session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

اگر غیبت ناموجه در دبیرستان داشته باشید چه اتفاقی برای کمک هزینه تحصیلی بلاعوض می افتد؟

اگر غیبت ناموجه در دبیرستان دارید کمک هزینه تحصیلی بلاعوض شما متوقف می شود. این موضوع درباره سایر کمک های مالی مانند فوق العاده های اضافی از CSN یا کمک هزینه مسکن از سوی صندوق بیمه های اجتماعی نیز صدق می کند. در اینجا می توانید در مورد آنچه که برای کمک های مالی CSN در صورت غیبت ناموجه اتفاق می افتد بخوانید.

اینها غیبت ناموجه محسوب می شود

این مدرسه است که تعیین میکند چه چیزی غیبت ناموجه است. به عنوان مثال ممکن است شما به طور مکرر و بدون داشتن دلیل موجه

  • در درس غایب باشید
  • دیر سر کلاس حاضر شوید
  • کلاس درس را زودتر ترک کنید.

اگر غیبت های ناموجه را در مجموع چهار ساعت یا بیشتر در یک ماه تکرار کرده باشید مدرسه می تواند آن را به CSN گزارش دهد.

در برخی موارد ممکن است دلایل خاصی برای غیبت وجود داشته باشد و در این صورت مدرسه تصمیم بگیرد که به CSN گزارش ندهد. این می تواند به عنوان مثال بیماری، آزار و تمسخر یا دیگر دلایل شخصی باشد. اگر به مدرسه نمی روید زیرا احساس بدی دارید مهم است که با مدرسه خود صحبت کنید.

هنگامی که مدرسه تعیین کرد که شما یک غیبت ناموجه دارید چنین می شود

  1. مدرسه به CSN گزارش می دهد که شما غیبت ناموجه دارید. هنگامی که غیبت ناموجه دارید شما به عنوان یک دانش آموز تمام وقت حساب نمی شوید و بنابراین حق دریافت کمک مالی را ندارید.
  2. CSN پرداخت کمک های مالی شما را متوقف می کند و رسیدگی و تحقیق می کند که پول زیادی دریافت نکرده باشید.
  3. وقتی مدرسه ارزیابی کرد که شما دوباره به صورت تمام وقت مشغول تحصیل هستید آن را به CSN گزارش می دهد.
  4. شما دوباره مستحق دریافت کمک های مالی می شوید اما اگر پولی دریافت کرده اید که مستحق آن بودید ممکن است مدتی طول بکشد تا پرداخت های شما شروع شود. در اینجا و زیر عنوان اگر مجبور به بازپرداخت پول به CSN هستید مطالب بیشتری بخوانید.
  5. پرداخت در ماه ژوئن ممکن است بشما پرداخت نشود. تنها در صورتی در ماه ژوئن بشما پرداختی صورت میگیرد که حداقل نه ماه از یک سال تحصیلی را به صورت تمام وقت تحصیل کرده باشید.

توجه کنید! هنگامی که کمک هزینه تحصیلی متوقف می شود، کمک های مالی سایر ادارات نیز می تواند متوقف شود، به عنوان مثال کمک هزینه مسکن خانواده و یا فوق العاده چند فرزندی که از سوی صندوق بیمه های اجتماعی پرداخت می شود.

اگر مجبور به بازپرداخت پول به CSN هستید

اگر کمک مالی دریافت کرده اید که حق آن را نداشتید ، باید آن پول را بازپرداخت کنید. در مرحله اول ما آن را از پرداخت های آینده شما در طول سال تحصیلی کسر می کنیم. اگر آنها کافی نباشند یا اگر دوباره به تحصیلات تمام وقت باز نگردید ما در پایان ماه ژوئن یک برگ پرداخت برای تمام مبلغ باقیمانده برایتان می فرستیم. آن فردی که پول را دریافت کرده است برگه بازپرداخت را دریافت می کند.

بسیار مهم است که مبلغ بازپرداختی را به موقع بپردازید

اگر برگه بازپرداخت دریافت می کنید مهم است که آن را پرداخت کنید. اگر در پرداخت مشکل دارید معمولاً امکان تقسیم پرداخت وجود دارد. در این صورت با CSN تماس بگیرید و ما بهترین راه حل را برای شما پیدا خواهیم کرد.

اگر با وجود یادآوری ها در پرداخت هزینه کوتاهی کنید پرونده شما به اداره اجراییات و وصول مطالبات فرستاده میشود. این می تواند منجر به دریافت علامت آدم بد حساب برای شما شود.

اگر نظری دارید

اگر فکر می کنید اطلاعات مدرسه در مورد غیبت ناموجه شما نادرست است ، ابتدا باید با مدرسه خود تماس بگیرید. این مدرسه شماست و نه CSN که غیبت ناموجه را تعیین می کند.

اگر فکر می کنید تصمیم CSN نادرست است می توانید از آن تصمیم درخواست تجدیدنظر کنید.

Updated: 2024-03-22
Did this page help you?