session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Vårt förhållningssätt

Vårt förhållningssätt på CSN har vi paketerat i det vi kallar CSN-huset. Det ger en bild av hur vi på CSN tänker och agerar.

Vårt förhållningssätt hjälper oss att lösa vårt uppdrag och skapa nytta för samhället, våra kunder och våra medarbetare.

CSN:s värderingar visas i form av ett hus. Vi arbetar tillsammans med helhetssyn, vi har kundens perspektiv, vi visar tillit, vi tar ansvar, vi reflekterar och förbättrar. Grunden är den statliga värdegrunden.

Rubrikerna är vi-formulerade eftersom det är medarbetarna tillsammans som är CSN. Underpunkterna är jag-formulerade för att förtydliga hur varje medarbetare behöver tänka och agera mer konkret för att upprätthålla och utveckla förhållningssättet.

CSN-husets innehåll

Vi arbetar tillsammans med helhetssyn

 • Jag ser min betydelse som en del i en större helhet
 • Jag bidrar till ett hållbart stöd och ett fungerande kretslopp
 • Jag samarbetar internt och externt för att leverera uppdraget och utveckla hur vi gör.

Vi har kundens perspektiv

 • Jag möter kunden utifrån hens förutsättningar och hela behov – Vad behöver du?
 • Jag utgår från kundens situation och samverkar med andra aktörer för att möta behoven.
 • Jag hjälper kunden att göra rätt genom att vägleda och informera.

Vi visar tillit

 • Jag respekterar andra och har ett gott bemötande.
 • Jag vill och vågar använda mitt professionella omdöme.
 • Jag har som utgångspunkt att lita på kunder, medarbetare, chefer och samarbetspartners.
 • Jag uppmuntrar utvecklande dialog och ser olikheter som styrkor.

Vi tar ansvar

 • Jag bidrar till en god arbetsmiljö
 • Jag levererar min del av CSN:s uppdrag
 • Jag levererar med god kvalitet
 • Jag tar ansvar för att jag får rätt förutsättningar – Vad behöver jag?

Vi reflekterar och förbättrar

 • Jag följer upp, reflekterar och gör medvetna val som bidrar till CSN:s uppdrag och utveckling
 • Jag utvecklar mig själv, delar med mig och lär av andra.
 • Jag utvecklar vad jag gör och på vilket sätt jag gör det.
 • Jag vågar testa nya idéer.

Statliga värdegrunden

Grunden i CSN-huset är den statliga värdegrunden, som består av sex principer som beskriver beteenden och förhållningssätt som ska prägla alla statsanställda.

Bild över de olika delarna som ingår i den statliga värdegrunden
 • Respekt – Vi behandlar alla människor likvärdigt och med respekt. Vi respekterar de mänskliga fri- och rättigheterna och diskriminerar inte någon på grund av till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning.
 • Effektivitet och service – Vi balanserar effektivitet med service och tillgänglighet. Vi informerar, vägleder och ger råd på ett enkelt och begripligt sätt och så snabbt som möjligt. Vi utför våra uppgifter på ett effektivt sätt och hushållar med skattemedlen som finansierar oss.
 • Demokrati – Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och ser till att de beslut som riksdagen och regeringen fattar blir verklighet. Vi uppträder på ett sätt som bidrar till att bygga och bevara förtroendet för myndigheterna och staten.
 • Legalitet – Vi känner till och följer de lagar som gäller. Vi bedriver verksamheten rättssäkert.
 • Objektivitet – Vi beaktar allas likhet inför lagen och agerar sakligt och opartiskt.
 • Fri åsiktsbildning – Öppenhet är en grundprincip i demokratin och vi har yttrandefrihet och meddelarfrihet. Vi är tydliga med när uttalanden görs som företrädare för myndigheten och som personliga uppfattningar.

Du kan läsa mer om den statliga värdegrunden på Statskontorets webbplats.

Uppdaterad: 2022-03-16
Hjälpte den här sidan dig?