session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Polen – förutsättningar för studier med studiemedel

Du kan ansöka om studiemedel för att läsa en gymnasial eller eftergymnasial utbildning i Polen. Förutom bidrag och lån, kan du ansöka om lån för andra utgifter som exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

Du kan få studiemedel för gymnasiala, eftergymnasiala utbildningar och språkkurser i Polen. För att du ska kunna få studiemedel måste utbildningen du ska gå vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN.

Krav på utbildningen

Kontakta CSN om du är osäker på om utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Hur ansöker du till en skola i Polen?

Polen har ingen central antagning, utan du vänder dig till den skola som du vill studera vid för information om hur antagningen går till. Du kan även få mer information på UHR:s webbplats, Studera.nu

Hur mycket får du när du studerar i Polen?

Du kan få studiemedel både när du studerar på heltid och deltid i Polen.

Så här mycket får du när du studerar på heltid i Polen år 2024

Typ av stöd

1 vecka

4 veckor

17 veckor

20 veckor

Bidrag, kr

997

3 988

16 949

19 940

Lån, kr

2 292

9 168

38 964

45 840

Merkostnadslån för utlands­studier, kr

716

2 864

12 172

14 320

*Totalt, kr

4 005

16 020

68 085

80 100

*Utöver dessa belopp kan du även låna för exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Beloppen utgår från de vanligaste studietiderna i Polen. Läs mer under studietider nedan.

Undervisningsavgifter

De flesta skolor i Polen har en hög undervisningsavgift. Om du läser exempelvis till läkare, tandläkare eller veterinär har de utbildningarna ofta en avgift som är högre än det maximala beloppet du kan få i lån för undervisningsavgift. Om du tänker ta lån från CSN till avgiften bör du planera så att pengarna räcker till hela din utbildning. Läs mer under undervisningsavgift.

Tänk på att du måste skicka in intyg som styrker din kostnad för undervisningsavgiften. På de flesta skolor går det att dela upp avgiften i flera inbetalningar till skolan. Kontakta skolan för att undersöka vilka möjligheter du har att dela upp din undervisningsavgift på flera inbetalningar. Om det inte går att dela upp avgiften måste du skicka in intyg som styrker att du måste betala hela avgiften vid ett tillfälle.

Andra merkostnader

Du har även möjlighet att få merkostnadslån för exempelvis försäkring och resor.

Läs mer om villkoren för merkostnadslån.

Resebelopp i Polen

Du kan låna 5 730 kronor per kalenderhalvår för resor i samband med dina utlandsstudier.

Stipendier eller annat studiestöd

Om du studerar utomlands kan du under vissa förutsättningar få studiestöd eller stipendium från det land du studerar i. Men du kan inte samtidigt få studiemedel från CSN. Du måste meddela CSN om du får studiestöd eller stipendium från ett annat land.

Det finns också många stipendier från privata aktörer att söka för studier utomlands. Fråga skolan du ska studera vid om de har stipendier för utländska studerande. Om du får ett stipendium kan det påverka din rätt till studiemedel.

Läs mer om stipendier på UHR:s webbplats Studera.nu

Studietider

I Polen studerar du normalt i två terminer under ett läsår. Läsåret börjar oftast i oktober och slutar i juni. Du kan inte få studiemedel för omtentamensperioden i september. Du kan söka studiemedel antingen för skolans faktiska studietider eller för det antal veckor som CSN har fastställt. Den tid som CSN har fastställt för Polen är något kortare än den faktiska studietiden, men då är praktik under sommaren inte inräknad.

Här ser du de fastställda veckorna:

 • tvåterminssystem 17 + 20 veckor

Du kan få studiemedel enligt de fastställda veckorna om du ska läsa på universitet, högskola eller en eftergymnasial utbildning som följer universitetens studietider. Om du läser på gymnasial nivå, eller en språkkurs, kan du inte få studiemedel enligt de fastställda veckorna. Då får du bara studiemedel för den faktiska studietiden.

