session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Förordningar

Här ser du de förordningar som styr CSN:s verksamhet. Förordningarna beslutas av regeringen.

Studiestödsförordningen

Studiestödsförordningen innehåller närmare bestämmelser om studiestöd och följer samma kapitelindelning som studiestödslagen.

  • Första kapitlet innehåller inledande bestämmelser om vilka utbildningar som kan ge rätt till studiestöd och att regeringen beslutar om dessa.
  • Andra kapitlet handlar om studiehjälp.
  • Tredje kapitlet handlar om studiemedel.
  • Fjärde kapitlet handlar om återbetalning av studielån.
  • Femte kapitlet handlar om återkrav av studiestöd.
  • Sjätte kapitlet handlar bland annat om uppgiftsskyldighet för skolor och myndigheter.
  • I bilagan till studiestödsförordningen finns en förteckning över de skolor och utbildningar som ger rätt till studiestöd.

Till studiestödsförordningen (2000:655)

Tidigare studiestödsförordningar

De gamla upphävda studiestödsförordningarna gäller fortfarande för lån tagna före 1989 samt för lån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001.

Studiestödsförordningen (1973:418)

SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster) Pdf, 3 MB.

Förordningen om studiestartsstöd

Förordningen (2017:532) om studiestartsstöd innehåller kompletterande bestämmelser om studiestartstödet. I förordningen finns det bland annat närmare bestämmelser om målgruppen för studiestartsstöd och förutsättningarna för stödet och om ansökan och beslut om studiestartsstöd. Förordningen innehåller även bestämmelser om uppgiftsskyldighet för myndigheter, läroanstalter och de studerande samt om fastställande av en kommuns resursram.

Förordningen (2017:532) om studiestartsstöd

Förordningen om omställningsstudiestöd

Förordning (2022:857) om omställningsstudiestöd innehåller kompletterande bestämmelser om omställningsstudiestödet.

Förordning (2022:857) om omställningsstudiestöd

Om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

TUFF är en teckenspråksutbildning för föräldrar med barn som är beroende av teckenspråk för att kunna kommunicera. Föräldrar som deltar i utbildningen kan få ersättning från CSN. I förordningen kan du läsa om reglerna för TUFF-ersättning.

Förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

Om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasiet

Den som är hörselskadad eller rörelsehindrad kan få bidrag till vissa kostnader vid en gymnasieutbildning på riksgymnasium, så kallat Rg-bidrag. Det krävs då att personen tillfälligt bor på utbildningsorten på grund av lång resväg till skolan. I förordningen kan du läsa om reglerna för Rg-bidrag.

Förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan

Om lån till hemutrustning för flyktingar

Utländska medborgare som omfattas av kommunernas flyktingmottagande kunde tidigare få låna pengar av CSN för att köpa hemutrustning till sitt hem. Förordningen upphävdes den 1 januari 2022 efter ett beslut från riksdagen den 24 november 2021. I förordningen kan du läsa om reglerna för hemutrustningslån.

Förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar

Om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning

Denna förordning innehåller bestämmelser om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning (lärlingsersättning).

Förordning (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning

Studiestödsdataförordningen

Studiestödsdataförordningen (2009:321) innehåller kompletterande bestämmelser om behandlingen av personuppgifter som omfattas av studiestödsdatalagen (2009:287).

I förordningen finns det bland annat närmare bestämmelser om tillåtna ändamål för CSN:s behandling av personuppgifter, intern elektronisk tillgång till personuppgifter och gallring. Förordningen innehåller också detaljerade bestämmelser om direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande av personuppgifter.

Studiestödsdataförordning (2009:321)

Förordning om körkortslån

Förordningen om körkortslån innehåller bestämmelser om vem som kan få körkortslån, vilka kostnader som lånet får användas för och giltighetstiden för lånet. Förordningen innehåller också bestämmelser om ansökan och utbetalning av körkortslån samt om återbetalning av körkortslån och bestämmelser om överklagande.

Förordning (2018:1118) om körkortslån

Svenska författningar

Förordningar finns i Svensk författningssamling (SFS).

Du kan även hitta dem på Lagrummet, som är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation.

Vissa förordningar finns publicerade i CSN:s författningssamling i stället för i SFS.

Svensk författningssamling (SFS)

Lagrummet

Uppdaterad: 2022-11-09
Hjälpte den här sidan dig?