session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Handbok för studeranderapportering – Yrkeshögskola

Den här sidan vänder sig till dig som rapporterar uppgifter om studerande på yrkeshögskola och övriga eftergymnasiala skolor som inte är en högskola. Här beskriver vi vilka uppgifter du ska rapportera, hur du skickar dem och när du ska skicka uppgifterna till oss.

Vad är Studeranderapportering i Mina tjänster?

Studeranderapportering i Mina tjänster är CSN:s webbtjänst för att rapportera uppgifter om studerande. I tjänsten kan du bland annat rapportera in den studerandes studietid och förändringar under studietiden.

Behörighet och inloggningsuppgifter

Du behöver behörighet för att rapportera uppgifter om studerande till CSN. Behörigheten är personlig och får inte lånas ut till någon annan. När du har fått behörighet till Mina tjänster får du användarnamn och lösenord som du använder för att logga in.

Du kan läsa mer om behörighet och inloggningsuppgifter på sidan Rapporterar uppgifter till CSN.

Mer om behörigheter och inloggningsuppgifter

Rapportera via fil eller manuellt

Det finns två olika sätt att rapportera uppgifter om studerande till CSN:

 1. Rapportera genom att skriva in uppgifter om varje studerande direkt i Mina tjänster.
 2. Rapportera genom att skriva in uppgifterna i skolans egna administra­tiva system och sedan ladda upp en fil i Mina tjänster.

Varje skola väljer ett av sätten för att rapportera sina studerande. Om din skola inte är ansluten till att rapportera via fil skriver du in in uppgifterna manuellt i Mina tjänster.

Om att rapportera via fil

Här finns information för dig som redan rapporterar via fil och för dig som vill veta mer om hur det fungerar.

När ska du skicka filer till CSN?

Du kan skicka in filer hur ofta du vill. CSN läser in filerna på kvällen varje vardag. Det innebär att om du skickar in en fil till oss på söndagen och sedan på måndagen, är det endast filen du skickade in på måndagen som vi kommer att läsa in. Om du behöver skicka två filer samma dag, tar vi bara ta emot den sist inskickade filen. Tänk därför på att skicka med alla korrekta uppgifter från den första filen, även i den andra.

Om filen innehåller fel

Om filen innehåller fel, kommer du att få ett felmeddelande när du klickat på Skicka in. Det innebär att inga uppgifter tagits emot av CSN. Du måste då åtgärda felet eller felen och sedan skicka in hela filen igen.

När filen är korrekt får du upp ett meddelande som bekräftar att vi har tagit emot filen.

Uppgifter som ska finnas med i fil

Skolkod

Skolkoden är fastställd av CSN och består av fem siffror. Har du glömt din skolkod kan du ringa CSN:s skoltelefon, 0771-276 400.

Personnummer

Den studerandes personnummer ska skrivas med tolv siffror i följd. CSN kan bara ta emot svenska personnummer eller samordningsnummer.

Studieperiodens startdatum

Du ska fylla i det datum då studieperioden började. Du kan inte fylla i ett datum som inte inträffat.

Studieperiodens slutdatum

Du ska fylla i det datum då studieperioden avslutas. Den totala längden på studieperioden får inte vara längre än 365 dagar.

Omfattning

Yrkeshögskolor: Fyll i de yrkeshögskolepoäng som den studerande ska läsa under studieperioden. Poängen får vara mellan 0 och 400 och ha en decimal.

Övriga eftergymnasiala utbildningar: Fyll i den omfattning i procent som den studerande ska läsa under studieperioden: 25, 50, 75 eller 100 procent.

Resultat

Det krävs även ett resultatdatum för att kunna rapportera ett resultat. Fyll i J om den studerande har uppnått resultat enligt utbildningsplanen, annars N. Om den studerande gör en omtentamen och får godkänt resultat efter studieperioden, ska du rapportera in det nya resultatet med ett Ja samt datum för resultatet.

