session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Therese gillar kulturen på CSN: "Vi har tillit till varandra"

Therese har rosa tröja på sig och står i en korridor i kontorsmiljö.

Therese, verksamhetsutvecklare på staben för utveckling och kommunikation

Jag är utbildad civilingenjör inom datateknik med inriktning kvalitetsteknik och studerade vid Luleå tekniska universitet. Efter examen började jag jobba på Ericsson i Luleå och efter tag flyttade jag ner till Stockholm. När det sedan började bli dags för barn flyttade jag och min man till Sundsvall där vi nu bor med våra två tonårsdöttrar.

Jobbar både strategiskt och operativt

Sedan 2015 jobbar jag på CSN där jag först blev anställd som verksamhetsutvecklare på utbetalningsavdelningen. Nu jobbar jag som verksamhetsutvecklare på staben, på en enhet som heter utveckling för kund, där jag får jobba mer med ett helhetsperspektiv.

Mitt arbete är väldigt varierande och jag arbetar både strategiskt, till exempel med hur vi ska jobba med ett agilt synsätt, men också operativt, till exempel med våra arbetssätt och metoder för utveckling. Mina arbetsdagar består av många möten, dialoger och samverkan, där jag nätverkar både inom CSN men också mellan olika myndigheter.

En modern kultur med hjälp av CSN-huset

Jag tycker om kvalitetsfrågor och det sätt som CSN arbetar med CSN-huset passar mig och det jag har pluggat väldigt bra.

CSN-huset är myndighetens förhållningssätt - en gemensam bild av hur vi på myndigheten tänker och agerar när vi utför vårt uppdrag. Det är vår kultur, vi för dialoger kring det och kommer alltid fram till bra saker.

Och på tal om kultur så är den på CSN väldigt modern. Vi har tillit till varandra, granskar inte folk särskilt mycket och fattar bra beslut där de hör hemma. Jag ser oss verkligen som en modern myndighet i vilken jag trivs väldigt bra.

Uppdaterad: 2022-12-19
Hjälpte den här sidan dig?