session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

وام تحصیلی را پس دهید

شمایی که با وام دانشجویی از CSN تحصیل کرده اید و شروع به بازپرداخت بدهی می کنید زمانی که تحصیلاتان را توقف می دهید یا به اتمام می رسانید با کمک هزینه تحصیلی. این حتی صدق می کند اگر شما بیکار هستید، حقوق مرخصی بچه داری دارید یا به خارج از کشور جابجا می شوید. در اینجا شما اطلاعاتی را پیدا می کنید راجع به نحوه بازپرداخت و آنچه در صورت دشواری پرداخت می توانید انجام دهید.

چه زمانی شروع به بازپرداخت می کنم؟

اگر اولین بار می باشد که شما وام تحصیلی گرفته اید اولین بازپرداخت شما شش ماه پس از دریافت کمک دانشجویی آغاز می شود.

وقتی زمان شروع پرداخت است، نامه ای از CSN همراه با برنامه پرداخت و کارت پرداخت دریافت خواهید کرد. این را در رابطه با تعویض سال دریافت می کنید.

آیا قبلا وام تحصیلی گرفته اید و شروع به بازپرداخت کرده اید؟ در این صورت بلافاصله پس از اینکه کمک دانشجویی شما به اتمام می رسد شروع به پرداخت می کنید.

چه مقدار بایستی پرداخت کنم؟

در پاسخ سالیانه شما، که در هر سال ماه ژانویه دریافت می کنید، شما می توانید مشاهده کنید که چه مقدار با سطح بهره سالانه بایستی پرداخت کنید.

مقدار پرداخت شما هر سال (مبلغ سالیانه) بستگی داد به:

  • چه مقداری شما وام گرفته اید
  • نرخ بهره چقدر بالا است
  • رقم شمارش حداکثر دو درصد در سال
  • چه مدت باید وام خود را پرداخت کنید.

چگونه پرداخت کنم؟

شما می توانید وام دانشجویی خود را با پرداخت مستقیم اتومات، فاکتور الکترونیکی یا کارت پرداخت بازپرداخت کنید. اگر در خارج از کشور زندگی می کنید می توانید وام خود را با کارت پرداخت بانک پرداخت کنید.

پرداخت مستقیم اتومات – از طریق بانک اینترنتی خود را وصل کنید، پول اتوماتیک از حساب شما پرداخته می شود.

فاکتور الکترونیکی – از طریق بانک اینترنتی خود را وصل کنید، شما فاکتور الکترونیکی را در بانک اینترنت خودتان تایید می کنید.

کارت پرداخت – آسان ترین راه پرداخت در بانک اینترنت شما می باشد با مشخصاتی که در کارت پرداختی ذکر شده است.

کارت پرداختی بانک – شمایی که در خارج از کشور زندگی می کنید می توانید با کارت پرداختی بانکی خودتان که وصل به ویزا یا مستر کارت در صفحه شخصی خودتان Mina Sidor است پرداخت کنید.

چه مدت پرداخت می کنم؟

شما وام را در طول ۲۵ سال بازپرداخت می کنید. وام بایستی بازپرداخت شود سالی که شما ۶۴ساله می شوید. بستگی به سن شما و مقدار بدهی شما دارد زمان بازپرداخت می تواند کوتاه تر برای پرداخت شما باشد. در پاسخ سالیانه شما می توانید مشاهده کنید که چه مدت زمانی شما وقت دارید که وام دانشجویتان را بازپرداخت کنید.

چند بار پرداخت می کنم؟

پرداخت ماهیانه خود را تغییر دهید:

معمول ترین این است که شما چهار بار در سال پرداخت می کنید (فوریه، مای، اوت و نوامبر) ولی شما می توانید در Mina Sidor تغییر دهید که هر ماه پرداخت کنید.

پرداخت وام سخت است

یک پرداختی را به جلو انتقال دهید.

پرداخت ماهیانه خود را تغییر دهید.

درخواست پرداخت کمتر را بدهید.

شما خودتان می توانید یک پرداختی را یک ماه به جلو منتقل دهید یا پرداخت ماهیانه خود را در Mina Sidorتغییر دهید.

