session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Om jag hoppar av min utbildning, vad händer med mina studiemedel?

De bidrag och lån som du fått utbetalt fram till att du avbryter studierna får du vanligtvis behålla. Om du fått bidrag och lån utbetalt som gäller för tiden efter du hoppat av din utbildning, kan du behöva betala tillbaka dessa pengar. Det kan bli så eftersom vi betalar ut studiemedlen i förskott.

Bidrag och lån som du fått fram till du avbryter studierna

Studiemedlen som du fått fram till avbrottet får du vanligtvis behålla. Tänk på att du måste kunna redovisa tillräckliga studieresultat för veckorna före avbrottet för att få nya studiemedel eller nytt studiestartsstöd. Om du inte hunnit få några studieresultat före avbrottet, kan du själv välja att lämna tillbaka bidraget och lånet. Det kan du göra senast inom 30 dagar från utbetalningsdagen eller senast 30 dagar från att du börja studera. Det innebär att vi inte prövar studieresultaten för de veckorna och vi tar inte heller med dem när vi räknar hur många veckor du haft studiestöd.

Bidrag och lån som du fått för veckor efter avbrottet kan du behöva betala tillbaka

Om du har fått bidrag och lån som gäller för veckor efter avbrottet, kan du bli skyldig att betala tillbaka både bidraget och lånet för den tiden.

För lån som du har haft rätt till börjar du betala tillbaka enligt de vanliga reglerna, det vill säga tidigast sex månader efter att du senast hade studiemedel. Har du tagit studielån tidigare och studerat igen med studiemedel, kommer du inte att få en ny betalningsfri period. Då börjar du betala direkt när du slutar få studiemedel.

Avbrott eller uppehåll i studierna

Uppdaterad: 2023-09-26
Hjälpte den här sidan dig?