session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Maksaa takashiin oppilaina

Sie joka olet opiskellu oppilainala CSN:istä alat makshaan takashiin velkaa ko sie otat pausin elikkä lopetat opiskelemisen oppirahoila. Se jällaa vaikka sie olet työtön, saat vanhuustenrahhaa elikkä siiryt ulkomaile. Täälä sie löyät informasuunia siittä kunka sie maksat takashiin ja mitä sie saatat tehhä jos sulla tullee olheen vaikea maksaa takashiin.

Koskas mie alan maksamhaan takashiin?

Jos se oon ensimäinen kerta ko sie olet ottanu oppilainan sie alat maksamhaan takashiin varhaimiten kuus kuukautta jälkhiin ko sulla oli oppituki.

Ko oon aika alkaa maksamhaan sie saat preivin CSN:iltä ja siinä oon maksoplaani ja maksokorttia. Nämät sie saat vuosivaiheen yhtheyessä.

Oletkos sie ottanu oppilainaa ennemin ja alkanu maksamhaan takashiin? Silloin sie alat maksamhaan varsin ko sie heität saamasta oppirahoja.

Kunkas paljon mie piän maksaa?

Sinun vuositiossa, jonka sie saat joka vuosi tammikuussa, sie saatat nähhä kunka paljon sie piät maksaa ja vuen ränttytason.

Kunka paljon sie piät maksaa joka vuosi (vuosisumma) riippuu siittä:

  • kunka paljon sie olet lainanu
  • kunka korkea räntty oon
  • ylösräknäysmäärästä joka oon korkeinthaans kaks prosenttia vuessa
  • kunka pitkhään sie piät maksaa sinun lainaa.

Kunkas mie maksan?

Sie saatat valikoittea ette maksaa takashiin sinun oppilainan auttojiirula, e-faktyyrala elikkä sisälemaksokortila. Jos sie asut ulkomaila, sie saatat maksaa sinun lainaa maksokortila.

Auttojiiru – liity sinun internettipankon kautta, rahat veethään auttomaattisesti sinun kontusta.

E-faktyyra – liity sinun internettipankon kautta, sie hyväksyt sinun e-faktyyran suohraan internettipankossa.

Sisälemaksokortti – helppoimalla sie maksat sinun internettipankossa niilä tioila jokka oon sisälemaksokortissa.

Maksokortti – sie joka asut ulkomaila saatat maksaa maksokortila joka oon liitetty Visa elikkä Mastercard Minun sivuila.

Kunkas pitkhään mie maksan?

Sie saatat pissiimphään maksaa takashiin lainan 25 vuotta. Laina pittää olla maksettu sinä vuona ko sie täytät 64 vuotta. Riippuen sinun iästä ja kunka suuri velka sulla oon sie saatat saaja maksaa takashiin lainaa lyhemässä aijassa. Sinun vuositiossa sie saatat lukea kunka pitkän aijan sie saat ette maksaa takashiin sinun oppilainan.

Kunkas useasti mie maksan?

E-palevelu Muuttaa kuukausimaksoksi:

Tavalista oon ette sie maksat neljä kertaa vuessa (helmikuu, toukokuu, elokuu ja marraskuu) mutta sie saatat itte muuttaa ette sie maksat joka kuukausi Minun sivuila (Mina sidor)

Hankala maksaa lainaa

E-palevelu Siirtää etheenpäin makson:

E-palevelu Muuttaa kuukausimaksoksi:

E-palevelu Hae ette maksaa vähempi:

Sie saatat itte siirtää etheenpäin yhtä maksoa kuukauela elikkä muttaa kuukausimaksoksi Minun sivuila.

Sie saatat kansa hakea ette maksaa vähempi jonku aikaa. Sitä kuttuthaan vähentämiseksi. Sulla saattaa olla oikeus vähentämisheen jos sulla oon matala sisäletulo elikkä jos sulla oon erikoiset syyt. Erityiset syyt saattavat esimerkiksi olla jos sie saat elatustukea. Jos sie saat vähentämisen se saattaa merkitä ette sinun tulevaiset vuosimäärät tulevat korkeamaksi.

Jos sulla kuitenki oon vaikea maksaa lainaa met halvaama ette sie mielelhääns soitat meile, niin met saatama yhessä löytää parriiman ratkasun justhiins sinun tilantheele.

Vähentäminen - maksaa vähempi jonku aikaa (ruottiksi)

Jos sie et maksa

Jos sie et maksa lainaa maksoplaanin mukhaan, seuraavat tapahtuvat:

  • Met lähätämmä muistutuksen sulle ja sie häyt maksaa muistutusmakson joka oon 450 kruunua.
  • Jos sie et maksa met lähätämmä muistutuksen kuukauen päästä. Silloin sie häyt maksaa taas 450 kruunua.
  • Jos sie et vieläkhään maksa, met lähätämmä sulle vaatimuspreivin.
  • Jos sie et maksa vaatimuksia met lähätämmä sinun asian Kruunufuotile. Silloin sie saatat saaja maksohuomautuksen. Jos sie asut ulkomaila met lähätämmä sinun asian inkassoyritykselle.


Muistutusmaksosta (ruottiksi)

Maksa enämpi elikkä koko oppilaina

Sie saatat maksaa enämpi sinun oppilainasta ette maksaa sinun lainan kätevämästi. Sie saatat kansa maksaa koko sinun lainan kerrala. Ota yhtheyttä CSN:in kansa jos sie halvaat maksaa enämpi.

Takashiinperiminen – jos sie olet saanu oppilainaa jotako sulla ei ole ollu oikeus saaja

Jos sie olet saanu rahhaa CSN:iltä jotako sulla ei ollu oikeus saaja, sie häyt maksaa net takashiin. Sie saat silloin takashiinperimisen. Se saatta esimerkiksi riippua siittä ette sie olet lopettannu koulutuksen elikkä jonku kursin.

Jos sie olet saanu takashiinperimisen sie piät maksaa sen varsin. Sie saat sisälemaksokortin yhessä takashiinperimisen päätöksen kansa.

Sie tarttet kansa maksaa räntyn. Met otama kansa käsittelymakson joka oon100 kruunua joka takashiinperimiselle ja vuele.

Jos sulla oon vaikea maksaa CSN saattaa vississä taphauksissa mennä myötä ette tehhä osamaksoplaanin. Soita meile jos sie halvaat puhua maholisuuesta ette saaja osamaksoplaanin.

Jos sie siiryt ulkomaile

Jos sie siiryt ulkomaile sie piät jatkaa takashiinmaksamista sinun maksoplaanin mukhaan. Älä silloin unhouta ette muuttaa sinun kontaktitietoja Minun prufilissä Minun sivuila. Jos sie meinaat asua ulkomaila enämpi ko vuen sie piät ilmottaa sen Verovirasthoon.

Tärkeä ette oon oikeat kontaktitiot

E-palvelu Minun prufili:

Se oon tärkeätä ette meilä oon oikeat kontaktitiot sulle Minun sivuila, niin ette met saatama saaja sinun kansa yhtheyttä telefoonila elikkä e-postila. Silloin met saatama ottaa sinun kansa yhtheyttä ko sie tarttet informasuunia meiltä. Lokkaa sisäle Minun sivuile ja tarkista mitä kontaktitietoja sielä oon. Jos tiot ei jällaa lue lissää sivula Flyttar eller byter adress (på svenska)

Updated: 2024-03-22
Did this page help you?