådan utbildning.

En del utbildningar har inte poäng, utan där följer utbildningen en studieplan. På de utbildningarna uppfyller du resultatkravet om du uppnått studieresultat i den takt som framgår av den ordinarie studieplanen för din utbildning. Vi kan acceptera mindre och tillfälliga förseningar i din studieplan.

Krav på hur mycket du ska läsa och klara av för att få studiemedel

Typ av utbildning

Heltid

Krav på studieresultat

Universitet eller högskola

Varierar, normalt 3 kurser/semester, exempelvis 30 credits/semester

3 kurser eller 30 credits*

Språkkurs

15 timmar lärarledd undervisning/vecka**

Godkänd på slutprovet

Utbildningar som inte är poängsatta eller utbildningar på gymnasienivå

Du måste följa utbildningens studieplan för att få studiemedel.

* De första 40 veckorna du studerar är kravet något lägre.

** Det kan även krävas fler timmar. Det är skolan som avgör vad som är heltid.

Intyg om studiefinansiering

De flesta skolor kräver att du ska skicka in ett intyg som visar att du kan finansiera dina studier. Blankett för att ansöka om intyget finns under blanketter.

Visum

För att få studera i Australien behöver du visum. Du ansöker om visum via webbplatsen DIBP, Department of Immigration and Border Protection. Australiens ambassad i Stockholm hanterar inte visum.

Att betala tillbaka lån

 • Du börjar att betala tillbaka ditt lån tidigast sex månader efter det att du senast fick studiemedel.
 • Du betalar tillbaka på ditt lån i högst 25 år.
 • Lånet ska vara färdigbetalt det år när du fyller 64 år.
 • Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror bland annat på hur mycket du har lånat, hur länge du ska betala tillbaka och hur hög räntan är.
 • Om du vill begränsa din skuld, kan du söka färre veckor med lån än med bidrag. Du kan också välja att studera utan studiemedel en del av tiden.

Betala tillbaka studielån

Låna mindre eller spara veckor

Uppdaterad: 2024-03-12
Hjälpte den här sidan dig?