شما حتی می توانید در طول یک مدت زمان درخواست دهید که کمتر پرداخت کنید. کاهش پرداخت نامیده می شود. شما می توانید این حق را داشته بشید اگر درآمد پایینی دارید یا دلایل ویژه ای دارید. دلایل وپژه بطور مثال می تواند باشد اگر شما کمک و حمایت امرار معاش دریافت می کنید. اگر شما کاهش در پرداخت دریافت کنید می تواند به این معنی باشد که مبلغ سالیانه شما بالاتر می شود.

اگر شما در هر صورت دشواری در پرداخت وام را دارید ما می خواهیم که شما با کمال میل با ما تماس بگیرید، که ما باهمراه یکد یگر بتوانیم بهترین راه حل را برای موقعیت شما پیدا کنیم.

کاهش پرداخت – پرداخت کمتر در طول یک مدت زمان (به سوئدی)

اگر شما پرداخت نکنید

اگر شما وام را طبق برنامه پرداختی پرداخت نکنید، اتفاقات زیر می افتد:

  • ما یک یادآوری پرداخت به شما می فرستیم و شما بایستی ۴۵۰ کرون در هزینه یادآوری پرداخت کنید.
  • اگر شما پرداخت نکنید ما یک یادآوری پس از یک ماه می فرستیم، در آن صورت بایستی ۴۵ کرون دیگر پرداخت کنید.
  • اگر شما هنوز هم پرداخت نکنید، ما نامه درخواست پرداخت به شما می فرستیم.
  • اگر شما درخواست پرداخت را نپردازید ما پرونده را به اداره اخذ مطالبات می فرستیم و در آن صورت به شما یک انتقاد در پرداخت دریافت می کنید. اگر شما در خارج از کشور زندگی می کنید ما پرونده شما را به اداره وصول مطالبات می فرستیم.

در مورد هزینه پرداخت یادآوری (به سوئدی)

بیشتر پرداخت کنید یا تمام وام دانشجویی را پرداخت کنید

شما می توانید وام دانشجویی خود را بیشتر پرداخت کنید برای پرداخت سریع تر وام. شما حتی می توانید وام خود را یکجا پرداخت کنید. با CSN تماس بگیرید اگر می خواهید بیشتر پرداخت کنید.

درخواست پس دادن – اگرشما کمک دانشجویی دریافت کرده اید که حق شما نبوده است

اگر پول دریافت کرده اید که حق شما نبوده است، شما بایستی آن پس دهید. در آن صورت شما یک درخواست پس دادن دریافت می کنید. این می تواند به طور مثال بستگی داشته باشد به اینکه شما تحصیل خود یا کلاسهای خود را قطع کرده اید.

اگر شما درخواست پرداخت را دریافت کرده اید بایستی بلافاصله پرداخت کنید. شما یک کارت پرداخت دریافت می کنید همراه با تصمیم در مورد درخواست پرداخت.

شما نیز بایستی بهره را پرداخت کنید. ما حق یک هزینه کارمزد به ۱۰۰ کرون برای هر درخواست پرداخت و در سال می گیریم.

اگر شما دشواری در پرداخت دارید CSN می تواند در بعضی موارد با یک برنامه پرداختی موافقت کند. با ما تماس تلفنی بگیرید اگر شما می خواهید در مورد امکان برنامه پرداختی بحث و گفتگو کنید.

اگر شما به خارج از کشور جابجا می شوید.

اگر شما به خارج از کشور جابجا می شوید شما بایستی به بازپرداخت خود ادامه دهید طبق برنامه پرداختی خودتان. در ان صورت فراموش نکنید که مشخصات تماس خود را تغییر دهید در پروفایل خودتان در Mina Sidor. اگر شما قرار است د خارج از کشور بیشتر از یکسال زندگی کنید شما بایستی به اداره مالیات اطلاع دهید.

مشخصات تماس صحیح مهم است

پروفایل من:

مهم است که ما مشخصات تماس صحیح داشته باشیم از شما در Mina Sidor ، که ما بتوانیم با شما تماس تلفنی بگیریم یا ایمیل کنیم. در ان صورت ما می توانیم با شما تماس بگیریم وقتی که شما نیاز به دریافت اطلاعات از ما دارید. وارد Mina Sidor شوید و مشخصات اطلاعات خودتان که در آنجا است را کنترل کنید. اگر مشخصات صدق نمی کند بیشتر در صفحه جابجا یا تغییر آدرس (به سوئدی) بخوانید.

Updated: 2024-03-22
Did this page help you?