session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Om studieresultaten inte räcker

Ibland blir det inte som planerat. Saker händer och det kan vara svårt att hinna med studierna. Här kan du läsa om vad du kan göra om dina studieresultat inte räcker för att få studiemedel eller studiestartsstöd på nytt.

 

Om du inte har klarat tillräckligt många poäng eller kurser, så behöver du läsa in det som saknas för att kunna få studiemedel eller studiestartsstöd på nytt. I vissa fall kan vi ta hänsyn till särskilda skäl, till exempel om du har varit sjuk eller om dina studier påverkats av coronapandemin.

Det här händer när du ansöker om du inte har tillräckligt med studieresultat

Om du inte har klarat kravet på studieresultat när du ansöker om studiemedel eller studiestartsstöd så händer det här:

CSN väntar med att fatta beslut om din ansökan för att se om det kommer in fler studieresultat. Vi skickar ett meddelande till dig om detta.

Om du klarar kravet på studieresultat inom fyra veckor efter studieperiodens start, kan du få studiemedel eller studiestartsstöd från studieperiodens start.

Om du har särskilda skäl till varför du inte har klarat kravet på studieresultat kan CSN i vissa fall ta hänsyn till det. Du får då skriva och berätta om dina skäl.

Om du inte klarar kravet på studieresultat och inte har särskilda skäl som vi kan ta hänsyn till, avslår vi din ansökan. När du klarat resultatkravet får du skicka in en ny ansökan. Då kan du som tidigast få studiemedel eller studiestartsstöd veckan efter du klarade kravet.

Får jag behålla pengarna?

Är du orolig för att du ska behöva betala tillbaka pengarna om du inte klarar tillräckligt många poäng eller kurser? Det behöver du inte vara. Du får behålla det studiemedel eller studiestartsstöd som du redan fått beslut om, även om du inte klarar kravet på studieresultat. Men du måste ha varit registrerad på och läst alla kurser som du har fått studiemedel eller studiestartsstöd för. Och om du har lånat pengar så måste du så klart betala tillbaka dem senare, precis som vanligt.

Läsa in studieresultat

Du kan läsa in de poäng eller kurser som du saknar, så att du kan få studiemedel eller studiestartsstöd igen. Du behöver inte klara resultatkravet inom samma ämne eller utbildningsform som du läst tidigare. Det innebär att du till exempel kan byta från studier på högskola till komvux för att läsa in det studieresultat som du saknar.

När du har läst in de poäng eller kurser som du saknar, rapporterar skolan det till CSN. Om du studerar utomlands behöver du själv skicka in intyg som visar att du klarat studieresultaten.

Om du har läst in poängen inom fyra veckor efter studieperiodens start, så kan du få studiemedel eller studiestartsstöd retroaktivt från studieperiodens start. Om du har läst in poängen efter det får du studiemedel eller studiestartsstöd som tidigast från och med veckan efter att du klarade tillräckliga studieresultat.

Tänk på att du inte kan räkna med dessa inlästa poäng nästa gång du ansöker om studiemedel eller studiestartsstöd. De här poängen räknas till dina tidigare studieresultat.

Hur vet jag hur många poäng jag behöver läsa in?

Om du har fått ett brev från CSN där vi frågar efter mer studieresultat, så ser du där hur många poäng du behöver klara för att få nya studiemedel eller nytt studiestartsstöd. Det står också i besluten där vi avslår ansökan på grund av otillräckliga studieresultat.

Om du läser in poäng på en annan utbildningsnivå, räknar du om poängen som saknas till den nya utbildningsnivån.

Särskilda skäl som vi kan ta hänsyn till

Om du inte klarar kravet på studie­resultat kan vi i vissa fall ta hänsyn till särskilda skäl som kan ha påverkat dina studier. Det kan vara personliga skäl eller på grund av allvarliga brister i utbildningen. För att CSN ska kunna ta hänsyn till dina skäl måste det vara omständigheter som du inte har kunnat påverka, de ska ha varit utanför din kontroll. Du måste också skicka med intyg som styrker dina skäl.

Här ser du exempel på personliga skäl som vi kan ta hänsyn till:

  • Du har en funktions­nedsättning som du inte kände till sedan tidigare.
  • Du eller en nära anhörig har varit sjuk (som nära anhörig räknas föräldrar, man, fru, sambo, syskon eller barn).
  • Nära anhörigs dödsfall.
  • Dina studier har påverkats av coronapandemin.
  • Andra omständigheter eller plötsliga händelser som påverkat din förmåga att kunna studera fullt ut. Det ska vara något som du inte har kunnat veta skulle hända eller kunnat påverka.

Om du har varit sjuk och fått din sjukperiod godkänd av Försäkringskassan, räknar vi automatiskt bort dessa veckor när vi prövar dina studieresultat. Det innebär att kravet på studieresultat automatiskt blir lägre.

Beskriv dina skäl när du ansöker

Om du vet att du inte har klarat tillräckliga studieresultat och har särskilda skäl som du vill att vi ska ta hänsyn till när vi prövar din ansökan, ska du skicka med ett personligt brev och ett intyg när du ansöker. Ju tidigare vi får information från dig, desto snabbare kan du få ett beslut.

I det personliga brevet ska du beskriva hur skälen har påverkat dina möjligheter att klara av studierna. Det ska också framgå att skälen som du beskrivit stämmer i tid med de veckor du inte klarade studie­resultaten, exempelvis att du blev sjuk under en tentaperiod. Du måste alltså kunna visa på ett tydligt samband mellan dina skäl och de bristande studieresultaten.

Du måste styrka dina skäl med ett intyg. Om skälen är personliga kan intyget vara från en läkare eller motsvarande. Om skälet är allvarliga brister på skolan eller att kurser ställts in på grund av coronapandemin ska du ha ett intyg från skolan. Intyget ska visa att skälen stämmer i tid med de bristande studieresultaten.

Om du behöver hjälp kan du vända dig till student­hälsan på din skola.

Uppdaterad: 2024-02-20
Hjälpte den här sidan dig?