session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Krav på bosättning vid utlandsstudier

Du måste ha bott i Sverige för att få studiemedel

För att kunna få studiemedel för utlandsstudier måste du ha bott i Sverige under minst två år i följd de senaste fem åren. Det räcker inte med att du endast varit folkbokförd i Sverige, du måste ha bott här.

Det finns dock undantag. I vissa fall kan vi anse att du har bott i Sverige även om du bor utomlands, till exempel om du är anställd av svenska staten. I vissa fall kan du också ha rätt till studiemedel för utlandsstudier enligt EU-rätten trots att du inte uppfyller kravet på bosättning.

Rätt till studiemedel för utlandsstudier enligt EU-rätten

Om du omfattas av reglerna enligt EU-rätten kan du i vissa fall ha rätt till studiemedel för studier utomlands trots att du inte uppfyller kravet på bosättning i Sverige.

Om du är svensk medborgare

Om du är svensk medborgare omfattas du av EU-rätten om: 

 • Du ska studera i ett annat EU-land,
 • Du hindras i din fria rörlighet inom EU, och
 • Är samhällsintegrerad i Sverige.
Om du är familjemedlem till en svensk medborgare

Om du är familjemedlem till en svensk medborgare kan du omfattas av EU-rätten om:

 • Du ska studera i ett annat EU-land,
 • Du är samhällsintegrerad i Sverige, och
 • Din familjemedlem har nyttjat sin fria rörlighet som arbetstagare inom EU och du därför inte uppfyller kravet på bosättning.
Om du är utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare omfattas du av EU-rätten om du:

 • Är EU/EES-medborgare och du är migrerande arbetstagare eller egenföretagare i Sverige och ska studera inom EU/EES eller i Schweiz, eller
 • Är medborgare i Schweiz och du är migrerande arbetstagare, eller egenföretagare i Sverige och ska studera inom EU/EES eller i Schweiz, eller
 • Är familjemedlem till en utländsk EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz som är migrerande arbetstagare eller egenföretagare i Sverige och du ska studera inom EU/EES eller i Schweiz. Om du är barn till en migrerande arbetstagare eller egenföretagare i Sverige omfattas du av EU-rätten oavsett i vilket land du ska studera, eller
 • Är turkisk medborgare och barn till en turkisk medborgare som är arbetstagare i Sverige. Du ska också ha varit bosatt i Sverige tillsammans med din förälder, eller
 • Har permanent uppehållsrätt i Sverige och ska studera inom EU/EES eller i Schweiz.

Undantag om du kan anses vara bosatt i Sverige även om du bor utomlands

Om du tidigare bott i Sverige men nu bor utomlands, kan vi i vissa fall ändå se dig som bosatt i Sverige. Detta gäller i de här fallen:

 • Du är statligt anställd och utsänd till ett annat land för att arbeta.
 • Du har lämnat Sverige för att arbeta för ett svenskt trossamfund eller en organisation som är knuten till samfundet eller en svensk ideell organisation som driver biståndsverksamhet. Utlandsvistelsen får vara längst fem år.
 • Du har lämnat Sverige och studerar utan studiemedel på en utbildning som ger rätt till studiestöd och du uppfyllde kravet på bosättning när du flyttade. Du måste ha börjat studera vid första möjliga läsårsstart från det att du lämnade Sverige.
 • Du är familjemedlem till någon av ovanstående grupper. Som familjemedlem räknas medföljande man, fru eller partner samt barn som inte fyllt 18 år. Detta gäller också om du som lever tillsammans med den utsände om ni tidigare varit gifta, ingått partnerskap, eller har eller har haft barn tillsammans.

Om du eller någon anhörig uppfyller något av de här villkoren, måste du skicka med ett intyg från exempelvis en arbetsgivare.

Undantag om du redan börjat studera

Om du bott i Sverige under minst två år i följd de senaste fem åren när du började dina utlandsstudier med studiemedel, så behöver du inte uppfylla bosättningskravet på nytt. Detta gäller under förutsättning att du har studerat med studiemedel utan uppehåll sedan dess.

Andra undantag från bosättningskravet

Även om du inte uppfyller något av villkoren för undantagen, kan CSN göra undantag från kravet på bosättning. Detta gäller i följande fall:

 • Du bor utomlands på grund av sjukdom. Det gäller dig som är svensk medborgare och som tidigare uppfyllt kravet på bosättning i Sverige.
 • Det finns synnerliga skäl. Det är därför viktigt att du förklarar alla övriga skäl du vill att vi ska ta hänsyn till. Du kan skriva dem i fältet Övrigt när du ansöker om studiemedel.
Uppdaterad: 2024-03-12
Hjälpte den här sidan dig?