session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Bilagor för utlandsstudier

När du ansöker om studier utomlands är det viktigt att du skickar med rätt bilagor. Du kan läsa mer om de olika bilagorna här nedan. Snabbast skickar du in bilagan genom att logga in i Mina sidor.

Viktigt att skicka in rätt bilagor

Det är viktigt att du skickar med rätt bilagor när du ansöker om studiemedel för studier utomlands. Om din ansökan saknar bilagor, eller om det är fel bilagor, kan det ta längre tid innan du får ett beslut om studiemedel. 

Vilka bilagor du behöver skicka in beror på vilken utbildning du ska gå och om du ska börja en ny utbildning eller fortsätta en pågående.

Vilken bilaga kan behövas?

Det finns olika typer av information som vi behöver ha om din utbildning och din skola. Här har du en lista med sådant du kan behöva lägga i bilaga till din ansökan.

Antagningsbevis

Om det är första gången du söker studiemedel, måste du skicka med ett antagningsbevis från skolan i utlandet. Antagnings­beviset ska visa

  •    att du är antagen
  •    vilken utbildning du är antagen till
  •    vilken examen du ska läsa till
  •    när utbildningen börjar
  •    om du studerar på heltid eller deltid.

Om du läser fristående kurser måste det framgå att du kan tentera kurserna.

Intyg om språkkurs

Om du ska läsa en språkkurs behöver du skicka in CSN:s blankett 5509W "Intyg om språkkurs". Blanketten ska fyllas i, undertecknas och stämplas av skolan. Den fungerar som antagningsbevis när du ska läsa en språkkurs.

Intyg om utbytesprogram

Du som ska läsa inom ett utbytesprogram via din högskola eller ditt universitet i Sverige behöver ta reda på hur din svenska skola rapporterar antagningen till utbytesstudier till CSN.

Om skolan rapporterar antagningen via Ladok räcker det att du skickar in ansökan och intyg på dina studietider. Om skolan inte rapporterar antagningen via Ladok, ska de fylla i blanketten 5524W "Intyg om deltagande i ett utbytesprogram". Den ifyllda blanketten ska du sedan själv skicka in tillsammans med din ansökan om studiemedel.

Intyg om studietider

Om dina studietider inte framgår av antagningsbeviset, måste du skicka med ett separat intyg från skolan i utlandet. Det går även bra med en utskrift från skolans webbplats eller en kopia från kurskatalogen. Det ska framgå vilket datum undervisningen börjar och slutar det aktuella läsåret. Det ska även framgå när det är examensperioder och när det är uppehåll för lov (exempel­vis jullov).

På många skolors webbplatser finns en kalender som visar start- och slutdatum för undervisnings­perioder och examens­perioder.

Vissa utbildningar har fastställd studietid

Det kan vara så att du studerar på en utbildning som CSN redan har fastställt studietiderna för. Då behöver du inte skicka med ett intyg om studietider.

Fastställd studietid finns bara för vissa länder, och det gäller endast utbildningar på högskole- och universitetsnivå som följer landets ordinarie läsårsindelning. I tabellen ser du vilka länder som har fastställt studietid.  

Länder som har fastställd studietid

Land

Antal veckor med studiemedel

Australien

19 + 19

Danmark

21 + 21

Grekland

18 + 20

Italien

21 + 21

Kanada

16 + 16

Nederländerna

20 + 21

Norge

19 + 22

Polen

17 + 20

Spanien

19 + 20

Tyskland

21 + 21

Österrike

21 + 21

Storbritannien

Två terminer: totalt 39 veckor,

exempelvis 19 + 20 veckor

(fördelningen kan variera)


Tre terminer: 13 + 13 + 13 veckor

USA

Semesterplan

(två terminer): 17 + 17 veckor


Quarterplan

(tre terminer): 13 + 13 + 13 veckor

Intyg på kostnader

Om du söker lån för exempelvis undervisningsavgift och kostnaden inte framgår av antagningsbeviset, måste du styrka kostnaden med ett personligt intyg från skolan. Det ska framgå vilken tidsperiod kostnaden gäller, vad som ingår i avgiften och när den ska betalas.

Om du söker lån för en årsavgift måste skolan intyga att de inte accepterar delbetalningar.

Kopia på studieresultat utomlands

Om du studerade utomlands när du senast hade studiemedel, måste du skicka med en kopia på dina resultat från de studierna.

Studieplan

Det finns utbildningar som inte har traditionella poäng­system. Ska du läsa på en sådan utbildning måste du skicka in en studieplan. Den ska tydligt visa både vilka kurser som ingår i utbild­ning­en för varje termin och för hela utbildningen.

Skicka bilagan direkt i Mina sidor

Om du loggar in med mobilt bank-id eller en annan e-legitima­tion i Mina sidor, kan du skicka in bilagorna digitalt med ansökan. 

Uppdaterad: 2019-03-26
Hjälpte den här sidan dig?