session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Undervisningsmaterial

Här har vi samlat material om CSN:s studiestöd som kan användas inom undervisning eller vägledning.

Gå din egen väg - ett material för att inspirera till studier

CSN har tagit fram materialet Gå din egen väg för att inspirera unga att våga drömma och gå sin egen väg när det gäller utbildning och jobb – oavsett om vägen är rak eller krokig. Med verkliga berättelser och kunskap om studiestödets möjligheter vill vi ingjuta kraft och mod i dem som tvekar inför att studera vidare efter gymnasiet.

Materialet består av ett antal filmer med tillhörande reflektionsfrågor samt quiz och fakta om studiemedel. Använd gärna sajten tillsammans med eleverna när ni pratar om studier, yrkesval och ekonomi!

Till sidan Gå din egen väg

Du kan beställa affischer

Det finns tre olika affischer som du kan beställa kostnadsfritt från oss. Mirabel (se ovan), Gabriella och Abdul. De är i A2-format.

Till blankettbeställningen

Bild på tjej som blickar framåt
Affisch med Gabriella och ett citat från henne.
Affisch med Abdul och ett citat från honom

Allas våra pengar - om välfärdssystemet

Allas våra pengar är ett undervisningsmaterial om det svenska välfärdssystemet med utgångspunkt i studiebidraget. Det är användbart för dig som till exempel är mentor eller lärare i samhällskunskap.

Syftet är att öka elevernas kunskap om det svenska välfärdssystemet samt om individens rättigheter och skyldigheter. Materialet går att beställa i CSN:s blankettbeställning.

Filmer om studiehjälp - bidrag på gymnasiet

Använd gärna filmerna när ni informerar gymnasieelever om CSN. Filmerna finns även textade på engelska, arabiska och dari under Languages. De finns också samlade i en spellista på YouTube.

Om studiemedel

Filmen beskriver på ett övergripande plan hur det fungerar med studiemedel.

Filmen finns även på engelska, persiska, somaliska och spanska under Languages.

Filmer om studiemedel - bidrag och studielån

Ansöka om studiemedel

Filmen visar steg för steg hur det går till att ansöka om studiemedel. Finns textad på engelska, arabiska, dari och somaliska. Klicka på textrutan och välj undertext.

Upptäck välfärden - ett digitalt studiematerial för gymnasiet

Med studiematerialet Upptäck välfärden vill vi hjälpa ungdomar att förstå hur välfärden fungerar och varför vi behöver vara rädda om den. Materialet vänder sig i första hand till ungdomar på gymnasiet, men kan även fungera på högstadiet.

Upptäck välfärden är framtaget utifrån läroplanen i samhällskunskap för gymnasiet och specifikt för Samhällskunskap 1a2. Materialet är interaktivt och bjuder in ungdomarna att reflektera över sina val och vilka konsekvenser de leder till.

Genom att använda Upptäck välfärden på din skola kan du bidra till att framtidens vuxna får en ökad medvetenhet om vårt gemensamma ansvar för välfärden.

Studiematerialet har tagits fram i ett samarbete mellan CSN, Kronofogden och Skatteverket.

Här kan du få en guidad tur genom materialet

Här hittar du Upptäck välfärden

Uppdaterad: 2024-02-09
Hjälpte den här sidan dig?