آیا امروز توان رفتن به مکتب را ندارید؟

ما میخواهیم به شما افکار دیگر را بدهیم! برخی ها نیاز به تشویق دارند برخی دیگر نیاز به هشدار های روشن و تعدادی هم نیازمندکمک دیگران میباشند. برای شما کدام یک زیاد مناسب است؟

اگر از مکتب فرار کنید با studiebidraget “کمک مصارف تحصیلی” چه واقع میشود؟

اگر شما بدون موافقت مکتب در مکتب غیرحاضر باشید این عمل تان فرار از مکتب شمرده میشود. در آن صورت studiebidraget یا “کمک مصارف تحصیلی”را از دست میدهید. اگر شما پول بدست آورده اید که به دلیل فرار از مکتب مستحق آن نمی شوید باید آن را دوبارۀ بپردازید.

اگر شما کمک های دیگر اقتصادی را از ادارۀ مرکزی کمک مالی تحصیلی (CSN) دریافت میکنید مانند “مکمل اضافی” و inackorderingstillägg ”کمک کرایۀ مسکن”آنها نیز متاثر میگردند. حتی کمک اقتصادی از Försäkringskassan “صندوق بیمۀ همگانی” نیز میتواند متاثر گردد.مثلاَ اگر خانوادۀ تان flerbarnstillägg “کمک اقتصادی چند فرزندی” یا “کمک اقتصادی برای کرایۀ مسکن” را دریافت میکند.

در مورد فرار از مکتب و studiebidrag “کمک مصارف تحصیلی” بیشتر بخوانید (متن سویدنی)

در مورد این کمپاین

دیدگاۀ شاگردان در مرکز توجه

شاگردان از چهار مکتب جمنازیوم در سه شهر مختلف ـ Sundsvall (سوندسوال)،Malmö(مالمو) و Stockholm(استکهلم)ـ توانسته اند این ایده را آزمایش نموده و پیشنهادات و پیام های شان را ارائه کنند. از همه راهنمایی و اطلاعات هوشمندانه و خلاقانه تان یک جهان تشکر! لطفا به نظر دهی خود به tycka till ادامه بدهید.

همراه با این کمپاین ما میخواهیم به یک شکل ساده اطلاع بدهیم که به کمک هزینه ای تحصیلی چی اتفاق می افتد زمان که یک شخص مکتب گریزی می کند و همزمان تشویق می کنیم که شما به مکتب بروید. دلایل زیادی برای مکتب گریزی وجود دارد. اگر شما صحت تان خوب نیست و به این دلیل مکتب نمیتوانید بروید، شاید تشویق و هشدار مناسب شما نیست. پس بهتر است که با یک بزرگسال که اعتماد دارید صحبت کنید.

یک کمپاین به چهار زبان

برای این که بتوانیم در گروۀ مخاطب خود به بیشترین تعداد ممکن افراد برسیم این کمپاین را به چهار زبان: سویدنی، انگلیسی،دری و عربی ارائه می نماییم.

همکاری میان چهار اداره

با فرار شاگردان از مکتب روندی آغاز میگردد که Skolverket(ادارۀ کُل مکاتب)،Kronofogden(ادارۀ اخذ مطالبات)وFörsäkringskassan (صندوق بیمۀ همگانی)میتوانند به اشکال مختلف در آن دخیل باشند. به همین دلیل به ادارات مذکور فرصت داده شده است تا در این مورد اظهار نظر نموده و موافقت خود را ارائه نمایند.