Resultatdatum

Resultatdatumet är det datum då den studerande uppnådde studieresultatet (exempelvis ett tentamensdatum). Du ska alltså inte fylla i det datum när skolan rapporterar resultatet till CSN.

Normalt rapporteras datumet inom studieperioden. Datumet kan vara ett senare datum om skolan fastställer resultaten senare.

Ändringsdatum

Ändringsdatum är det datum då den studerande gör en ändring av exempelvis omfattning eller studieperiodens slutdatum. Fyll alltid i det datumet som den studerande ändrar sitt studieåtagande. Ändrings­datumet måste vara dagens datum, eller ett datum högst 30 dagar bakåt i tiden. Ändringsdatumet måste vara inom studieperioden.

Avbrottsdatum

Avbrottsdatum ska du rapportera om den studerande gör helt studieavbrott. Avbrottsdatumet är den första dagen den studerande inte längre studerar.

Datum för helt studieavbrott får vara maximalt 30 dagar bakåt från dagens datum.

Uppdragsutbildning

Fyll i om utbildningen är en uppdragsutbildning eller inte med J eller N. Lämnas detta fält tomt blir det synonymt med ett N. En uppdrags­utbildning ger inte rätt till studiestöd.

Studieresultat vid avbrott

Fyll i J om den studerande har uppnått resultat enligt utbildningsplanen fram till avbrottet, annars N. Ska alltid anges när ett studieavbrott registreras.

Vill din skola börja rapportera via fil?

Att rapportera via fil är både enkelt och säkert. Dessutom blir det lätt att överblicka vilka uppgifter skolan har rapporterat in.

Om ni väljer att rapportera via fil, hämtar du alla uppgifter i din skolas administra­tiva system och skickar dem via fil till oss. Du skickar filen genom att logga in i Mina tjänster och ladda upp den där.

Det är en säker överföring, och enklare för skolan som inte behöver registrera varje studerande manuellt i Mina tjänster.

Skolor som rapporterar via fil kan när som helst kontrollera vilka uppgifter de har skickat in till CSN genom att söka på en studerandes personnummer. På så sätt blir också rapporteringen överblickbar.

Kontakta skolans kontaktperson på CSN om din skola vill börja rapportera via fil. Du hittar kontaktpersonerna i Mina tjänster.

På sidan Rapportera via fil kan du se vilka tekniska förutsättningar som krävs för att rapportera via fil.

Rapportera via fil

Tekniska förutsättningar att rapportera via fil

För att kunna rapportera via fil krävs det att ni kan skicka filen i formatet .xml. Ni måste därför se till att ert administrativa system kan uppdateras och exportera uppgifterna till en fil med formatet .xml. Prata med er skolas systemleverantör om det.

För att säkerställa kvaliteten på filen och att CSN:s system kan ta emot den, ska din skola genomföra olika tester innan ni godkänns. Ni ska testa filens format och innehåll. Ni ska också testa överföringen av filen.

Vilka uppgifter ska du rapportera?

I tjänsten Studeranderapportering ska din skola:

 • intyga påbörjad studieperiod
 • rapportera ändringar, till exempel helt studieavbrott
 • redovisa studieresultat

Du ska rapportera uppgifter om samtliga studerande, även de som inte får studiestöd. På så sätt behöver du inte ta reda på vilka av era studerande som får eller inte får studiestöd från CSN.

Du ska däremot inte rapportera studerande som betalar sin utbildning själv.

Hur du intygar påbörjad studieperiod

Här kan du läsa om hur du intygar att en studerande påbörjat sina studier. Du kan tidigast intyga påbörjat studieperiod den dag som den studerande börjar studera.

Intyga studieperiod - läser en utbildning

Du ska intyga studieperiod när en studerande påbörjar en ny studieperiod. Det är viktigt att du skickar uppgiften så snart som möjligt när den studerande har börjat, så att vi kan betala ut studiestöd.

Start- och slutdatum är normalt samma datum som skolan har meddelat för en period på utbildningen. Det kan vara en annan tid om den studerande till exempel börjar sina studier senare eller om hen har en annan studieplan än utbildningens normala tider.

