session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Danmark – förutsättningar för studier med studiemedel

Du kan ansöka om studiemedel för att läsa en gymnasial eller eftergymnasial utbildning i Danmark. Förutom bidrag och lån, kan du ansöka om lån för andra utgifter som exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

Du kan få studiemedel både för gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar i Danmark. För att du ska kunna få studiemedel måste utbildningen du ska gå vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN.

Utbildningar på folkhögskolor i Danmark kan ge rätt till studiemedel. Ett krav är att utbildningen går att jämställa med en motsvarande utbildning i Sverige.

Krav på utbildningen

Kontakta CSN om du är osäker på om utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Hur ansöker du till en skola i Danmark?

Du söker in till de flesta skolor i Danmark på Optagelse.dk

Du kan även få mer information på UHR:s webbplats, Studera.nu

Hur mycket får du när du studerar i Danmark?

Du kan få studiemedel både när du studerar på heltid och deltid i Danmark.

Så här mycket får du när du studerar på heltid i Danmark år 2024

1 vecka

4 veckor

21 veckor

Bidrag, kr

997

3 988

20 937

Lån, kr

2 292

9 168

48 132

Merkostnadslån för utlandsstudier, kr

716

2 864

15 036

*Totalt, kr

4 005

16 020

84 105

*Utöver dessa belopp kan du även låna för exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Beloppen utgår från de vanligaste studietiderna i Danmark. Läs mer under studietider nedan.

Undervisningsavgifter

Statliga skolor i Danmark är avgiftsfria. Vissa skolor har dock rätt att ta ut avgifter för undervisningen. Det kan exempelvis gälla för kurser som inte ingår i en examen och sommarkurser. Då kan du få merkostnadslån för dessa kostnader. Läs mer om villkoren för merkostnadslån. Om du tänker låna från CSN till avgiften bör du planera så att pengarna räcker till hela din utbildning. Läs mer under undervisningsavgift.

Tänk på att du måste skicka in intyg som styrker din kostnad för undervisningsavgiften. På de flesta skolor går det att dela upp avgiften i flera inbetalningar. Kontakta skolan för att undersöka vilka möjligheter du har att dela upp din avgift i flera inbetalningar. Om det inte går att dela upp avgiften måste du skicka in intyg som styrker att du måste betala hela avgiften vid ett tillfälle.

Andra merkostnader

Du har även möjlighet att få merkostnadslån för exempelvis försäkring och resor.

Läs mer om villkoren för merkostnadslån.

Resor inom och till Danmark

Du kan låna 5 730 kronor per kalenderhalvår för resor i samband med dina utlandsstudier.

Pendlingsresor

Om du bor och studerar inom EU/EES eller i Schweiz, kan du få merkostnadslån för pendlingsresor mellan hemmet och skolan. Det gäller exempelvis om du bor i Sverige och pendlar till skolan i Danmark. Detta kan du få om du inte bor på studieorten.

Stipendier eller annat studiestöd

Om du studerar utomlands kan du under vissa förutsättningar få studiestöd eller stipendium från det land du studerar i. Men du kan inte samtidigt få studiemedel från CSN. Du måste meddela CSN om du får studiestöd eller stipendium från ett annat land.

I Danmark är det SU (Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsestötte) som ger studiestöd till dig som studerar i Danmark.

Det finns också många stipendier från privata aktörer att söka för studier utomlands. Fråga skolan du ska studera vid om de har stipendier för utländska studerande. Om du får ett stipendium kan det påverka din rätt till studiemedel.

Läs mer om stipendier på UHR:s webbplats Studera.nu

Studietider

I Danmark är läsåret indelat i en höst- och vårtermin. Läsåret börjar oftast i september och höstterminen slutar i januari. Vårterminen börjar i februari och slutar i juni. Du kan söka studiemedel antingen för det antal veckor som CSN har fastställt eller skolans faktiska studietider. Den fastställda studietiden är i regel något längre än den faktiska studietiden.

