Hjälper och vägleder om studieekonomi

CSN har olika studiestöd beroende på den studerandes ålder, livssituation och typ av studier. Här hittar du information, verktyg och material för dig som hjälper och vägleder personer om studieekonomi.

Uppdaterad: 2023-03-22
Hjälpte den här sidan dig?