session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Handläggningstider

Av de som ansöker om studiemedel får 8 av 10 besked inom en vecka. Ibland kan det ta längre tid, till exempel om du skickat med bilagor, om det saknas uppgifter i ansökan eller om vi väntar på uppgifter från din skola. Här ser du våra handläggningstider för studiemedel (då du inte fått ett beslut inom en vecka), omställnings­studiestöd och för bidrag på gymnasiet.

Har du ansökt om studiemedel?

Handläggningstider för ansökan om studiemedel

Typ av studier

Våra handläggningstider är cirka

För studier i Sverige

2 veckor

För utlandsstudier

1 veckor

Om du är utländsk medborgare kan din ansökan ta längre tid, för då behöver vi först pröva om du har rätt till svenskt studiestöd.

Har du tidigare studerat utomlands med studiemedel, men betygen var inte klara när du skickade in ansökan? Då går det bra att komplettera ansökan när du fått betygen. Det kommer inte att ta längre tid innan du får beslut om du skickar kompletteringar till oss. Om du skickat in alla kompletteringar som behövs kan det göra att du får ett snabbare beslut om studiemedel.

Har vi bett dig skicka in fler uppgifter?

Om vi upptäcker att något saknas i din ansökan om studiemedel så kontaktar vi dig och ber dig skicka in fler uppgifter (komplettera).

Handläggningstider för när du har lämnat fler uppgifter till din ansökan om studiemedel (komplettering)

Typ av studier

Våra handläggningstider är cirka

För studier i Sverige

2 veckor

För utlandsstudier

1 veckor

Har du ändrat i din ansökan om studiemedel?

Här kan du se våra handläggningstider för om du ändrat din ansökan de senaste veckorna men inte fått något besked.

Handläggningstider för ändringar av ansökan om studiemedel

Typ av studier

Våra handläggningstider är cirka

För studier i Sverige

2 veckor

För utlandsstudier

2 veckor

 

Omställnings­studiestöd

Många har ansökt om omställnings­­studiestöd, vilket har påverkat väntetiden på beslut. Vi hanterar och beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till CSN.

Om väntetiden och vad du kan göra under tiden du väntar

Bidrag för gymnasiet – för dig som är 20 år eller yngre

För ansökan om

  • extra tillägg tar det cirka en vecka innan du får ett beslut.
  • inackorderingstillägg tar det cirka en vecka innan du får beslut.
  • lärlingsersättning tar det cirka en vecka innan du får ett beslut.

Det kan ta längre tid om något är oklart och om vi behöver få fler uppgifter från dig. I så fall kontaktar vi dig.

Om du är utländsk medborgare kan din ansökan ta längre tid, för då behöver vi först pröva om du har rätt till svenskt studiestöd.

Frågor och svar

Kan jag få återkoppling om min ansökan snabbare?

Ja, du får återkoppling snabbare om du väljer att få meddelanden och beslut från CSN i Mina sidor i stället för med post. Då slipper du vänta på postgången. När komplettering eller beslut finns att läsa i Mina sidor får du en notifiering via sms eller e-post. I tjänsten Min profil i Mina sidor kan du välja hur du vill få dina utskick från CSN.

Så här ska din profil se ut för att få meddelanden från oss så snabbt som möjligt

Välj utskick via Mina sidor och e-post eller sms

I exemplet har Mina sidor och e-post valts. Du kan även lägga till sms.

Vad är det för skillnad på en komplettering och en ändring av min ansökan?
  • Komplettera ber vi dig göra när något saknas i din ansökan som behövs för att vi ska kunna fatta ett beslut.
  • En ändring av din ansökan är något som du har gjort själv om något har ändrats eller om du glömde något i din ansökan.

Cirka 60% av alla ärenden som kommer in till oss får ett snabbt besked, inom en vecka. I vissa fall måste våra handläggare titta mer på ett ärende och då tar det längre tid. Då kan det exempelvis bero på att:

  • du har lämnat ett meddelande till oss i din ansökan. Då tar din ansökan längre tid eftersom vi då måste läsa och ta ställning till meddelandet.
  • vi saknar uppgifter eller något är fel i din ansökan.
Uppdaterad: 2024-06-17
Hjälpte den här sidan dig?