Hoppa till innehåll

Utbytesstudier

Du som ska studera på ett utbytesprogram utomlands kan ansöka om studiemedel. Vilka villkor och krav som krävs kan du läsa mer om här.

Bidrag och lån vid utbytesstudier

När du ska studera utomlands på ett utbytesprogram kan du få studiemedel. Du ansöker då om studiemedel för studier vid den utländska skolan och inte för din skola i Sverige.

Om du ska läsa en termin utomlands och en termin i Sverige så behöver du göra två ansökningar. För din utbytestermin ansöker du om studiemedel för utlandsstudier och för terminen i Sverige ansöker du om studiemedel i Sverige. 

Du kan även ta merkostnadslån för utlandsstudier och för exempelvis resekostnader.

Merkostnadslån

Villkor vid utbytesstudier

Du måste uppfylla vissa villkor för att ha rätt till studiemedel för utbytesstudier.

Du ska ha antagits till utbytesstudierna via skolan i Sverige

Din skola i Sverige ska visa att du blivit antagen på ett utbytesprogram. Skolan gör detta genom att antingen registrera det i Ladok eller fylla i "Intyg om deltagande i utbytesprogram". Kontakta skolan och ta reda på hur den rapporterar antagningen till CSN.

Du ska uppfylla kraven på studieresultat

Om du redan har haft studiemedel för studier på en högskola, måste du ha klarat av studierna i normal takt för att ha rätt till mer studiestöd. När CSN prövar studieresultaten tar vi hänsyn till personliga förhållanden som kan ha påverkat dina studier.

Du ska studera i en viss studietakt

Du måste studera på minst 50 procent och studierna måste pågå under minst 3 veckor.

Om du läser utbytesstudier och kurser i Sverige samtidigt

Om du läser en kurs vid en skola i Sverige samtidigt som du studerar vid ett utbytesprogram måste studierna var för sig uppfylla kravet på studietakt för att du ska ha rätt till studiemedel. Du kan alltså inte räkna ihop studietakten för utbytesstudierna och studierna i Sverige. Om du till exempel läser 7,5 högskolepoäng i Sverige under 20 veckor är studietakten mindre än 50 procent och den kursen ger då inte rätt till studiemedel.

När du ansöker om studiemedel gör du två separata ansökningar, en för dina utbytesstudier i utlandet och en för dina studier i Sverige.

Om du är utländsk medborgare

Är du utländsk medborgare gäller särskilda regler om studiemedel för utbytesstudier: Du kan ansöka om studiemedel för utbytesstudier om du börjat på en högskoleutbildning i Sverige och om studierna helt kan tillgodoräknas inom ramen för utbytesprogrammet. Du kan få studiemedel för utbytesstudier under högst ett år.

Du som utländsk medborgare behöver också ha rätt till svenskt studiestöd för att kunna få studiestöd från CSN.

Rätt till svenskt studiestöd

Krav på utbildningen

Skolan ska ha avtal om utbyte

Den högskola eller det universitet du studerar vid måste ha träffat ett avtal med en utländsk skola om ett utbyte av studerande för att du ska kunna få studiemedel under utbytet. Det finns olika utbytesprogram som skolor ingår i, till exempel Nordplus, Erasmus och Linnaeus-Palme.

Det är även vanligt att svenska högskolor och universitet har egna utbytesavtal med utländska skolor. Utbytesavtalen innebär normalt att högskolan eller universitetet i Sverige kommit överens med ett universitet utomlands om att byta studerande. På så sätt blir studierna vid universitetet utomlands avgiftsfria.

Du måste kunna tillgodoräkna dig kursen i Sverige

För att du ska kunna få studiemedel för utbytesstudier, måste du kunna få alla kurser tillgodoräknade som en del i din utbildning i Sverige. Det innebär att studierna utomlands ska motsvara de poäng du skulle ha fått om du studerat vid din högskola eller ditt universitet i Sverige. Ett läsår motsvarar normalt 60 högskolepoäng (1,5 poäng per vecka). Högskolan eller universitetet måste på förhand intyga att du får tillgodoräkna dig kursen i din utbildning.

Om du inte får tillgodoräkna dig kursen

Om du inte får tillgodoräkna dig alla kurser, men läser på heltid, kan du ändå ansöka om studiemedel för utlandsstudier. Då ska du skicka med ett antagningsbevis från skolan utomlands.

Endast studiemedel för den tid du studerar

Du kan bara få rätt till studiemedel för följande:

  • de hela veckor som du studerar
  • den tid som skolan i utlandet har meddelat att studierna pågår.
Studietid i vissa länder

När det gäller studier i vissa länder har CSN bestämt för hur många veckor du kan få rätt till studiemedel, även om terminen är lite kortare.

Regler för olika länder

Ansök i Mina sidor

Kontrollera hur skolan rapporterar antagningen

Kontakta skolan och ta reda på hur den rapporterar din antagning till utbytesstudier till CSN. Om inte skolan rapporterar antagningen via Ladok, måste du skicka med blanketten "Intyg om deltagande i ett utbytesprogram" i din ansökan.

Styrk studietiden

Många länder har en terminsindelning som ser annorlunda ut än i Sverige. Du måste därför alltid styrka de här studietiderna:

  • mellan vilka datum undervisningen pågår
    (start- och slutdatum för terminerna)
  • examensperioden.

Detta gör du med exempelvis något av följande:

  • ett intyg från den utländska skolan
  • en kopia från aktuell kurskatalog
  • ett utdrag från den utländska skolans webbplats.

Ansöka om en utbytestermin och en termin i Sverige

Ska du åka på utbytesstudier under en termin? Och studera i Sverige terminen före eller efter det? I så fall är det bra att ansöka om studiemedel för hela läsåret på en gång. Då behöver CSN inte pröva dina studieresultat direkt efter varje termin.

För din utbytestermin ansöker du om studiemedel för utlandsstudier och för terminen i Sverige ansöker du om studiemedel för studier i Sverige. Det innebär att du får fylla i två ansökningar som du signerar och skickar in.

Förberedande språkkurs

Om du behöver fräscha upp dina språkkunskaper, kan du ansöka om studiemedel för en förberedande språkkurs.

Språkkurser

Studieresultat efter utbytesstudier

Om du ska fortsätta studera efter utbytesstudierna kommer CSN att pröva dina studieresultat. Du måste ha klarat CSN:s krav på studieresultat för att kunna fortsätta få studiemedel.

Studieresultat

Uppdaterad: 2022-11-17
Hjälpte den här sidan dig?