Hjälp

Det kommer att ordna sig - det finns bra hjälp att få

Får du ont i magen av att vistas i skolan, är du för stressad för att hinna med, eller måste du prioritera bort lektionerna för att hjälpa till hemma? Det finns många olika anledningar till varför det kan kännas tungt att gå till skolan.

Tänk på att du inte är ensam och att det alltid finns hjälp att få. Att skolka hjälper inte, då kommer bara nya problem att dyka upp. Prata i stället med en vuxen som du har förtroende för – det kan vara en lärare du gillar, skolans kurator eller kanske en kompis förälder. Det är viktigt att våga be om hjälp när du mår dåligt, och de vuxna på skolan har ett ansvar att lyssna på dig.

Du kan också ta kontakt med ungdomsmottagningen. Där har de tystnadsplikt, och ingen behöver få veta att du har varit där.

Vad händer med studie­bidraget om du skolkar?

Om du är borta från skolan utan att de har godkänt det, räknas det som skolk. Då kan du bli av med studiebidraget på gymnasiet. Har du fått pengar som du inte haft rätt till för att du skolkat, så måste du betala tillbaka dem.

Om du har andra bidrag från CSN så påverkas de också, till exempel extra tillägg och inackorderingstillägg. Även bidrag från Försäkringskassan kan påverkas, till exempel om din familj har flerbarnstillägg eller bostadsbidrag.

Läs mer om skolk och studiebidrag

Om kampanjen

Elevernas perspektiv i fokus

Elever från fyra gymnasieskolor i tre olika städer – Sundsvall, Malmö och Stockholm – har fått testa idén och komma med önskemål på budskap. Ett stort tack för all smart och kreativ input! Fortsätt gärna att ge feedback i vår tyck till-funktion.

Med kampanjen vill vi på ett lättsamt sätt informera om vad som händer med studiebidraget när man skolkar och samtidigt uppmuntra till att gå i skolan. Det finns många olika orsaker till skolk. Om du mår dåligt och av den anledningen inte orkar gå till skolan, kanske peppen och varningarna inte passar dig. Då är det bättre att prata med någon vuxen som du har förtroende för.

En kampanj på fyra språk

För att nå så många som möjligt i vår målgrupp finns sajten på fyra språk – svenska, engelska, dari och arabiska.

Samverkan mellan fyra myndigheter

Eftersom Skolverket, Kronofogden och Försäkringskassan på olika sätt kan bli involverade i resan som kan påbörjas när elever skolkar har de fått tycka till och ge sitt godkännande.

Film med reflektioner från eleverna

Här kan du se hur det gick till när eleverna fick tycka till om kampanjen.