session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Sommarstudier utomlands med studiemedel

Kort om sommarstudier utomlands

Du kan få studiemedel för sommarstudier utomlands. Villkoren är olika beroende på om du studerar inom eller utanför EU/EES och Schweiz.

Sommarstudier inom EU/EES och Schweiz

Studerar du inom EU/EES eller i Schweiz, måste studierna pågå under minst tre sammanhängande veckor på minst halvtid. Du måste också uppfylla övriga villkor för att få studiemedel, och utbildningen måste uppfylla övriga krav.

Sommarstudier utanför EU/EES och Schweiz

Studerar du utanför EU/EES och Schweiz, måste studierna pågå under minst tretton sammanhängande veckor. Om du studerar utomlands före eller efter sommarkursen och sommarkursen ingår i samma utbildning, lägger vi ihop studietiden. Det räcker då att den sammanlagda studietiden blir minst tretton veckor.

Distansstudier och studier online utanför EU/EES och Schweiz ger endast rätt till studiemedel om du har synnerliga skäl. Det kan exempelvis gälla om du på grund av egen sjukdom eller funktionshinder inte kan studera på annat sätt än online. Om du inte har sådana skäl och en eller flera av dina kurser läses online, kan de inte räknas med i CSNs studietaktsberäkning.

Du måste också uppfylla övriga villkor för att få studiemedel, och utbildningen måste uppfylla övriga krav.

Sommarpraktik

På vissa utbildningar kan det ingå några veckors praktik under sommaren. Om praktiken är en obligatorisk del av din utbildning kan du söka studiemedel för den. Som utlandsstudent, det vill säga när du är antagen till en utländsk skola, behöver du dock göra praktiken utomlands för att den ska ge rätt till studiemedel. Det är inte möjligt att få studiemedel under praktikperioden om praktiken genomförs i Sverige.

Så ansöker du

När du söker studiemedel för sommarkurser måste du skicka med ett intyg eller antagningsbevis som visar vilken kurs du är antagen till under sommaren. Vi behöver också uppgifter om kursens start- och slutdatum samt hur många poäng eller credits du kommer att vara registrerad på. Om du tänker söka lån för undervisningsavgiften, måste intyget visa hur mycket avgiften kostar.

Bra att veta

Det finns några saker som kan vara bra att tänka på:

  • Du kan inte få studiemedel för självstudier under sommaren, exempelvis om du läser in en kurs som inte har sin studietid under sommaren.
  • Du kan inte få studiemedel för onlinekurser utanför EU/EES och Schweiz om du inte har synnerliga skäl.
  • Du kan bara få studiemedel för fyra veckor före den vecka då din ansökan kom in till CSN.
  • Du kan bara få studiemedel i ett begränsat antal veckor. Om du får studiemedel under sommaren, räknar vi de veckorna som använda veckor med studiemedel.
  • Fribeloppet blir lägre ju längre studietid du har. Fribeloppet är gränsen för hur mycket du får tjäna samtidigt som du har studiemedel.
  • Lånet ska du betala tillbaka. Tänk därför igenom på vilket sätt dina planerade studier passar in i din examen.
Uppdaterad: 2024-03-26
Hjälpte den här sidan dig?