Exempel

Pelle läser en utbildning som har följande studieperioder:

 • 29 augusti – 15 januari (20 veckor, 100 yh-poäng)
 • 16 januari – 4 juni (20 veckor, 100 yh-poäng).

Pelle börjar studera den 29 augusti. Du ska intyga påbörjad studieperiod för tiden 29 augusti – 15 januari och 100 poäng.

När Pelle börjar nästa studieperiod ska du göra ett nytt intygande av påbörjad studieperiod för tiden 16 januari – 4 juni och 100 poäng.

Intyga studieperiod - läser flera utbildningar

När en studerande läser flera utbildningar behöver du ofta lägga ihop poängen för utbildningarna när du intygar studieperiod.

För studerande som läser behörighetsgivande förutbildning (gymnasial nivå) före en annan utbildning (eftergymnasial nivå) ska du däremot intyga studieperiod för varje utbildning var för sig. Det beror på utbildningarna hör till olika nivåer.

Flera utbildningar på samma nivå som startar samtidigt

Du ska intyga studieperiod gemensamt för de utbildningar eller kurser på samma nivå som startar samtidigt. Det gör du genom att lägga ihop poängen för de olika utbildningarna eller kurserna.

Flera utbildningar på samma nivå med olika startdatum

Om den studerande istället påbörjar fler utbildningar eller kurser under en pågående period ska du börja med att intyga studieperiod för den utbildning som startar först. Sedan ska du ändra hens studieperiod när den nya kursen startar.

Hur du rapporterar ändringar

Exempel

Lisa läser en ekonomiutbildning och samtidigt en kort utbildning.

 • Ekonomiutbildningen har studieperioden:
  29 augusti – 15 januari (20 veckor, 100 poäng)
 • Den korta utbildningen har studieperioden:
  29 augusti - 4 november (10 veckor, 25 poäng)

Du ska intyga påbörjad studieperiod så här: Studieperiod: 29 augusti – 15 januari. Omfattning: 125 yh-poäng.

Intyga studieperiod - deltidsutbildning med LIA på heltid

Du måste meddela CSN om en studerande ändrar studietakten under LIA-perioden och därför får ett uppehåll mellan LIA-perioden och de fortsatta studierna. Det kan bli aktuellt när en studerande läser en utbildning på deltid, men ska göra LIA-perioden på heltid.

Den studerandes studieperiod måste då delas upp i tre studieperioder, en period från studiestart fram till LIA-periodens start, en studieperiod för LIA-perioden och en studieperiod från att den studerande åter läser deltid på utbildningen efter LIA-periodens slut.

I de fall ni har samma upplägg för samtliga studerande på en deltidsutbildning, där LIA-perioden görs på heltid ska du kontakta skolans kontaktperson på CSN. Vi hjälper då till att registrera rätt uppgifter för utbildningen, så att de studerande lättare kan söka rätt studiestöd.

Exempel

Kenneth läser en utbildning med 50 procents studietakt som har studietiden:

 • 29 augusti – 22 januari (21 veckor, 52,5 yh-poäng)
 • I utbildningen ingår en LIA-period om 8 veckor, under perioden 24 oktober till den 18 december.

Kenneth har kommit överens med sin LIA-plats att han ska utföra sin LIA på heltid istället för deltid. Kenneth kommer därför göra sin LIA under 4 veckor istället för 8 veckor.

Du ska intyga påbörjade studier för den första påbörjade studieperioden så här: Studieperiod: 29 augusti – 23 oktober (8 veckor) Omfattning: 20 yh-poäng

Därefter ska du intyga studieperioden för LIA-perioden så här: 24 oktober - 20 november (4 veckor) Omfattning: 20 yh-poäng

Därefter har Kenneth ett uppehåll fram till den 19 december. När Kenneth påbörjar studierna på nytt den 19:e december kan du intyga den sista studieperioden:

19 december - 22 januari (5 veckor) Omfattning 12,5 yh-poäng.

