session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Vårt rättsliga arbete i utlandet

För att Sverige ska kunna ha ett hållbart studiestödssystem måste lånen betalas tillbaka. Här kan du läsa om det arbete CSN gör i utlandet för att öka återbetalningen.

Lånen måste betalas tillbaka

CSN har ett uppdrag att se till att studielånen blir betalda oavsett om man bor i Sverige eller utomlands.

I Sverige drivs obetalda studielån in genom Kronofogden. Om låntagaren bor i utlandet finns inte den möjligheten. CSN måste därför vidta andra åtgärder för att se till att studielånen blir betalda. Dessa åtgärder kan se olika ut beroende på var låntagaren är bosatt. Vanligtvis måste CSN driva en rättslig process i utlandet för att kunna driva in det obetalda beloppet. Sådana processer pågår löpande i många olika länder.

En dom i utlandet kan påverka låntagarens kreditvärdighet på samma sätt som en fordran hos Kronofogdemyndigheten kan göra.

Aktuellt just nu

CSN försöker kontinuerligt att komma i kontakt med låntagare som är bosatta utomlands och ligger efter med återbetalningen av sina lån. Kontaktförsöken sker via mejl och telefon. Syftet är att prata om återbetalningen av studielånet och eventuella återkrav. CSN informerar även om skuldens storlek samt vilka belopp som är förfallna till betalning. CSN erbjuder personlig kontakt för att hjälpa låntagare att komma i kapp med obetalda årsbelopp. Vid kontakt kommer CSN och låntagaren oftast fram till en godtagbar lösning. De låntagare som CSN inte får kontakt med eller som inte vill komma fram till en lösning kan få sina studieskulder uppsagda till omedelbar betalning och bli aktuella för rättsliga åtgärder.

CSN driver rättsliga processer i flera länder, främst inom Norden och Europa men även i USA, Kanada och Australien. Nya länder tillkommer kontinuerligt. De rättsliga åtgärderna varierar beroende på vilket land låntagaren bor i.

Norge

I Norge kan CSN, via Svea Inkasso, ansöka om utmätning av obetalda årsbelopp och återkrav direkt till Norges motsvarighet till Kronofogden. Det är ett snabbt och effektivt sätt att driva in obetalda belopp utan rättslig process i domstol.

I de fall en låntagare inte betalar ett studielån som är uppsagt till omedelbar betalning går CSN vidare till rättslig process i norsk domstol. CSN har ett flertal domar mot låntagare i Norge som avser uppsagda lån. I de fall låntagaren inte betalar hela lånet omgående ansöker CSN om utmätning av beloppet.

Övriga Norden och Europa

I de fall en låntagare inte betalar ett studielån som är uppsagt till omedelbar betalning går CSN vidare till rättslig process i respektive lands domstol. CSN har ett flertal domar mot låntagare boende i bland annat Danmark, Frankrike, Finland, Island, Italien, Tyskland och Storbritannien som avser uppsagda lån. I de fall låntagaren inte betalar hela lånet omgående ansöker CSN om utmätning av beloppet.

USA

En federal domstol har funnit att det var korrekt att CSN stämde en låntagare med svenska studielån i Kalifornien och inte i Sverige. Samma domstol har även funnit att svenska preskriptionsregler ska gälla vid indrivning av svenska studielån i Kalifornien. Med hänsyn till det fortsätter CSN att stämma låntagare i USA som inte betalat sitt studielån under förutsättning att lånet är uppsagt till omedelbar betalning. I dessa ärenden arbetar CSN med advokater som finns på plats i USA. Dessa advokater har ett nära samarbete med CSN:s personal. Dessa nya ärenden har resulterat i ett antal domar till CSNs fördel. Många av dessa domar är tredskodomar. En sådan dom meddelas mot en part som varit passiv och inte svarat på CSN:s stämning.


Efter det att domen i Kalifornien meddelades, har CSN inlett rättsliga åtgärder ibland annat delstaterna Florida, New York, New Jersey, Arizona, Connecticut, Pennsylvania, Massachusetts, Utah och Texas. För närvarande pågår förberedelserna med att inleda rättprocesser i ytterligare drygt 20 delstater i USA. I ärenden där CSN fått domar, har arbetet fortsatt med att begära utmätning av lön och tillgångar för de låntagare som inte betalat sina skulder.

Australien

I de fall en låntagare inte betalar ett studielån som är uppsagt till omedelbar betalning går CSN vidare till rättslig process i Australiensk domstol. CSN har ett antal domar mot låntagare i Australien som avser uppsagda lån. I de fall låntagaren inte betalar hela lånet omgående ansöker CSN om utmätning av beloppet.

Utmätning av tillgångar i Sverige

CSN ansöker kontinuerligt om utmätning hos Kronofogden i Sverige för låntagare som inte betalar och som är bosatta i utlandet men har tillgångar i Sverige. Det kan innebära att Kronofogden i Sverige utmäter till exempel pengar eller en fastighet samtidigt som CSN kräver betalning i utlandet. 

Stämning i Sverige

Låntagare som har fått sin studieskuld uppsagd kan också bli föremål för stämning i svensk domstol. Detta gäller oavsett vilket land man är bosatt i. En svensk dom kan sedan verkställas direkt eller utgöra bevisning vid en rättslig prövning i det land låntagaren är bosatt i. Ofta leder dock en stämning vid svensk domstol till en kontakt och en betalningsöverenskommelse, antingen direkt med CSN eller vid ett förlikningssamtal i domstolen.

Uppdaterad: 2023-06-16
Hjälpte den här sidan dig?