Hoppa till innehåll

Statistik om omställningsstudiestöd

Från januari 2023 publicerar vi preliminär statistik om omställningsstudiestödet. I publiceringskalendern kan du se vilken typ av statistik vi kommer att publicera och när vi publicerar den.

Publiceringskalender

Här visas uppgifter om kommande publiceringar, när vi publicerar och vilken tidsperiod den omfattar.

Statistisk uppgift

Tidsperiod statistiken omfattar

Publiceringsdatum

Antal personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd (ackumulerat)*

Beslut fattade till och med vecka 50 2023

2023-12-21

Antal personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd (ackumulerat)*

Beslut fattade till och med vecka 3 2024

2024-01-25

Officiell statistik - Antal personer som fått omställningsstudiestöd utbetalat**

Kalenderår 2023

2024-02-07

Antal personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd (ackumulerat)*

Beslut fattade till och med vecka 8 2024

2024-02-29

Antal personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd (ackumulerat)*

Beslut fattade till och med vecka 12 2024

2024-03-28

Antal personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd (ackumulerat)*

Beslut fattade till och med vecka 16 2024

2024-04-25

Antal personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd (ackumulerat)*

Beslut fattade till och med vecka 21 2024

2024-05-30

Antal personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd (ackumulerat)*

Beslut fattade till och med vecka 25 2024

2024-06-27

* Statistiken baseras på beslut och kan därför förändras löpande. Uppgifterna kan därmed inte ses som helt säkerställda.

** Publiceras i CSN:s statistikdatabas

Är du intresserad av analyser om omställningsstudiestödet?


CSN har i uppdrag att följa utvecklingen av omställningsstudiestödet. I september 2023 publicerades en första delredovisning av uppdraget. I rapporten redogör vi för vilka som tagit del av stödet, vilka erfarenheter CSN har från införandet samt gör en analys av yttranden från studerandeorganisationer. Resultatet visar bland annat att majoriteten av dem som började studera med omställningsstudiestöd redan var i studier med studiemedel och att de allra flesta var anställda innan de började studera. Rapporten finns att läsa under sidan för rapporter.

För närvarande arbetar CSN på den andra och sista delredovisningen av uppdraget. Vissa frågor som tas upp påminner om den första delredovisningen, med skillnaden att vi nu har mer data.Andra frågor kommer att vara nya. Vi tittar på hur de studerande med omställningsstudiestöd karaktäriseras, sett till bland annat utbildningsbakgrund och ställning på arbetsmarknaden. Vi gör en bedömning av vilka effekter omställningsstudiestödet har haft för det övriga studiestödssystemet och undersöker hur de som studerar med OSS klarar sina studier jämfört med andra studerande. Vi tittar på vilka yttranden som omställningsorganisationerna lämnar och vad de betyder för besluten. Uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildnings¬departementet) senast den 1 april 2025 och kommer att publiceras på sidan för rapporter.

Uppdaterad: 2023-11-23
Hjälpte den här sidan dig?