Här ser du de fastställda veckorna:

 • tvåterminssystem 21 + 21 veckor

Du kan bara få studiemedel enligt fastställd studietid om du ska läsa på universitet, högskola eller en eftergymnasial utbildning som följer den normala läsårsindelningen.

Om du läser på gymnasienivå kan du inte få studiemedel enligt fastställd studietid. Då kan du bara få studiemedel för den faktiska studietiden.

Läs mer om studietider på sidan Krav på studietakt och studietid.

Bilagor till ansökan om studiemedel

Du måste skicka med bilagor när du ansöker om studiemedel för studier i Danmark.

Läs mer om viktiga bilagor för utlandsstudier

Bilagor som du oftast måste skicka med

 • Antagningsbevis, om du ansöker om studiemedel för första gången
 • Personligt kvitto, intyg eller annan handling som styrker din kostnad för undervisningsavgiften
 • Intyg på boendekostnader om du har höga inledande kostnader för hyra
 • Studieresultat om du har studerat med studiemedel tidigare

Studietakt och krav på studieresultat

Varje gång du söker studiemedel tittar vi på dina studieresultat. För att du ska få fortsatta studiemedel måste du bland annat redovisa tillräckliga studieresultat.

Universitet och högskolor i Danmark följer det europeiska poängsystemet ECTS där ett års heltidsstudier motsvarar 60 ECTS.

En del utbildningar tillämpar inte den poängberäkningen, utan där följer utbildningen en studieplan. Du kan oftast hitta studieplaner och beskrivningar av utbildningarna på respektive skolas webbplats. På de utbildningarna uppfyller du resultatkravet om du uppnått studieresultat i den takt som framgår av den ordinarie studieplanen för din utbildning. Vi kan acceptera mindre och tillfälliga förseningar i din studieplan.


Krav på hur mycket du ska läsa och klara av för att få studiemedel


Heltid

Krav på studieresultat

Universitet eller högskola

60 ECTS/läsår

45 ECTS/läsår*

Språkkurs

15 timmar lärarledd undervisning/vecka**

Godkänd på slutprovet

Utbildningar som inte är poängsatta eller utbildningar på gymnasienivå

Du måste följa utbildningens studieplan för att få studiemedel.


* De första 40 veckorna du studerar är kravet något lägre, 37 ECTS per läsår.

** Det kan även krävas fler timmar. Det är skolan som avgör vad som är heltid.

Lärlingsutbildning i Danmark

Lärlingsutbildningar (erhvervsuddannelser) i Danmark är uppdelade i två delar:

 • grundförlopp - normalt 20 veckor
 • huvudförlopp - normalt 3,5 år (praktik varvat med studier på skolan).

För att du ska kunna få studiemedel för grundförloppet måste du skicka med

 • ett intyg som visar både start- och slutdatum för ditt grundförlopp inklusive datum för längre uppehåll exempelvis jullov.

För att du ska kunna få studiemedel för huvudförloppet måste du skicka med

 • ett betyg eller intyg som visar att du klarat grundförloppet
 • en kopia på ditt praktikavtal för huvudförloppet

Tänk även på att praktiken behöver genomföras utanför Sverige för att den ska ge rätt till studiemedel.

Du kan läsa mer om lärlingsutbildningar på webbplatsen: Öressunddirekt

eller på den danska webbplatsen: UG Utbildningsministeriet

Att betala tillbaka studielån

 • Du börjar att betala tillbaka ditt lån tidigast sex månader efter det att du senast fick studiemedel.
 • Du betalar tillbaka på ditt lån i högst 25 år.
 • Lånet ska vara färdigbetalt det år när du fyller 64 år.
 • Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror bland annat på hur mycket du har lånat, hur länge du ska betala tillbaka och hur hög räntan är.
 • Om du vill begränsa din skuld, kan du söka färre veckor med lån än med bidrag. Du kan också välja att studera utan studiemedel en del av tiden.

Betala tillbaka studielån

Låna mindre eller spara veckor

Uppdaterad: 2024-03-22
Hjälpte den här sidan dig?