session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Kriser och katastrofer när du studerar utomlands

Har det hänt någon kris eller katastrof som påverkar dina studier i landet? Här kan du läsa om vad du behöver tänka på när det gäller dina studiemedel och vilka rättigheter du har.

Om något händer när du studerar utomlands

Ibland inträffar oförut­sedda händelser som påverkar dina studier utomlands. Det kan exempelvis vara strejker, terrordåd, natur­katastrofer eller extremt väder.

Oftast är det du själv som måste avgöra om du ska stanna kvar i landet eller inte. Om du är osäker på vad du ska göra, kan du kontakta svenska ambassaden eller konsulatet i landet.

Om du avbryter dina studier

Om du avbryter dina studier behöver du meddela avbrottet till CSN. Detsamma gäller om dina studier avbryts för att din skola stänger eller för att din utbildning stoppas tillfälligt eller helt. Tänk på att du kan behöva få med dig intyg om dina studieresultat från skolan.

Om dina studier förändras

Du behöver även meddela CSN om det sker någon annan förändring i dina studier. Du måste till exempel meddela CSN om din skola stoppar din utbildning på plats på campus, och istället hänvisar dig till studier på distans via internet.

Avbrott och uppehåll i studierna

Om du vill resa hem

Om du vill resa hem på grund av en händelse som inträffat, kan du försöka boka om din hemresa till en tidigare avgång. Går inte det kan du söka merkostnads­lån för ytterligare en hemresa. Om du har en studerande­försäkring kan du kontakta ditt försäkrings­bolag, för att ta reda på om försäkringen täcker kostnaderna för hem­resan.

Merkostnadslån

Om studieresultaten påverkas

Om en oförut­sedd händelse innebär att du inte kan studera, behöver du få detta dokumenterat från skolan. Be skolan intyga vilka studie­uppehåll som du haft i samband med händelsen. Skolan behöver också intyga att du studerat fram till uppehållet. Du kan behöva intyget ifall du ska ansöka om studie­medel igen. Då prövar vi nämligen dina studie­resultat.

Studieresultat

Om du får förlängd studietid

Om du behöver ändra din studietid eller avsluta studierna, på grund av en kris eller katastrof, ska du kontakta oss. Du kan få studiestöd för en längre studietid om något oförutsett har hänt som påverkar studierna. För att vi ska kunna bedöma hur mycket studiemedel du har rätt till, behöver du göra följande:

  • meddela ändrad studietid via Mina sidor under Bidrag och lån för studier
  • vid förlängd studietid, skicka in ett intyg från skolan som förklarar anledningen till ändringen och som visar din nya studietid.

Ändrat antal poäng eller kurser

Om utrikes­departementet avråder från resor

Utrikes­departementet kan avråda från resor till länder där det är krig eller andra orolig­heter. Om du studerar i ett sådant land, kan det i vissa fall innebära att du inte har rätt till fortsatta studiemedel. Det gäller områden dit UD avråder från alla resor eller uppmanar svenskar att lämna landet.

UD avråder från resor

Uppdaterad: 2023-10-18
Hjälpte den här sidan dig?