session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Vård av närstående – när du studerar med studiestöd

Om du har studiestöd och inte kan studera på grund av att du vårdar en sjuk anhörig eller vän, kan du ändå få behålla ditt studiestöd. Dessutom kan vi ta hänsyn till det när vi prövar dina studieresultat. Därför är det viktigt att du anmäler din frånvaro till CSN så snabbt som möjligt.

Anmäl att du vårdar närstående

Anmäl vård av närstående till CSN så snabbt som möjligt, helst redan första dagen du är hemma. Vet vi om att du varit hemma för vård av närstående kan vi nämligen ta hänsyn till det. Din närstående måste vårdas i Sverige, i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz.

Här kan du läsa om hur du gör:

Studerar med studiemedel
  1. Skicka in blanketten "Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående" (2413W). Du kan även ringa oss eller skicka mejl. Om din anmälan kommer in senare än sju dagar efter den första vårddagen, kan vi normalt inte godkänna hela vårdperioden.
  2. Skicka med ett intyg från den läkare som ansvarar för din närståendes vård. Intyget ska beskriva din närståendes sjukdomstillstånd.
  3. Skicka in blanketten "Försäkran vid vård av närstående" (2414W) när vårdperioden är slut. Den ska ha kommit in till oss direkt efter det att vården upphört.
Studerar med studiestartsstöd
  1. Skicka in blanketten "Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående" (2809W). Du kan även ringa oss eller skicka mejl. Om din anmälan kommer in senare än sju dagar efter den första vårddagen, kan vi normalt inte godkänna hela vårdperioden.
  2. Skicka med ett intyg från den läkare som ansvarar för din närståendes vård. Intyget ska beskriva din närståendes sjukdomstillstånd.
  3. Skicka in blanketten "Försäkran vid vård av närstående" (2810W) när vårdperioden är slut. Den ska ha kommit in till oss direkt efter det att vården upphört.
Studerar med omställningsstudiestöd
  1. Skicka in blanketten "Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående" (2711W). Du kan även ringa oss eller skicka mejl. Om din anmälan kommer in senare än sju dagar efter den första vårddagen, kan vi normalt inte godkänna hela vårdperioden.
  2. Skicka med ett intyg från den läkare som ansvarar för din närståendes vård. Intyget ska beskriva din närståendes sjukdomstillstånd.
  3. Skicka in blanketten "Försäkran vid vård av närstående" (2712W) när vårdperioden är slut. Den ska ha kommit in till oss direkt efter det att vården upphört.
Studerar med studiehjälp på gymnasiet

Anmäl till skolan att du är hemma för vård av närstående.

Fördelar för dig som anmäler vård av närstående

Det är bra för dig att anmäla att du är hemma för vård av närstående. Förutom att du kan fortsätta få studiestöd under tiden du är frånvarande, så finns det även trygghetsregler som hjälper dig. För att kunna ta del av de här trygghetsreglerna måste du ha gjort en anmälan och fått den godkänd.

Studerar med studiemedel

Lägre krav på studieresultat

Vi räknar bort de veckor som du varit hemma för vård av närstående när vi prövar dina studieresultat. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre. Även om du inte varit frånvarande så länge, kan frånvaron ändå påverka när CSN prövar dina studieresultat. Därför är det viktigt att du alltid anmäler vård av närstående.

Veckorna räknas inte som använda

De veckor du är hemma för vård av närstående räknas inte som använda veckor med studiemedel. Det innebär att vi inte tar med dem när vi räknar hur många veckor du haft studiemedel.

Lånedelen skrivs av från och med 31:a sjukdagen

CSN kan skriva av lånedelen i studiemedlen efter 30 dagars karenstid. Det innebär att om du är hemma för vård av närstående i mer än 30 dagar behöver du inte alltid betala tillbaka det lån du får från och med sjukdag 31. Om du har vårdat närstående mer än en gång inom 20 dagar får du inte någon ny karenstid.

Studerar med studiestartsstöd

Vi räknar bort de veckor som du varit hemma för vård av närstående när vi prövar dina studieresultat. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre. Även om du inte varit frånvarande så länge, kan frånvaron ändå påverka när CSN prövar dina studieresultat. Därför är det viktigt att du alltid anmäler vård av närstående.

Veckorna som du har vårdat en närstående räknas fortfarande som använda med studiestartsstöd.

Studerar med omställningsstudiestöd

Vi räknar bort de veckor som du vårdat en närstående när vi prövar dina studieresultat. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre. Även om du inte varit frånvarande så länge, kan frånvaron påverka när CSN prövar dina studieresultat. Därför är det viktigt att du alltid anmäler din frånvaro till CSN.

Veckorna som du har vårdat en närstående räknas fortfarande som använda med omställningsstudiestöd.

Lånedelen skrivs av från och med 31:a sjukdagen

CSN kan skriva av lånedelen efter 30 dagars karenstid. Det innebär att om du är hemma för vård av barn i mer än 30 dagar behöver du inte alltid betala tillbaka det lån du får från och med sjukdag 31. Om du har vårdat barn mer än en gång inom 20 dagar får du inte någon ny karenstid.

Studerar på gymnasiet

Genom att anmäla när du är hemma för vård av närstående undviker du att din frånvaro räknas som ogiltig. Om du har ogiltig frånvaro kan bidragen från CSN påverkas.

Begränsat antal veckor med studiestöd

Studerar med studiemedel, studiestartsstöd eller omställnings­studiestöd

Du har vanligtvis rätt till studiemedel, studiestartsstöd eller omställningsstudiestöd vid vård av närstående i högst 20 veckor.

Studerar med studiehjälp på gymnasiet

Studerar du med studiehjälp på gymnasiet har du vanligtvis rätt att behålla bidragen i som längst 100 dagar.

Frågor och svar

Vem räknas som närstående?

Som närstående räknas en nära släkting. Det kan också vara en annan person som vill ha dig som vårdare, till exempel en nära vän.

Vad menar CSN med svårt sjuk när det gäller vård av närstående?

Du kan ha rätt att behålla studiestödet när du vårdar en svårt sjuk närstående. Som svårt sjuk menas en person med en sjukdom som är ett hot mot den sjukes liv, till exempel en svår cancersjukdom.

Får jag behålla studiestödet om jag är hemma på deltid för vård av barn eller närstående?

Nej, då får du bara behålla studiestödet för den del av tiden som du fortfarande studerar.

Går det att få vara hemma för vård av närstående lite längre?

Om din närstående är svårt sjuk i en hiv-infektion kan du i vissa fall ha rätt att vara hemma för vård av närstående en längre tid. Det gäller till exempel om smittan är orsakad av en blodtransfusion inom den svenska sjukvården. Kontakta CSN för mer information om detta.

Uppdaterad: 2024-02-20
Hjälpte den här sidan dig?