Praktik under sommaren

Om du läser en medicinutbildning brukar det förutom ordinarie höst- och vårterminer dessutom ingå praktik under tre till fyra veckor varje sommar. Du kan söka studiemedel för praktikperioderna om du gör praktiken utanför Sverige. Det är inte möjligt att få studiemedel under praktikperioderna om praktiken genomförs i Sverige. Tänk på att antalet veckor med studiemedel är begränsat till maximalt 240 veckor på eftergymnasial nivå. Det är därför viktigt att du planerar så att dina studiemedel räcker.

Läs mer om studietider på sidan Krav på studietakt och studietid.

Bilagor till ansökan om studiemedel

Du måste skicka med bilagor när du ansöker om studiemedel för studier i Polen.

Läs mer om viktiga bilagor för utlandsstudier

Bilagor som du oftast måste skicka med

 • Antagningsbevis, om du ansöker första gången
 • Personligt kvitto, intyg eller annan handling som styrker din kostnad för undervisningsavgiften, exempelvis ditt studiekontrakt vid medicinutbildningar
 • Intyg på boendekostnader om du har höga inledande kostnader för hyra
 • Studieplan som visar hur utbildningen är upplagd
 • Intyg om studietider om du inte ansöker om studiemedel för fastställt antal veckor
 • Studieresultat, om du har studerat med studiemedel tidigare
 • En personlig studieplan, om du inte har klarat föregående läsårs studier

Studietakt och krav på studieresultat

Varje gång du söker studiemedel tittar vi på dina studieresultat. För att du ska få fortsatta studiemedel måste du bland annat redovisa tillräckliga studieresultat. Du uppfyller resultatkravet om du uppnått studieresultat i den takt som framgår av den ordinarie studieplanen för din utbildning.

Största delen av universitet och högskolor i Polen följer det europeiska poängsystemet ECTS, där ett läsårs heltidsstudier motsvarar 60 ECTS. En del utbildningar tillämpar inte den poängberäkningen, utan där följer utbildningen en studieplan. Du kan oftast hitta studieplaner och beskrivningar av utbildningarna på respektive skolas webbplats.

Krav på hur mycket du ska läsa och klara av för att få studiemedel

Typ av utbildning

Heltid

Krav på studieresultat

Universitet och högskolor

60 ECTS/läsår

45 ECTS/läsår*

Språkkurs

15 timmar lärarledd undervisning/vecka**

Godkänd

på slutprovet

Utbildningar som inte är poängsatta eller utbildningar på gymnasienivå

Du måste följa utbildningens studieplan för att få studiemedel.

* De första 40 veckorna du studerar är kravet något lägre, 37 ECTS per läsår.

** Det kan även krävas fler timmar. Det är skolan som avgör vad som är heltid.

Det kan ibland ta lång tid att få studieresultaten från polska skolor och dessutom ligger en del tentor alldeles innan nästa termin börjar. Om du går en längre utbildning är det därför bra om du söker studiemedel för ett läsår i taget.

Intyg om studiefinansiering

De flesta skolor kräver att du ska skicka in ett intyg som visar att du kan finansiera dina studier. Blankett för att ansöka om intyget finns under blanketter.

Att betala tillbaka lån

 • Du börjar att betala tillbaka ditt lån tidigast sex månader efter det att du senast fick studiemedel.
 • Du betalar tillbaka på ditt lån i högst 25 år.
 • Lånet ska vara färdigbetalt det år när du fyller 64 år.
 • Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror bland annat på hur mycket du har lånat, hur länge du ska betala tillbaka och hur hög räntan är.
 • Om du vill begränsa din skuld, kan du söka färre veckor med lån än med bidrag. Du kan också välja att studera utan studiemedel en del av tiden.

Betala tillbaka studielån

Låna mindre eller spara veckor

Uppdaterad: 2024-03-22
Hjälpte den här sidan dig?