Intyga studieperiod - planerat uppehåll

Du ska intyga varje studieperiod för sig i de fall du från början känner till att en studerande ska göra uppehåll i utbildningen under studieperioden.

Det kan till exempel vara om den studerande ska vara föräldraledig från ett visst datum, om den studerande har en LIA-period som hen ska läsa vid ett senare tillfälle, eller om den studerande har fått kurser validerade som gör att hen inte är studieaktiv under en del av kursen.

Exempel

Emma läser en utbildning på totalt 200 poäng som har följande studieperioder:

 • 29 augusti – 15 januari (20 veckor, 100 poäng)
  varav 6 veckor LIA: 3 oktober – 13 november
 • 16 januari – 4 juni (20 veckor, 100 poäng)

Emma kommer att flytta LIA-perioden från hösten till sommaren i direkt anslutning till ordinarie studieperiods slut för våren (5 juni – 16 juli).

Du ska intyga påbörjade studier för den första påbörjade studieperioden så här: Studieperiod: 29 augusti – 2 oktober (6 veckor) Omfattning: 30 yh-poäng

För nästa studieperiod, med början den 14 november, ska du göra ett nytt intygande av påbörjad studieperiod så här:

Studieperiod: 14 november – 15 januari (9 veckor) Omfattning: 45 yh-poäng

För våren ska intygandet av påbörjad studieperiod se ut så här:
Studieperiod: 16 januari– 16 juli (26 veckor) Omfattning: 130 yh-poäng.

Intyga studieperiod - utbildning med jullov

Om utbildningen har uppehåll, till exempel ett jullov, ska du rapportera en studieperiod fram till jullovet och en ny period när den studerande börjar igen efter jullovet. Under lovet har den studerande inte rätt till studiestöd från CSN. Samma sak gäller vid andra lov, till exempel höst- eller påsklov.

Exempel

Hanna läser en utbildning med följande studieperioder:

 • 15 augusti – 18 december (18 veckor, 90 yh-poäng)
 • 2 januari – 4 juni (22 veckor, 110 yh-poäng).

Hanna börjar studera på studieperiodens första dag, det vill säga den 15 augusti. Du ska intyga påbörjade studier för den första studieperioden så här: Studieperiod: 15 augusti – 18 december (18 veckor, 90 yh-poäng)

Nästa studieperiod, efter jullovet, ska du intyga påbörjad studieperiod när den studerande har påbörjat studierna igen.

Uppdragsutbildning

Du ska rapportera om den studerande har en utbildningsplats som är en uppdragsutbildning. Med uppdragsutbildning menas att den studerande får utbildningen betald av sin arbetsgivare eller annan juridisk person. Om en studerande studerar på en uppdragsutbildning har hen inte rätt till studiestöd.

Studerande som betalar sin egen utbildningsplats på en yrkeshögskola

Vissa yrkeshögskolor väljer att ta in fler studerande än vad de får statsbidrag för, om de studerande betalar sin egen utbildningsplats. Du ska inte rapportera dessa studerande i tjänsten Studerande­rapportering. Utbildningsplatserna ingår inte i yrkeshögskolan och ger därför inte rätt till studiestöd.

Hur du rapporterar ändringar

Du ska rapportera om den studerande gör ändringar i sin utbildningsplan. Det gör du så snart ändringen inträffar. Om du behöver göra en ändring senare är 90 dagar efter studieperiodens slut, ska du ringa CSN:s partnertelefon.

Du rapporterar ändringar i tjänsten Studeranderapportering i Mina tjänster.

Meddela helt studieavbrott eller studieuppehåll

Helt studieavbrott betyder att den studerande helt avbryter sin utbildning eller gör studieuppehåll under pågående studieperiod.

Bedömningen om den studerande är i studier eller ska anses ha gjort ett studieavbrott, kan skilja sig åt mellan CSN och Myndigheten för yrkeshögskolan. Du ska rapportera avbrott eller studieuppehåll till CSN direkt när det inträffar.

