Hoppa till innehåll

Tabell över utbildningsgrupper – när du som arbetar på folkhögskolan anmäler kurser eller utbildningar

 • Koden för utbildningsinriktningar består av sju tecken. De första tre anger nivå, övriga fyra anger inriktning.
 • Koden är ett viktigt attribut till utbildningen då den avgör vilken utbildning som den studerande beviljas studiemedel för.
 • Hela koden för utbildningsinriktning (sju tecken) registreras i samma fält.

Exempel på utbildningsinriktningar

 • 306212A betyder alla särskilda kurser, på gymnasienivå, i musik eller inriktning musik. På den studerandes beslut kan det stå exempelvis Rockmusik
 • 405812C betyder alla fritidsutbildningar med anknytning till turism på eftergymnasial nivå kortare än 2 år (80 v). På den studerandes beslut om studiemedel kan det stå exempelvis Turistsportlinjen.

Nivå

 • 206 Grundskolenivå
 • 306 Gymnasienivå
 • 405 Eftergymnasial yrkesinriktad utbildning kortare än två år (kortare än 80 veckor)
 • 505 Eftergymnasial yrkesinriktad utbildning minst två år och längre (minst 80 veckor)

Inriktning

 • Allmän kurs (alla kurser)
 • 010D Allmän kurs

Särskild kurs

 • 140Z pedagogik och lärarutbildning, allmän utbildning
 • 210Z konst och media, allmän utbildning
 • 211A bild- och formkonstnärlig utbildning
 • 211B konstvetenskap och konsthistoria
 • 211X annan utbildning inom bild- och formkonst
 • 212A musik
 • 212B dans, teater och dramatik
 • 212C musik-, dans-, film-, och teatervetenskap
 • 212X annan utbildning inom musik, dans och dramatik
 • 213A medieproduktion, allmän utbildning
 • 213B filmproduktion
 • 213C grafisk teknik och bokbinderi
 • 213D illustration, reklam, grafisk formgivning
 • 213E radio-, TV- och videoproduktion
 • 213F foto
 • 214X utbildning inom formgivning
 • 215A konsthantverk textil
 • 215B konsthantverk trä
 • 215C konsthantverk metall
 • 215Z konsthantverk allmän utbildning
 • 219Z konst och media övrig utbildning
 • 220Z humaniora, allmän utbildning
 • 221A teologie kandidatutbildning/motsvarande
 • 221B pastors- och missionärsutbildning
 • 221C diakonutbildning
 • 221X annan utbildning i religion
 • 222B språkutbildning engelska
 • 222C språkutbildning tyska
 • 222D språkutbildning franska
 • 222E språkutbildning spanska
 • 222F språkutbildning ryska
 • 222G språkutbildning svenska som främmande språk
 • 222X annan utbildning i främmande språk
 • 223A svenska/nordiska språk
 • 223B teckenspråksutbildning
 • 223C litteraturvetenskap
 • 223D teckentolkutbildning
 • 225A historia
 • 225B arkeologi
 • 225C kulturvård, kulturadministration
 • 310A beteendevetenskap
 • 310B samhällsvetenskap
 • 311X psykologiutbildning (samtalsterapi)
 • 312X sociologi, etnologi och kulturgeografi
 • 313Z statsvetenskap (EU-kunskap, freds- och konfliktkunskap)
 • 314Z nationalekonomi och ekonomisk historia
 • 321A journalistik
 • 321B medie- och kommunikationsvetenskap
 • 321X annan utbildning journalistik och medievetenskap
 • 322A biblioteks- och informationsvetenskap
 • 322B dokumentations- och informationsvetenskap
 • 340A ekonomiutbildning/företagsekonomi
 • 345A ledarskap, organisation och styrning
 • 346A läkarsekreterarutbildning
 • 380X juridik och rättsvetenskap övrig utbildning
 • 421X biologi och miljövetenskap
 • 422X miljövetenskap (ekologi)
 • 440Z fysik, kemi, och geovetenskap, allmän utbildning
 • 460Z matematik/naturvetenskap allmän utbildning
 • 482Z datoranvändning
 • 489Z data övrig utbildning
 • 520X teknik och teknisk industri, bred utbildning
 • 621C utbildning i lantbruk allmän
 • 621E utbildning i djurhållning
 • 621F hippolog, hästhållning
 • 622X trädgård allmän
 • 623X skog allmän
 • 624Z fiske och vattenbruk
 • 720Z hälso- och sjukvård allmän utbildning
 • 723M omvårdnadsutbildning - allmän vård och omsorg
 • 724X tandvård allmän utbildning
 • 725X tekniskt inriktad vårdutbildning
 • 760Z socialt arbete och omsorg allmän utbildning (socialpedagogik)
 • 761A barn och ungdom allmän utbildning
 • 761B barnomsorg
 • 761C fritidsverksamhet för barn och ungdom (fritidsledare)
 • 762A social service och omsorg allmän utbildning (behandlingsassistent med flera)
 • 762X socialt arbete och vägledning, annan utbildning
 • 811X utbildning inom hotell, restaurang och storhushåll
 • 812A turismutbildning
 • 812B reseutbildning
 • 812C fritidsutbildning med anknytning till turism
 • 812Z övrig utbildning turism, resor och fritid
 • 813A idrottsledarutbildning (inte lärare)
 • 813B idrottsutbildning övrig
 • 813C friskvårdspedagogisk utbildning
 • 813D friskvård övrig utbildning
 • 840X transporttjänster allmän utbildning
 • 851Z miljövård och miljöskydd (teknik och kontroll)
 • 852Z naturvård och djurskydd
 • 861X säkerhet i samhället allmän utbildning (bevakningstjänster)
 • 862z arbetsmiljö och arbetsskydd
 • 999A utbildning där specifik inriktning inte finns tillgänglig
 • 999Z sommarkurs
Uppdaterad: 2019-10-15
Hjälpte den här sidan dig?