session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Kanada – förutsättningar för studier med studiemedel

Du kan ansöka om studiemedel för att läsa en eftergymnasial utbildning i Kanada. Du kan även ansöka om studiemedel för vissa gymnasiala utbildningar. Förutom bidrag och lån, kan du ansöka om lån för andra utgifter som exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

Du kan få studiemedel för eftergymnasiala utbildningar och för språkkurser i engelska och franska i Kanada. Utbildningen måste normalt vara på campus och inte online/distans. Ska du läsa en gymnasial utbildning kan du bara få studiemedel för den om du inte kan gå motsvarande utbildning i Sverige.

För att du ska kunna få studiemedel måste utbildningen du ska gå vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN.

Krav på utbildningen

Kontakta CSN om du är osäker på om utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Hur ansöker du till en skola i Kanada?

Eftersom Kanada inte har någon central antagning, vänder du dig till det universitet du vill läsa vid för att få information om hur antagningen går till.

CICIC, Canadian Information Centre for International Credentials webbplats finns information om hur du ansöker till en skola i Kanada.

Du kan även få mer information på UHR:s webbplats, Studera.nu

Hur mycket får du när du studerar i Kanada?

Du kan få studiemedel när du studerar på heltid i Kanada.

Så här mycket får du när du studerar på heltid i Kanada år 2024

Typ av stöd

1 vecka

4 veckor

16 veckor

Bidrag, kr

997

3 988

15 952

Lån, kr

2 292

9 168

36 672

Merkostnadslån för utlandsstudier, kr

716

2 864

11 456

*Totalt, kr

4 005

16 020

64 080

*Utöver dessa belopp kan du även låna för exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Beloppen utgår från de vanligaste studietiderna i Kanada. Läs mer under studietider nedan.

Undervisningsavgifter

Många skolor i Kanada har en hög undervisningsavgift. Det är endast de avgifter som är direkt kopplade till undervisningen som du kan få merkostnadslån för exempelvis kostnader för inskrivning, kurs, tentamen samt tillgång till bibliotek. Om du tänker ta lån från CSN till avgiften bör du planera så att pengarna räcker till hela din utbildning. Läs mer under undervisningsavgift.

Tänk på att du måste skicka in intyg som styrker din kostnad för undervisningsavgiften. På de flesta skolor går det att dela upp avgiften i flera inbetalningar till skolan. Kontakta skolan för att undersöka vilka möjligheter du har att dela upp din undervisningsavgift på flera inbetalningar. Om det inte går att dela upp avgiften måste du skicka in intyg som styrker att du måste betala hela avgiften vid ett tillfälle.

Andra merkostnader

Du har även möjlighet att få merkostnadslån för exempelvis försäkring och resor.

Läs mer om villkoren för merkostnadslån.

Resebelopp i Kanada

Du kan låna 17 190 kronor per kalenderhalvår för resor i samband med dina utlandsstudier.

Läs mer om belopp för resor.

Stipendier eller annat studiestöd

Om du studerar utomlands kan du under vissa förutsättningar få studiestöd eller stipendium från det land du studerar i. Men du kan inte samtidigt få studiemedel från CSN. Du måste meddela CSN om du får studiestöd eller stipendium från ett annat land.

Det finns också många stipendier från privata aktörer att söka för studier utomlands. Fråga skolan du ska studera vid om de har stipendier för utländska studerande. Om du får ett stipendium kan det påverka din rätt till studiemedel.

Läs mer om stipendier på UHR:s webbplats, Studera.nu

Studietider

I Kanada studerar du i två terminer under ett läsår. Läsåret börjar oftast i september och avslutas i maj. Du kan söka studiemedel antingen för skolans faktiska studietider eller för det antal veckor som CSN har fastställt. Den tid som CSN har fastställt är något längre än den faktiska studietiden.

Här ser du de fastställda veckorna:

 • tvåterminssystem 16 + 16 veckor

Om du läser en språkkurs kan du inte få studiemedel enligt de fastställda veckorna. Då får du bara studiemedel för den faktiska studietiden.