Du ska ange avbrottsdatum, som är den första dagen som den studerande inte är i studier.

Samtidigt som du meddelar studieavbrott för en studerande ska du också lämna en bedömning om den studerande fram till avbrottet har uppnått studieresultat enligt utbildningsplanen.

Bedöma studieresultat

Exempel

Amina läser en utbildning på totalt 200 yh-poäng som har följande studieperioder:

 • 29 augusti – 15 januari (20 veckor, 100 yh-poäng)
 • 16 januari – 4 juni (20 veckor, 100 yh-poäng)

Amina ska få barn under våren och har i april kommit överens med skolan om att göra uppehåll från och med den 17 april. Du har intygat vårens studieperiod så här: Studieperiod: 16 januari – 4 juni (20 veckor) Omfattning: 100 yh-poäng

Du ska nu ändra Aminas uppgifter för våren och meddela helt studieavbrott från och med den 17 april. Du ska också lämna en bedömning om Amina har läst enligt utbildningsplanen fram till studieavbrottet. När Amina börjar studera igen ska du göra ett nytt intygande av påbörjad studieperiod från och med den första dagen hon börjar studera igen.

Om du rapporterat felaktigt avbrott

Du kan inte själv åtgärda ett felaktigt avbrott i Mina tjänster. För att åtgärda det felaktiga avbrottet måste du kontakta skolans kontaktperson på CSN. Du hittar kontaktpersonen i Mina tjänster.

Avbrott av enstaka kurs

Du ska meddela CSN när en studerande avbryter en enstaka kurs och hur det påverkar den studietid och antalet poäng den studerande läser. Du ska fylla i det datum som ändringen träder i kraft i rutan Ändring gäller fr.o.m.

Exempel

Gustaf läser en utbildning läser en utbildning som har följande studieperiod:

 • 29 augusti - 15 januari (20 veckor, 100 yh-poäng)

Gustaf börjar studera den 29 augusti. Du har intygat påbörjad studieperiod så här: 20 augusti - 15 januari, omfattning 100 yh-poäng.

Gustaf avbryter därefter en kurs och läser därför endast 70 yh-poäng från och med den 17 november.

Du måste ändra Gustafs uppgifter om studier och ändra omfattningen till 70 yh-poäng. Datum som ändringen gäller från ska i detta fall vara 17 november.

Validering av kurs under studieperioden

Du ska rapportera om en studerande får en kurs validerad och därför inte kommer att läsa kursen enligt studieplan.

Exempel

Ellen är antagen till en utbildning med följande studieperiod:

 • 11 december - 30 maj, (20 veckor,100 yh-poäng).

Hon påbörjade studierna som planerat, men fick därefter en tidigare kurs validerad. Hon ska därför inte läsa en av vårens kurser som pågår under tiden:

 • 15 februari - 21 mars (5 veckor)

Beslutet om validering togs den 2 februari.

Du ska då rapportera nytt slutdatum på den tidigare lämnade studieuppgiften och justera antal poäng utifrån tid och takt. I det här ärendet blir det nya slutdatumet den 14 februari. Datum då ändringen börjar gälla är det datum då beslut om validering togs, det vill säga den 2 februari.

Lägga till ytterligare en kurs

Du ska rapportera om en studerande ska läsa ytterligare kurser under studieperioden. Ange den studerandes totala antal poäng och studietid i ändringen.

Exempel

Penny läser en kurs under perioden 22 augusti till 30 oktober på totalt 50 yh-poäng.

Du har intygat den första påbörjade studieperioden så här:

Studieperiod: 22 augusti - 30 oktober, (10 veckor) Omfattning: 50 yh-poäng.

Penny ska läsa ytterligare en kurs som pågår under perioden 31 oktober till 23 december på totalt 40 yh-poäng.

Du ändrar då uppgifterna om studier så här:

Studieperiod: 22 augusti - 23 december, (18 veckor) Omfattning: 90 yh-poäng. Du ändrar alltså bara slutdatumet och poängen.

