session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Frankrike – förutsättningar för studier med studiemedel

Du kan ansöka om studiemedel för att läsa en gymnasial eller eftergymnasial utbildning i Frankrike. Förutom bidrag och lån, kan du ansöka om lån för andra utgifter som exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

Du kan få studiemedel både för gymnasiala, eftergymnasiala utbildningar och språkkurser i Frankrike. För att du ska kunna få studiemedel måste utbildningen du ska gå vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN.

Krav på utbildningen

Kontakta CSN om du är osäker på om utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Hur ansöker du till en skola i Frankrike?

I Frankrike finns ingen central antagning till högskolor och universitet som i Sverige. Du måste själv kontakta den skola du vill läsa på för att få information om hur du ska ansöka.

Du kan även få mer information på UHR:s webbplats, Studera.nu.

Hur mycket får du när du studerar i Frankrike?

Du kan få studiemedel både när du studerar på heltid och deltid i Frankrike.

Så mycket får du när du studerar på heltid i Frankrike år 2024
Typ av stöd 1 vecka

4 veckor

Bidrag, kr

997

3 988

Lån, kr

2 292

9 168

Merkostnadslån för utlandsstudier, kr

716

2 864

*Totalt, kr

4 005

16 020

*Utöver dessa belopp kan du även låna för exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Undervisningsavgifter

En del skolor i Frankrike har en hög undervisningsavgift. Om du tänker ta lån från CSN till avgiften bör du planera så att pengarna räcker till hela din utbildning. Läs mer under undervisningsavgift.

Tänk på att du måste skicka in intyg som styrker din kostnad för undervisningsavgiften. På de flesta skolor går det att dela upp avgiften i flera inbetalningar till skolan. Kontakta skolan för att undersöka vilka möjligheter du har att dela upp din undervisningsavgift på flera inbetalningar. Om det inte går att dela upp avgiften måste du skicka in intyg som styrker att du måste betala hela avgiften vid ett tillfälle.

Andra merkostnader

Du har även möjlighet att få merkostnadslån för exempelvis försäkring och resor.

Läs mer om villkoren för merkostnadslån.

Resebelopp i Frankrike

Du kan låna 5 730 kronor per kalenderhalvår för resor i samband med dina utlandsstudier.

Stipendier eller annat studiestöd

Om du studerar utomlands kan du under vissa förutsättningar få studiestöd eller stipendium från det land du studerar i. Men du kan inte samtidigt få studiemedel från CSN. Du måste meddela CSN om du får studiestöd eller stipendium från ett annat land.

Det finns också många stipendier från privata aktörer att söka för studier utomlands. Fråga skolan du ska studera vid om de har stipendier för utländska studerande. Om du får ett stipendium kan det påverka din rätt till studiemedel.

Läs mer om stipendier på UHR:s webbplats Studera.nu

Läs mer om stipendier på Campus France

Studietider

I Frankrike studerar du oftast två terminer under ett läsår. Höstterminen börjar oftast i september/oktober och slutar i januari/februari med två veckors uppehåll för jullov. Vårterminen pågår mellan januari/februari och maj/juni. Du kan söka studiemedel för skolans faktiska studietider.

Läs mer om studietider på sidan Krav på studietakt och studietid.

Bilagor till ansökan om studiemedel

Du måste skicka med bilagor när du ansöker om studiemedel i Frankrike.

Läs mer om viktiga bilagor för utlandsstudier

Bilagor som du oftast måste skicka med

 • Antagningsbevis, om du ansöker första gången
 • Intyg om studietider
 • Studieplan som visar hur utbildningen är upplagd
 • Intyg om språkkurs, blankett 5509W, om du ska läsa en språkkurs
 • Studieresultat om du har studerat med studiemedel tidigare
 • Personligt kvitto, intyg eller annan handling som styrker din kostnad för undervisningsavgiften
 • Intyg på boendekostnader om du har höga inledande kostnader för hyra

Studietakt och krav på studieresultat

Varje gång du söker studiemedel på nytt tittar vi på dina studieresultat. För att du ska få fortsatta studiemedel, måste du bland annat redovisa tillräckliga studieresultat.

Universiteten och många högskolor i Frankrike följer det europeiska poängsystemet ECTS, där ett års heltidsstudier motsvarar 60 ECTS. Det finns även utbildningar som har andra poängsystem. En del utbildningar tillämpar inte poängberäkning, utan där följer utbildningen en studieplan. Du kan oftast hitta studieplaner och beskrivningar av utbildningarna på respektive skolas webbplats. På de utbildningarna uppfyller du resultatkravet om du uppnått studieresultat i den takt som framgår av den ordinarie studieplanen för din utbildning. Vi kan acceptera mindre och tillfälliga förseningar i din studieplan.


Krav på hur mycket du ska läsa och klara av för att få studiemedel

Typ av utbildning

Heltid

Krav på studieresultat

Universitet eller högskola

60 ECTS/läsår

45 ECTS/läsår*

Språkkurs

15 timmar lärarledd undervisning/vecka**

Godkänd på

slutprovet

Utbildningar som inte är poängsatta eller utbildningar på gymnasienivå

Du måste följa utbildningens studieplan

för att få studiemedel.

* De första 40 veckorna du studerar är kravet något lägre, 37 ECTS per läsår.

** Det kan även krävas fler timmar. Det är skolan som avgör vad som är heltid.

Praktik

I en del utbildningar i Frankrike ingår praktik som kan ge rätt till studiemedel. Praktiken måste styrkas med intyg från skolan och praktikplatsen. Det ska framgå under vilken tid som praktiken pågår. Tänk även på att praktiken behöver genomföras utanför Sverige för att den ska ge rätt till studiemedel. Det är inte möjligt att få studiemedel för en praktik som genomförs i Sverige.

Distansstudier

Det kan förekomma distansstudier i Frankrike. Studierna räknas som utlandsstudier om du är antagen till en skola i utlandet. Du måste skicka med en personlig studieplan som beskriver hur utbildningen är upplagd och under vilken tidsperiod du studerar.

Att betala tillbaka lån

 • Du börjar att betala tillbaka ditt lån tidigast sex månader efter det att du senast fick studiemedel.
 • Du betalar tillbaka på ditt lån i högst 25 år.
 • Lånet ska vara färdigbetalt det år när du fyller 64 år.
 • Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror bland annat på hur mycket du har lånat, hur länge du ska betala tillbaka och hur hög räntan är.
 • Om du vill begränsa din skuld, kan du söka färre veckor med lån än med bidrag. Du kan också välja att studera utan studiemedel en del av tiden.

Betala tillbaka studielån

Låna mindre eller spara veckor

Uppdaterad: 2024-03-22
Hjälpte den här sidan dig?