session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Vår rekryteringsprocess

På CSN arbetar vi utifrån kompetensbaserad rekrytering där fokus ligger på de kompetenser och egenskaper som efterfrågas. Vår bedömning görs objektivt och utifrån de kvalifikationer som framgår av annonsen.

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i dina uppgifter i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. I samband med din ansökan ber vi dig också att svarar på ett antal frågor beroende på den tjänst du söker. De personuppgifter som du uppger i din ansökan behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Du som har beslut om skyddade personuppgifter från skatteverket har möjlighet att informera om detta i din ansökan eller kontakta oss, kontaktuppgifter finner du i aktuell annons.

Problem med din ansökan?

Om du upplever problem med din ansökan ska du kontakta HR-avdelningen genom att ringa vår växel, 060‑18 60 00, och be om att få bli kopplad till oss. Växeln är öppen kl. 8-16, måndag–fredag.

Offentlighet

När du skickar in din ansökan till CSN blir din ansökan en offentlig handling. CSN kan på begäran komma att behöva lämna ut handlingar så som exempelvis ansökningshandlingar. Innan en handling lämnas ut gör en sekretessprövning av handlingen och dess innehåll.

Intervju

Om du blir kallad till intervju hos oss kan intervjun ske antingen på något av våra kontor eller digitalt. Om du blir kallad till en intervju på annan ort än där du bor kan du ha rätt till ersättning för rese- och boendekostnad, kontakta den rekryterande chefen för mer information.

Inför din intervju brukar vi skicka ut en broschyr, (länk till pdf) Pdf, 854 kB. med lite information om CSN och vårt uppdrag. Det är också bra om du förbereder dig genom att fundera på hur du kan beskriva dina färdigheter och egenskaper med exempel på olika situationer från ditt yrkesliv, studier eller liknande.

Arbetsprov och tester

För vissa tjänster använder vi ibland arbetsprov som en del i rekryteringsprocessen. Ett arbetsprov kan vara utformat på olika sätt och utföras på egen dator eller på plats i våra lokaler. Ett arbetsprov är till för få en helhetsbild av hur väl en kandidat kan utföra arbetet de sökt. För närande använder vi inte personlighets- eller begåvningstester.

Referenser

Vi tar referenser på alla kandidater som gått vidare efter intervju. Vi använder oss av digital referenstagning, efter din intervju kommer du att få ett mail men en länk där du själv fyller i dina kontaktuppgifter till dina referenser.

Beslut

Du som blir erbjuden en tjänst kommer att få en skriftlig bekräftelse på erbjudandet. Så snart som möjligt men upp till 7 dagar efter din första anställningsdag får du ditt anställningsbevis. Fick du inte tjänsten får du besked om detta via mail eller telefon.

Överklaga beslut

Du som berörs av ett anställningsbeslut och tycker att CSN har fattat fel beslut kan överklaga det till Statens överklagandenämnd. Skriv vilket beslut du överklagar och vilken ändring du vill ha. Skicka ditt överklagande till CSN HR-avdelningen, 851 82 Sundsvall. Ditt överklagande ska ha kommit in till oss senast tre veckor från dagen beslutet anslagits. Information om beslut i anställningsärenden anslås på vårt huvudkontor på Norra Tjärngatan 2 i Sundsvall. På sidan Tillsatta tjänster kan du se vilka beslut som anslås och när. Vi skickar ärendet vidare till Statens överklagandenämnd. När Statens överklagande nämnd prövat ditt ärende skickar de ett beslut till dig.

Jämställdhet och mångfald

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Uppdaterad: 2023-04-21
Hjälpte den här sidan dig?