Flytta LIA-period till efter studieperiodens slut

Du ska rapportera om en studerande flyttar en LIA-period och därmed får ett uppehåll i sina studier.

Datumet som ändringen gäller från är det datum ni och den studerande kom överens om att ändra studieplanen. När den studerande senare gör sin LIA-period, intygar ni påbörjad studieperiod för den perioden.

I de fall ni har samma upplägg för samtliga studerande på en utbildning ska du ta kontakt med skolans kontaktperson hos CSN. Vi hjälper då till att registrera rätt uppgifter för utbildningen, så att studerande lättare kan söka rätt studiestöd.

Exempel

Patricia läser en utbildning på totalt 200 yh-poäng som har följande studieperioder:

 • 29 augusti – 15 januari (20 veckor, 100 yh-poäng) varav 6 veckor. LIA-period: 3 oktober – 13 november
 • 16 januari – 4 juni (20 veckor, 100 yh-poäng).

Patricia kommer att skjuta på LIA-perioden och i stället att göra den under sommaren i direkt anslutning till ordinarie studieperiods slut under våren (5 juni – 16 juli).

Du har intygat den första påbörjade studieperioden så här:

 • Studieperiod: 29 augusti – 15 januari, (20 veckor) Omfattning: 100 yh-poäng.

Du måste ändra den till:

 • Studieperiod: 29 augusti – 2 oktober (5 veckor) Omfattning: 25 yh-poäng.

För nästa studieperiod, med början den 14 november, ska du göra ett nytt intygande av påbörjad studieperiod så här:

 • Studieperiod: 14 november –15 januari (9 veckor) Omfattning: 45 yh-poäng

För våren ska intygande av påbörjad studieperiod se ut så här:

 • Studieperiod: 16 januari –16 juli (26 veckor) Omfattning: 130 yh-poäng

Hur du rapporterar studieresultat

Du ska rapportera den studerandes studieresultat till CSN så snart som möjligt efter varje studieperiods slut.

Om den studieperiod du vill rapportera för saknas i Mina tjänster kan det bero på att den studerande inte har haft studiestöd under denna period. Då behöver du inte rapportera studieresultat.

Om du rapporterat att en studerande har klarat studieperioden med godkänt studieresultat kan du inte ändra uppgifterna i Mina tjänster till att hen inte haft ett godkänt studieresultat.

Läs mer om studieresultat

Rapportera för studerande som klarat alla moment under studieperioden

Du ska redovisa studieresultatet genom att fylla i ett Ja i resultatbedömningen om den studerande har uppnått studieresultat enligt utbildningsplanen. Det innebär att den studerande måste ha blivit godkänd på alla moment som framgår av utbildningsplanen under den aktuella studieperioden.

Fyll också i Datum för bedömning som är det datum då den studerande fullgjort sina studier, oftast sista dagen i studieperioden.

Rapportera för studerande som inte klarat alla moment under studieperioden

Du ska redovisa studieresultat genom att fylla i ett Nej i resultatbedömningen om den studerande inte har uppnått studieresultat enligt utbildningsplanen under den aktuella studieperioden.

En studerande som har missat något eller några moment, och som vid rapporteringstidpunkten inte har hunnit ta igen det som missats, har inte uppnått studieresultat enligt utbildningsplanen. Det innebär till exempel att en studerande, som efter ett terminsslut har en omtentatemen kvar att göra, inte har uppnått studieresultat enligt utbildningsplanen.

 

Rapportera för studerande som har uppnått studieresultat efter omtentamen

Om ni tidigare har redovisat ett studieresultat med ett Nej för att den studerande legat efter i sina studier och hen nu har läst i kapp, ska ni ändra bedömningen till ett Ja, den studerande har uppnått resultat enligt utbildningsplanen. Det gör ni i Titta på eller ändra inskickade uppgifter. I filmen ovan visar vi hur du gör för att rapportera studieresultat för en person där du tidigare lämnat ett nej. Tänk på att datum för bedömning i dessa fall är det datum när ni gjorde den nya bedömningen.

