Hoppa till innehåll

Vägleder om omställningsstudiestöd

Omställnings­studiestöd är ett nytt studiestöd för vuxna som vill bredda sin kompetens för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det riktar sig till personer som är mellan 27 och 62 år och som har arbetat i sammanlagt minst 8 år.

Fakta om omställningsstudiestödet

Omställnings­studiestöd består av bidrag och lån, och baseras på personens inkomst. Bidraget är 80 procent av lönen, upp till ett maxbelopp, och sedan finns möjlighet att fylla på med lån. Maxbeloppet för bidraget är cirka 21 300 kronor före skatt och för lånet cirka 12 500 kronor. Man kan få stödet i 44 veckor, längre för deltidsstudier.

För att få omställnings­studiestöd måste personen

  • vara mellan 27 och 62 år
  • ha arbetat i sammanlagt minst 96 månader (8 år) av de senaste 14 åren och minst 12 av de senaste 24 månaderna
  • läsa en utbildning som bidrar till att hen stärker sin ställning på arbetsmarknaden, utifrån arbetsmarknadens behov.

Det finns även fler villkor som behöver uppfyllas.

Alla svenska utbildningar som ger rätt till studiemedel, ger också rätt till omställnings­studiestöd. Även utbildningar som en omställnings­organisation finansierar kan ge rätt till omställnings­studiestöd.

Mer om villkor, ansökan och belopp för omställningsstudiestödet

Två ansökningsomgångar per år

Man ansöker om omställnings­studiestöd i Mina sidor på csn.se. Det är två ansöknings­­omgångar per år. Det går att söka för upp till ett år i samma ansökan.

Här ser du när man som tidigast kan skicka in ansökan:

  • Från och med den 1 april kan de ansöka som vill få omställningsstudiestöd för en period som börjar 1 juli–31 december innevarande år.
  • Från och med den 1 oktober kan de ansöka som vill få omställningsstudiestöd för en period som börjar 1 januari–30 juni nästkommande år.

Om ansökan kommer in för tidigt avvisas den.

Behöver förbereda sin ansökan i god tid

Ansöknings­processen för omställnings­studiestödet är mer komplex än ansökan om studiemedel. Den sökande behöver veta vilken omställnings­organisation hen tillhör och helst ha varit i kontakt med den innan ansökan görs hos CSN.

Om ansökan och de förberedelser som behövs

Väntetid för beslut

Handläggningstiden för omställnings­studiestödet är längre än för studiemedel. Många av de som ansökte under hösten har fortfarande inte fått sitt beslut. Den långa handläggnings­tiden beror på att så väldigt många fler än förväntat ansökte om stödet. Villkoren för stödet är komplexa och det är en omfattande utredning som CSN behöver göra.

Om handläggningstiderna och vad den sökande kan göra i väntan på beslut

En begränsad budget

CSN får varje år en budget för omställnings­studiestödet i det regleringsbrev som regeringen beslutar om. För 2023 är budgeten 1,3 miljarder kronor vilket beräknas räcka till ungefär 8 800 personer. CSN beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till oss och så länge pengarna räcker.

Budgeten är uppdelad i två potter – en för privat sektor (67 procent) och en för offentlig sektor (33 procent). Den är också uppdelad på de två ansöknings­­omgångarna. Det innebär att högst hälften av budgeten för respektive sektor får användas för studier som påbörjas under det första kalenderhalvåret.

Budgeten för stödet kommer att öka successivt. När systemet är fullt utbyggt år 2026 beräknas att i genomsnitt runt 44 000 heltidsstuderande per år ska kunna få omställnings­studiestöd, lite beroende på konjunktur­utvecklingen.

Skolans rapportering till CSN

Skolan rapporterar studerande med omställnings­studiestöd på samma sätt som ni rapporterar studerande med studiemedel.

Arbetar du på en skola som inte tidigare har rapporterat uppgifter till CSN? Kontakta oss på 0771-276 400 för information.

Se webbinarium om omställningsstudiestödet

Här kan du se ett 30 minuter långt webbinarium om omställnings­studiestödet. Det innehåller bland annat information om syftet med stödet, villkor, belopp och ansökansprocessen.

Uppdaterad: 2023-05-26
Hjälpte den här sidan dig?