Hoppa till innehåll

Jag och min partner har skilt oss. Kan vårt gemensamma hemutrustningslån delas?

Nej, ett hemutrustningslån kan inte delas. Det är ett solidariskt lån och det betyder att ni har kvar lånet tillsammans även om ni separerar.

Ni är båda två ansvariga för att lånet betalas tillbaka.

Om ni har svårt att betala kan ni ansöka om anstånd. Då ansöker ni var för sig, alltså inte tillsammans.

Om det finns särskilda skäl kan CSN i vissa fall upphäva det solidariska betalningsansvaret. Kontakta oss per telefon för mer information.

Uppdaterad: 2022-11-18
Hjälpte den här sidan dig?