Exempel

Ulrika läser en utbildning som har följande studieperioder:

29 augusti –15 januari (20 veckor, 100 yh-poäng)

16 januari – 4 juni (20 veckor, 100 yh-poäng).

Du har tidigare rapporterat att Ulrika inte har uppnått studieresultat enligt utbildningsplanen för hösten. Ulrika har nu läst ikapp och gjort en omtentamen den 1 februari. I och med denna godkända tentamen är nu Ulrika i fas enligt utbildningsplanen.

Du ska ändra Ulrikas studieresultat från hösten så här:

Studieperiod: 29 augusti – 15 januari (20 veckor, 100 yh-poäng)

Resultatbedömning: Ja, skolan bedömer att den studerande har uppnått resultat enligt utbildningsplanen under den valda studieperioden. Datum för bedömning: 1 februari (Det datum som omtentamen gjordes).

Skriva intyg vid mindre och tillfällig försening

Vid prövning av tidigare studieresultat kan CSN i vissa fall godta mindre och tillfälliga förseningar i studierna om skolan bedömer att den studerandes studier som helhet inte kommer att försenas.

CSN behöver då kopia av studieresultaten som visar vilka kurser eller moment den studerande har klarat och inte klarat. Vi vill också ha skolan bedömning om förseningen är tillfällig och om det finns en plan för hur den studerande ska ta igen de saknade momenten.

Intyget ska innehålla:

 • elevens namn
 • personnummer
 • utbildning
 • studietid
 • bedömning om det rör sig om en mindre eller tillfällig försening, samt plan för hur eleven ska ta igen förseningen.

Kom ihåg att intyget ska vara daterat, undertecknat och stämplat. Intyget skickas till eleven alternativt direkt till CSN:s postservice.

När CSN tar emot intyget gör vi en sammantagen bedömning och avgör om den studerande kan få studiemedel trots otillräckliga studieresultat.

Titta på inskickade uppgifter

Du kan när som helst titta på dina inrapporterade uppgifter i Mina tjänster. Du kan välja att titta på en enskild studerande och se all rapportering som gjorts för hen. Det gör du genom att klicka på Titta på eller ändra inskickade uppgifter under Studeranderapportering.

Du kan också välja att se skolans rapporteringshistorik, genom att klicka på Skolans rapporteringar - historik. Där kan du se hur många studerande som till exempel intygats eller ändrats ett visst datum. Du kan däremot inte se en lista över vilka studerande du har rapporterat in ett visst datum.

Personuppgifter, till exempel skyddade personuppgifter

Här kan du läsa om hur du ska rapportera personer med samordningsnummer och skyddade personuppgifter.

Samordningsnummer

Skatteverket kan tilldela en person som saknar personnummer ett samordningsnum­mer. Du ska rapportera studerande med samordningsnummer på samma sätt som studerande med vanliga personnummer. Mina tjänster klarar av att verifiera samordningsnum­mer.

När den studerande registreras hos CSN behandlas hen på samma sätt som en studerande med personnummer.

Skyddade personuppgifter

Du ska rapportera personer med skyddad identitet med deras riktiga personnummer. Studieuppgifter för personer med skyddade personuppgifter (sekretess) hanteras av ett fåtal handläggare med särskild behörighet på CSN.

Studerande som är sjuk eller vårdar sjukt barn eller närstående

Du ska inte rapportera ändrad omfattning eller avbrott så länge den studerande är sjuk, hemma för vård av barn eller hemma för vård av närstående på heltid. Den studerande anmäler själv egen sjukdom till Försäkringskassan och vård av barn eller vård av närstående till CSN.

Om den studerande blir sjukskriven på deltid

Om den studerande studerar på heltid och sen blir sjukskriven på deltid, ska du meddela den nya omfattningen. Detta innebär att den studerande bara får ersättning för den nya studieomfattningen, inte för den del hen är sjukskriven.