Läs mer om studietider på sidan Krav på studietakt och studietid.

Sommar- och vinterkurser

Vid de flesta universitet i Kanada kan du även läsa på sommaren och vintern. Om du söker studiemedel ska du skicka in ett intyg eller antagningsbevis tillsammans med din ansökan. På intyget ska det framgå hur många credits du ska läsa samt studietiderna.

Bilagor till ansökan om studiemedel

Du måste skicka med bilagor när du ansöker om studiemedel i Kanada.

Läs mer om viktiga bilagor för utlandsstudier

Bilagor som du oftast måste skicka med

 • Antagningsbevis, om du ansöker första gången
 • Intyg om språkkurs, 5509W, om du ska läsa en språkkurs
 • Personligt kvitto, intyg eller annan handling som styrker din kostnad för undervisningsavgiften
 • Intyg på boendekostnader om du har höga inledande kostnader för hyra
 • Studieresultat om du har studerat med studiemedel tidigare

Studietakt och krav på studieresultat

När du studerar i Kanada måste du normalt studera på heltid för att få studiemedel. Det finns inget enhetligt poängsystem som gäller för alla skolor i Kanada.

Varje gång du söker studiemedel tittar vi på dina studieresultat. För att du ska kunna få fortsatta studiemedel, måste du bland annat redovisa tillräckliga studieresultat.

De första 40 veckorna du studerar med studiemedel utomlands är resultatkravet vanligtvis lägre.

Efter de första 40 veckorna med studiemedel på heltid ökar kravet på studieresultat. Du måste då klara minst det antal poäng som krävs för att du ska ha rätt till heltidsstudiemedel under perioden.

En del utbildningar har inte poäng, utan där följer utbildningen en studieplan. På de utbildningarna uppfyller du resultatkravet om du uppnått studieresultat i den takt som framgår av den ordinarie studieplanen för din utbildning. Vi kan acceptera mindre och tillfälliga förseningar i din studieplan.

Krav på hur mycket du ska läsa och klara av för att få studiemedel

Typ av utbildning

Heltid

Krav på studieresultat

Universitet eller högskola

Varierar, normalt
9 credits/termin

9 credits/termin*

Språkkurs

15 timmar lärarledd undervisning/vecka**

Godkänd

på slutprovet

Utbildningar som inte är poängsatta eller utbildningar på gymnasienivå

Du måste följa utbildningens studieplan för att få studiemedel.

* De första 40 veckorna du studerar är kravet något lägre, 62,5 procent av det antal credits (poäng) som krävs för att bli klar med utbildningen i normal tid.

** Det kan även krävas fler timmar. Det är skolan som avgör vad som är heltid.

Intyg om studiefinansiering

De flesta skolor kräver att du ska skicka in ett intyg som visar att du kan finansiera dina studier. Blankett för att ansöka om intyget finns under blanketter.

Visum - Study permit

När du blivit antagen till en utbildning ska du ansöka om ett Study permit. Ansökan och information hittar du hos den kanadensiska immigrationsmyndigheten.

Om du ska studera i Québec, måste du även ha ett Québec Certificate of Acceptance (CAQ). Det ansöker du om hos Service d'Immigration du Québec.

Kanadas ambassad i Stockholm hanterar inte visumärenden.

Att betala tillbaka lån

 • Du börjar att betala tillbaka ditt lån tidigast sex månader efter det att du senast fick studiemedel.
 • Du betalar tillbaka på ditt lån i högst 25 år.
 • Lånet ska vara färdigbetalt det år när du fyller 64 år.
 • Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror bland annat på hur mycket du har lånat, hur länge du ska betala tillbaka och hur hög räntan är.
 • Om du vill begränsa din skuld, kan du söka färre veckor med lån än med bidrag. Du kan också välja att studera utan studiemedel en del av tiden.

Betala tillbaka studielån

Låna mindre eller spara veckor


Uppdaterad: 2024-03-12
Hjälpte den här sidan dig?