session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Studiemedel – bidrag och studielån

Här finns informationsmaterial om studiemedel som du kan använda när du vägleder studerande. Du hittar även e-tjänster för att räkna på studietid och omfattning.

Om villkor, belopp, ansökan och utbetalning

På sidan som riktar sig till studerande har vi samlat information om bland annat villkor, belopp och återbetalning av lån. Där finns även information om ansökan, utbetalningar och vad den studerande ska göra om något ändras i studierna eller om hen blir sjuk. Informationen finns även på engelska och delar av den finns även på andra språk.

Studiemedel

Student grants and loan for studies in Sweden

Languages

Filmer om studiemedel

Ansöka om studiemedel

Filmen visar steg för steg hur det går till att ansöka om studiemedel. Finns textad på engelska, arabiska, dari och somaliska. Klicka på textrutan och välj undertext.

Om studiemedel

Filmen beskriver på ett övergripande plan hur det fungerar med studiemedel.

Filmen finns även på engelska, persiska, somaliska och spanska.

Engelska
Spanska
Persiska
Somaliska

Inspirationsfilmer - Gå din egen väg

Inom ett koncept som vi kallar ”Gå din egen väg” har CSN tagit fram sex olika filmer om studier och studieekonomi för att inspirera till studier. Filmerna är textade på engelska, arabiska och dari. Klicka på textrutan och välj undertext.

På sidan Gå din egen väg finns alla filmer samlade. Där finns även ett quiz om studiemedel.

Tryckt informationsmaterial

I blankettbeställningen kan du beställa informationsmaterial. Här är några exempel på vad du kan beställa:

Affischer

Inom konceptet Gå din egen väg finns tre olika affischer i A2-format, med syfte att inspirera till studier.

Affisch med Gabriella och ett citat från henne.

E-tjänst för att räkna på studietid och omfattning

Som studievägledare har du tillgång till två anpassade beräkningsfunktioner av e-tjänsten Räkna ut.

Användarmanual Pdf, 98 kB.

Frågor och svar

Hur räknar CSN ut studietakten om den studerande läser flera kurser samtidigt?

Om en person läser flera deltidskurser samtidigt är det endast om kurserna har samma start- och slutdatum som studietakten kan läggas ihop med den studietakt som gäller för vardera kurs.

Om en studerande till exempel läser fyra olika utbildningar med en studietakt på 25 procent, där alla kurser pågår från vecka 34-51 så blir studietakten 100 procent. Om en person däremot läser fyra olika utbildningar på 25 procent med olika startdatum eller olika slutdatum så kommer studietakten att bli lägre.

Det beror på att CSN vid beräkning av studietakt tittar på den genomsnittliga studietakten under hela studieperioden, det vill säga från startdatumet på den första kursen till slutdatumet för den sista kursen. Om den studerande läser vid flera olika skolor så räknas den genomsnittliga studietakten ut för samtliga skolor. Det innebär att om de olika skolorna har olika studietid påverkas studietakten.

Exempel - Bo läser på komvux*

Bo läser 200 poäng på Komvux i Sundsvall under vecka 1-20 och även 200 poäng på Komvux i Gävle under vecka 2-21. För att få studiemedel för heltidsstudier måste han läsa minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Eftersom Bo läser 400 poäng under 21 veckor, motsvarar detta inte studier på heltid. Han kan därför bara få studiemedel på 75 procent i 21 veckor.

*Exemplet gäller även för folkhögskolestudier.

Hur påverkas belopp och veckor av att den studerande läser både på grundskolenivå och gymnasienivå samtidigt?

Om en studerande studerar på både grundskole- och gymnasienivå samtidigt, är det viktigt att han eller hon meddelar det i sin ansökan om studiemedel. Detta avgör vilka belopp den studerande kan få och även hur veckorna fördelas per utbildningsnivå.

Veckorna med studiemedel fördelas proportionellt utifrån hur mycket den studerande läser på de olika nivåerna. Om den studerande läser mer poäng än kravet på heltidsstudier, räknar vi normalt av veckorna för den lägsta nivån först. Den studerande kan dock begära att veckorna räknas av på annat sätt.

Om studiemedelsveckorna exempelvis tar slut på grundskolenivå, kan det innebära att den studerande endast får studiemedel för studierna på gymnasienivå.

För den som har haft studiemedel förut prövar CSN att tidigare studieresultat är tillräckliga. Vid parallella studier på olika skolformer prövar vi resultaten var för sig. Det kan medföra att en studerande som har ett överskott av poäng på en nivå eller skolform kan använda dessa poäng för att täcka ett underskott av poäng på en annan nivå eller skolform.

Vad händer om den studerande läser på olika utbildningsnivåer samtidigt och har det högre bidraget?

Vissa studerande kan få en högre bidragsdel och ett mindre lån. När den studerande ansöker om studiemedel prövar CSN automatiskt om han eller hon har rätt till det högre bidraget. Om den studerande ändrar omfattning vid parallella studier på olika utbildningsnivåer, kan detta påverka rätten till det högre bidraget.

Exempel - Hanna läser på både grundskole- och gymnasienivå

Hanna har en fullständig grundskole- och gymnasieutbildning och läser 50 procent på varje nivå. För att få det högre bidraget krävs det studier på minst 50 procent på grundskolenivå. Hon har därför rätt till det högre bidraget. Om Hanna ändrar studieomfattning och exempelvis läser 25 procent på grundskolenivå och 50 procent på gymnasienivå, har hon däremot inte längre rätt till det högre bidraget.

Uppdaterad: 2024-05-08
Hjälpte den här sidan dig?