Om den studerande är frånvarande vid studiestarten

Om den studerande är sjuk, vårdar barn eller vårdar närstående vid studiestarten ska du inte rapportera att hen påbörjat sina studier. Det gör du först när den studerande börjar studera.

Studerande som avlidit

Du ska inte rapportera studieavbrott för en studerande om avbrottet beror på att hen har avlidit. CSN får den uppgiften från Skatteverket inom några dagar. Om skolan rapporterar in ett studieavbrott, skickar CSN automatiskt ut ett brev om avbrottet till den studerande eller vårdnadshavaren. Det vill vi undvika när det handlar om en studerande som avlidit.

Hur gör jag om jag har rapporterat fel?

Här har vi samlat några vanliga scenarion som kan uppstå om du har rapporterat fel och hur du åtgärdar detta.

Rapporterat startdatum felaktigt

Rut läser en utbildning där en studieperiod är enligt följande: 25 augusti – 11 januari (20 veckor, 100 yh-poäng)

Rut började studera den 25 augusti.

Du har felaktigt intygat påbörjad studieperiod så här:

Studieperiod: 1 september – 11 januari Omfattning: 95 yh-poäng

För att ändra startdatum ska du göra så här:

Rapportera först studieavbrott för Rut och fyll i startdatumet som avbrottdatum, 1 september, samt Nej, att den studerande inte har uppnått studieresultat fram till avbrottsdatumet. CSN kommer inte att använda uppgiften om studieresultat i dessa fall.

Samma dag gör du ett nytt intygande av påbörjad studieperiod:

Studieperiod: 25 augusti – 11 januari

Omfattning: 100 yh-poäng

Rapporterat fel antal poäng per studieperiod

Muhammed läser en utbildning där en studieperiod är enligt följande: 25 augusti – 11 januari (20 veckor, 100 yh-poäng)

Muhammed började studera den 25 augusti.

Du har felaktigt intygat påbörjad studieperiod så här:

Studieperiod: 25 augusti –11 januari

Omfattning: 95 yh-poäng

Du måste ändra Muhammeds uppgifter om studier och ändra omfattningen till 100 yh-poäng. Ändringsdatumet du fyller i, ska vara studieperiodens första dag 25 augusti.

Rapporterat ett slutdatum felaktigt

Nova läser en utbildning där en studieperiod är enligt följande: 25 augusti - 11 januari (20 veckor, 100 yh-poäng)

Nova började studera den 25 augusti.

Du har felaktigt intygat påbörjad studieperiod så här:

Studieperiod: 25 augusti – 18 januari

Omfattning: 100 yh-poäng

Du måste ändra Novas uppgifter om studier och korta ner studieperioden till 11 januari. Ändringsdatumet måste vara inom studieperioden, men inte senare än dagens datum. Du kan senast rapportera ändringen 90 dagar efter studieperiodens slut.

Rapporterat en lång studieperiod i stället för två kortare studieperioder

Pelle läser en utbildning som har följande studieperioder under första läsåret:

25 augusti – 11 januari (20 veckor, 100 yh-poäng) 12 januari – 31 maj (20 veckor, 100 yh-poäng).

Pelle började studera den 25 augusti.

Du har felaktigt intygat påbörjad studieperiod så här:

Studieperiod: 25 augusti – 31 maj Omfattning: 200 yh-poäng

Du måste ändra Pelles uppgifter om studier och korta ner studieperioden till den 11 januari och ändra antal poäng till 100 yh-poäng. Ändringsdatumet måste vara inom studieperioden, men inte senare än dagens datum. Du kan senast rapportera ändringen 90 dagar efter studieperiodens slut.

För nästa studieperiod, med början den 12 januari, ska du göra ett nytt intygande av påbörjad studieperiod så här:

Studieperiod: 12 januari – 31 maj

Omfattning: 100 yh-poäng

Kontakta oss

Om du har frågor eller får problem är du välkommen att ringa oss.

Kontakta oss

Uppdaterad: 2024-02-28
Hjälpte den här sidan dig?